Lượt xem: 340

Thông báo lịch chạy tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý và ngược lại tháng 3/2023

                   Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-SGTVT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế đăng ký, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại.

Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo lịch chạy tàu tháng 03/2023 của 04 tàu (Superdong-PQI, Superdong-PQII, tàu Phú Quý Express; tàu Phú Quý Island) hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại từ ngày 01/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày,

 tháng, năm

Thời gian các tàu xuất bến

Phan Thiết đi Phú Quý

Thời gian các tàu xuất bến

Phú Quý đi Phan Thiết

01

Thứ tư

01/3/2023

-------------

Phú Quý Express: 07h30’

02

Thứ năm

02/3/2023

-------------

-------------

03

Thứ sáu

03/3/2023

Phú Quý Express: 07h30’

Phú Quý Express: 11h30’

04

Thứ bảy

04/3/2023

Phú Quý Express: 08h30’

-------------

05

Chủ nhật

05/3/2023

-------------

Phú Quý Express: 10h00’

06

Thứ hai

06/3/2023

Superdong-PQI: 09h00’

Phú Quý Express: 09h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 13h00’

07

Thứ ba

07/3/2023

Superdong-PQII: 09h30’

Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQI: 08h00’

08

Thứ tư

08/3/2023

Superdong-PQI: 10h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 08h30’

09

Thứ năm

09/3/2023

Phú Quý Express: 05h00’

Superdong-PQII: 10h30’

Superdong-PQI: 09h00’

Phú Quý Express: 09h30’

10

Thứ sáu

10/3/2023

Phú Quý Express: 05h15’

Superdong-PQI: 05h45’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 09h30’

Superdong-PQI: 10h00’

11

Thứ bảy

11/3/2023

Phú Quý Express: 06h00’

Superdong-PQI: 06h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 10h00’

Phú Quý Express: 10h30’

12

Chủ nhật

12/3/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

13

Thứ hai

13/3/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

14

Thứ ba

14/3/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

15

Thứ tư

15/3/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

16

Thứ năm

16/3/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

17

Thứ sáu

17/3/2023

Phú Quý Express: 05h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Island: 08h00’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 13h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 09h00’

Superdong-PQI: 11h00’

18

Thứ bảy

18/3/2023

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 11h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 07h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 11h00’

19

Chủ nhật

19/3/2023

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Express: 11h00’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 07h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Island: 10h00’

Superdong-PQI: 11h30’

Phú Quý Express: 14h30’

20

Thứ hai

20/3/2023

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 08h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 12h00’

21

Thứ ba

21/3/2023

Superdong-PQII: 09h00’

Phú Quý Island: 09h30’

Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQI: 08h00’

22

Thứ tư

22/3/2023

Superdong-PQI: 09h30’

Phú Quý Express: 12h30’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 08h30’

23

Thứ năm

23/3/2023

Superdong-PQII: 05h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Express: 08h30’

Phú Quý Island: 09h00’

24

Thứ sáu

24/3/2023

Phú Quý Island: 05h00’

Phú Quý Express: 05h30’

Superdong-PQI: 06h00’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 09h30’

Superdong-PQI: 10h00’

25

Thứ bảy

25/3/2023

Phú Quý Express: 06h00’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQI: 11h00’

26

Chủ nhật

26/3/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 12h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Island: 10h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

27

Thứ hai

27/3/2023

Phú Quý Island: 06h00’

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Island: 08h30’

Phú Quý Express: 10h30’

28

Thứ ba

28/3/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

29

Thứ tư

29/3/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Island: 08h00’

Superdong-PQII: 08h00’

Phú Quý Express: 10h30’

30

Thứ năm

30/3/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQII: 07h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý Island: 08h30’

Phú Quý Express: 10h30’

31

Thứ sáu

31/3/2023

Phú Quý Express: 06h00’

Phú Quý Island: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý Express: 10h00’

Superdong-PQI: 11h00’

Phú Quý Island: 12h00’

Vậy Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo đến các cơ quan phối hợp được biết, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

1. Quầy vé tàu Superdong-Phú Quý

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0919.597.468-0252. 3765.999

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0252. 3817.337

  1. Quầy vé tàu Phú Quý Express

-Phú Quý đi Phan Thiết: 088.926.2277 - 0252. 396 2828

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0908 650 584- 0252. 396 2626

                3.   Quầy vé tàu Phú Quý Island

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0799847799

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0793497799 -0792892299

                                                                                      Tạ Minh Hiếu - Ban Quản lý Cảng Phú Quý

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo, báo cáo
Cải cách hành chính
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 2193
  • Trong tuần: 18 800
  • Trong tháng: 65 252
  • Tất cả: 1281211
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang