Thông báo Điều chỉnh hoạt động vận tải trên địa bàn thị xã La Gi - tỉnh Bình Thuận trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 1362

Thực hiện các văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận: Công văn số 2596/UBND-KGVXNV ngày 14/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi từ 00 giờ ngày 15/7/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Công văn số 2612/UBND-KGVXNV ngày 15/7/2021 về việc tăng cường kiểm soát, quản lý người vào tỉnh Bình Thuận, Công văn số 2613/UBND-KGVXNV ngày 15/7/2021 về việc tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi trao đổi, thống nhất với lãnh đạo UBND thị xã La Gi và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo điều chỉnh hoạt động vận tải trên địa bàn thị xã La Gi trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách công cộng, bao gồm: xe vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh, xe vận chuyn khách theo hợp đồng, xe vận chuyn khách du lch, xe buýt, xe taxi, xe môtô hai bánh chở khách (bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe ”ôm”) trên địa bàn thị xã La Gi và từ thị xã La Gi đến các địa phương khác trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngược lại.

2. Đối với xe công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã La Gi:

2.1. Đối với xe công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi địa bàn thị xã La Gi:

 - Lái xe và phụ xe phải có Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (có hiệu lực trong vòng 72 giờ).

- Chỉ vận chuyển tối đa không quá 50% số ghế theo Giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện. Khử khuẩn phương tiện trước và sau chuyến đi. 

- Yêu cầu những người đi xe khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi lên xe. Tất cả những người đi xe phải thực hiện nghiêm túc thông điệp ”5K” của Bộ Y tế và phải đeo khẩu trang suốt hành trình.

- Bố trí người đi xe ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.

2.2. Đối với xe công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia từ thị xã La Gi đến các địa phương khác trong, ngoài tỉnh và ngược lại:

a) Xe công vụ:

- Xe công vụ của các cơ quan nhà nước (trừ xe cứu hỏa, cứu thương, xe chở người đi cách ly, xe chở công an, quân đội đi làm nhiệm vụ) chở cán bộ, công chức, viên chức từ thị xã La Gi đi công tác, thực hiện nhiệm vụ công vụ tại các địa phương khác trong và ngoài tỉnh chỉ được phép hoạt động khi được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND thị xã La Gi hoặc sự điều động, chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh.

 - Xe công vụ của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh chỉ được phép đến, đi qua địa bàn thị xã La Gi khi được sự điều động hoặc chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh (trừ xe của các cơ quan, đơn vị chở cán bộ, công chức, viên chức đi kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xe chở lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe và các chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 55).

- Lái xe công vụ và người đi công tác, thực hiện nhiệm vụ công vụ phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

b) Xe đưa đón chuyên gia:

- Xe của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã La Gi chỉ được đưa chuyên gia đến các địa phương khác và đón chuyên gia từ các địa phương khác đến thị xã La Gi khi thật sự cần thiết và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND thị xã La Gi.

- Không được đón chuyên gia đến từ các địa phương đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg nêu tại Công văn số 2612/UBND-KGVXNV ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.

 - Lái xe và chuyên gia khi đi từ thị xã La Gi đến các địa phương khác và ngược lại phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch nêu tại mục 2.1 trên đây.

c) Xe đưa đón công nhân:

- Xe đưa đón công nhân từ các huyện khác trong tỉnh đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã La Gi và ngược lại chỉ được hoạt động sau khi có sự thống nhất giữa UBND thị xã La Gi và UBND các huyện liên quan; khi hoạt động phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định.

- Phương tiện đưa đón công nhân của huyện Hàm Tân (có đi qua địa bàn thị xã La Gi) được hoạt động theo lộ trình từ Quốc lộ 1A qua Quốc lộ 55 và ngược lại nhưng không được dừng, đỗ, đón/trả người trên địa bàn thị xã La Gi.

Trong quá trình hoạt động, lái xe, phụ xe và hành khách đi trên xe phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch nêu tại mục 2.1 trên đây và phải chấp hành sự kiểm tra, hướng dẫn của các lực lượng chức năng của thị xã La Gi.

3. Hoạt động vận tải hàng hóa: 

3.1. Phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm, dược phẩm, các hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trên địa bàn thị xã La Gi, từ thị xã La Gi đến các địa phương khác và từ các địa phương khác đến thị xã La Gi:

a) Đối với các phương tiện hoạt động trong phạm vi địa bàn thị xã La Gi:

- Các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình có phương tiện vận tải (sau đây gọi chung là đơn vị vận tải) phải khai báo, đăng ký Phương án vận chuyển hàng hóa với UBND cấp xã nơi đơn vị, doanh nghiệp đóng chân hoặc nơi gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi vận chuyển để theo dõi, giám sát.

- Lái xe, phụ xe, người bốc xếp hàng hóa theo xe phải thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (có hiệu lực trong vòng 72 giờ).

- Đơn vị vận tải phải hướng dẫn, yêu cầu lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

+ Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế ”Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; bảo đảm thông thoáng phương tiện, thường xuyên mở cửa sổ buồng lái và đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Trên xe phải trang bị dung dịch sát khuẩn và lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe thường xuyên sát khuẩn tay. Khử khuẩn phương tiện trước và sau mỗi chuyến vận chuyển.

+ Ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển, gồm: thời gian xuất phát; thời gian và địa điểm trả/nhận hàng; thời gian và những người đã giao dịch, tiếp xúc...

+ Chấp hành sự kiểm tra, xuất trình Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (có hiệu lực trong vòng 72 giờ) và Giấy chứng nhận đã tiêm vắcxin phòng COVID-19 (nếu có), nhật ký hành trình vận chuyển và cung cấp các thông tin liên quan cho các chốt kiểm soát, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

+ Hạn chế đi lại, tiếp xúc với người khác và khai báo đầy đủ với chính quyền, cơ quan y tế tại địa phương nơi cư trú để được theo dõi, giám sát.

b) Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ thị xã La Gi đến các địa phương khác và ngược lại:

- Tạm dừng hoạt động của các phương tiện vận chuyển hàng hóa không thiết yếu từ thị xã La Gi đến các địa phương khác và ngược lại, trừ các phương tiện vận chuyển thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu và sản phẩm gia công theo hợp đồng đã ký kết giữa các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã La Gi với các doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh (nếu dừng vận chuyển, cung ứng sẽ bị gián đoạn sản xuất hoặc bị phạt hợp đồng).

- Các đơn vị vận tải được phép vận chuyển hàng hóa từ thị xã La Gi đến các địa phương khác và ngược lại phải khai báo, đăng ký và gửi Bản cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải hàng hóa, Phương án vận chuyển hàng hóa cho Sở Giao thông vận tải/UBND cấp xã theo hướng dẫn tại Thông báo số 2048/TB-SGTVT ngày 13/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về Tổ chức lại hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong tình hình mới và Hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu, gia công hàng hóa (nếu có) trước khi vận chuyển và xuất trình cho các chốt kiểm soát khi ra/vào thị xã La Gi.

- Lái xe, phụ xe, người bốc xếp hàng hóa theo xe phải thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trước khi đikhi quay về theo yêu cầu tại Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế và Công văn số 2555/UBND-KGVXNV ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận.

- Đơn vị vận tải phải cập nhật thường xuyên, liên tục vào phần mềm bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19 tại địa chỉ http://antoancovid.vn; thường xuyên theo dõi hoạt động của phương tiện và lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình; đồng thời hướng dẫn, yêu cầu lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

+ Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế ”Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; bảo đảm thông thoáng phương tiện, thường xuyên mở cửa sổ buồng lái và đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Trên xe phải trang bị dung dịch sát khuẩn và lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe thường xuyên sát khuẩn tay. Khử khuẩn phương tiện trước và sau chuyến đi.

+ Ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển, gồm: thời gian xuất phát; thời gian và địa điểm trả/nhận hàng; thời gian và các điểm dừng, đỗ trên hành trình; thời gian và địa điểm lưu trú; thời gian và những người đã giao dịch, tiếp xúc...

+ Chấp hành sự kiểm tra, xuất trình Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (có hiệu lực trong vòng 72 giờ) và Giấy chứng nhận đã tiêm vắcxin phòng COVID-19 (nếu có), nhật ký hành trình vận chuyển, Hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu, gia công hàng hóa (nếu có) và cung cấp các thông tin liên quan cho các chốt kiểm soát, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi trả/nhận hàng.

+ Bật và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình và camera hành trình (nếu có). Trên hành trình không được dừng nghỉ, nhận thêm hàng, trả hàng, đón/trả người và ăn uống dọc đường (mua thức ăn mang theo và ăn trên xe, không ăn tại hàng, quán).

+ Khi đến nơi trả/nhận hàng, lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe phải hạn chế đi lại, tiếp xúc với người khác và phải quay về ngay sau khi trả/nhận hàng.

+ Lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe của các phương tiện tại địa phương,  khi về đến thị xã La Gi phải xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và đến Trạm Y tế/Trung tâm Y tế nơi gần nhất để khai báo y tế để được theo dõi, giám sát và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

3.2. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa của các địa phương khác đi qua địa bàn thị xã La Gi:

- Phương tiện vận chuyển hàng hóa của các địa phương khác đến các huyện, thành phố trong tỉnh Bình Thuận và các tỉnh, thành phố khác được phép đi qua địa bàn thị xã La Gi theo lộ trình từ hướng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu qua Quốc lộ 55 (đoạn qua thị xã La Gi được đặt tên là đường Tôn Đức Thắng và đường Thống Nhất) ra Quốc lộ 1A và ngược lại (theo Hướng dẫn tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông khu vực phía Nam ban hành kèm theo Công văn số 4884/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam)  nhưng không được dừng, đỗ, đón/trả người hoặc nhận/trả hàng trên địa bàn thị xã La Gi.

- Phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nêu tại Mục II Thông báo số 2048/TB-SGTVT ngày 13/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về Tổ chức lại hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong tình hình mới và phải chấp hành sự kiểm tra của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Đề nghị UBND thị xã La Gi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện vận tải ra/vào địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay cho Thông báo số 2061/TB-SGTVT ngày 14/7/2021 của Sở Giao thông vận tải.

Quá trình thc hin, S Giao thông vn ti s tiếp tc theo dõi, cp nht din biến tình hình, văn bn ch đạo của cấp trên và công b ca cơ quan y tế để điu chỉnh cho phù hp, đảm bo hiu qu phòng, chng dch bnh COVID-19 và đáp ng nhu cu đi lại của nhân dân.

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo đến UBND thị xã La Gi và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.  2088.signed.pdf

 

 

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 587
  • Trong tuần: 9 033
  • Tháng hiện tại: 42 386
  • Tổng lượt truy cập: 1694689
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang