Lịch chạy tàu khách tuyến Phan Thiết<>Phú Quý và ngược lại Tháng 5 năm 2023-Lần 1
Lượt xem: 628

                 Căn cứ Quyết định số: 626/QĐ-SGTVT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế đăng ký, sắp xếp tài chuyến đối với các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại.

Hiện nay tàu Trưng Trắc thuộc Công ty Cổ phần tàu Cao tốc Phú Quốc đưa vào khai thác tuyến Phan Thiết-Phú Quý, Ban Quản lý Cảng Phú Quý thống nhất thay đối lịch chạy tàu tháng 05/2023 của 05 tàu (Superdong-PQI, Superdong-PQII, Phú Quý Express; Tuần Châu Express-II, Trưng Trắc) hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại từ ngày 19/5/2023 đến hết ngày 31/5/2023; theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày,

 tháng, năm

Thời gian các tàu xuất bến

Phan Thiết đi Phú Quý

Thời gian các tàu xuất bến

Phú Quý đi Phan Thiết

01

Thứ sáu

19/5/2023

Phú Quý Express: 05h00’

Tuần Châu Express II: 05h15’

Superdong-PQI: 07h00’

Trưng Trắc: 07h30’

Superdong-PQII: 09h00’

Phú Quý Express: 12h30’

Tuần Châu Express II: 12h45’

Phú Quý Express: 08h30’

Tuần Châu Express II: 08h45’

Superdong-PQI: 11h00’

Trưng Trắc: 11h30’

 

02

Thứ bảy

20/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Trưng Trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 11h30’

Tuần Châu Express II: 11h45’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Tuần Châu Express II: 07h45’

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 11h00’

 Trưng Trắc: 11h30’

03

Chủ nhật

21/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Trưng Trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 09h45’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

 

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 06h45’

Tuần Châu Express II: 07h15’

Superdong-PQI: 11h00’

Trưng Trắc: 11h30’

 Phú Quý Express: 13h00’

Superdong-PQII: 14h00’

Tuần Châu Express II: 14h15’

04

Thứ hai

22/5/2023

Tuần Châu Express II: 06h30’

Phú Quý Express: 06h45’

 Trưng Trắc: 07h15’

Superdong-PQI: 07h30’

Superdong-PQII: 09h00’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Phú Quý Express: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

 Trưng Trắc: 11h30’

Superdong-PQII: 13h00’

05

Thứ ba

23/5/2023

Tuần Châu Express II: 06h30’

Phú Quý Express: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Trưng Trắc: 07h15’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Phú Quý Express: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

Trưng Trắc: 11h30’

06

Thứ tư

24/5/2023

Phú Quý Express: 06h45’

Tuần Châu Express II: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng Trắc: 07h30’

Tuần Châu Express II: 10h30’

Phú Quý Express: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

Trưng Trắc: 11h30’

07

Thứ năm

25/5/2023

Tuần Châu Express II: 06h30’

Phú Quý Express: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

 Trưng Trắc: 07h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’ Trưng Trắc: 11h45

Superdong-PQII: 12h00’

08

Thứ sáu

26/5/2023

Phú Quý Express: 05h15’

Tuần Châu Express II: 05h30’ Trưng Trắc: 05h45’

Superdong-PQI: 06h30’

Superdong-PQII: 09h00 Trưng Trưng Trắc: 12h15’

Tuần Châu Express II:12h30’

Phú Quý Express: 12h45’

Tuần Châu Express II: 08h30’

Phú Quý Express: 08h45’

Trưng Trắc: 09h00’

Superdong-PQI: 11h00’

09

Thứ bảy

27/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

Phú Quý Express: 11h45’

Superdong-PQII: 12h00’

 Trưng Trắc: 12h15’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Phú Quý Express: 07h45’

Superdong-PQII: 08h00’

Trưng Trắc: 08h30’

Superdong-PQI: 11h00’

10

Chủ nhật

28/5/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 11h00’

Phú Quý Express: 11h15’

Tuần Châu Express II: 10h30’ Trưng Trắc: 10h45’

Trưng Trắc: 06h30’

Superdong-PQII: 06h45’

Tuần Châu Express II: 07h00’

Phú Quý Express: 07h15’

Trưng Trắc: 13h45’

Superdong-PQII: 14h00’

Tuần Châu Express II: 14h30’

Phú Quý Express: 14h45’

11

Thứ hai

29/5/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

Trưng Trắc: 07h15’

Superdong-PQII: 09h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

Trưng Trắc: 11h30’

Superdong-PQII: 13h00’

12

Thứ ba

30/5/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQI: 07h00’

 Trưng Trắc: 07h15’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQI: 11h00’

Trưng Trắc: 11h30’

13

Thứ tư

31/5/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 06h45’

Superdong-PQII: 07h00’

Trưng Trắc: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 10h45’

Superdong-PQII: 11h00’

Trưng Trắc: 11h30’

 1. Quầy vé tàu Superdong-Phú Quý

                - Phú Quý đi Phan Thiết: 0919.597.468-0252. 3765.999

                 - Phan Thiết đi Phú Quý: 0252. 3817.337

 2. Quầy vé tàu Phú Quý Express

- Phú Quý đi Phan Thiết: 088.926.2277 - 0252. 396 2828

- Phan Thiết đi Phú Quý: 0908 650 584- 0252. 396 2626

                3.   Quầy vé tàu Tuần Châu Express II

- Phú Quý đi Phan Thiết: 02523.765 789 - 02523.768 789

                              - Phan Thiết đi Phú Quý: 02523.889 988 - 02523.992 299

             4.   Quầy vé tàu Trưng Trắc

- Phú Quý đi Phan Thiết: 02523.768 278 - 0849.768.278

- Phan Thiết đi Phú Quý: 02523.768 278 -  0849.768.278

                                                                                                               Nguyễn Thị Trang - Ban Quản lý Cảng Phú Quý

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 433
 • Trong tuần: 8 879
 • Tháng hiện tại: 42 232
 • Tổng lượt truy cập: 1694535
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang