Thông báo lịch chạy tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <> Phú Quý Tháng 4/2023-Lần 1
Lượt xem: 852

                Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-SGTVT ngày 30/7/2019 của Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế đăng ký, sắp xếp tài chuyến đối với các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại.

Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo lịch chạy tàu tháng 4/2023 của 05 tàu (tàu Phú Quý Island; Superdong-PQI, Superdong-PQII, tàu Phú Quý Express; tàu Tuần Châu Express II) thay đổi từ ngày 24/4 đến hết ngày 30/4/2023 hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày,

 tháng, năm

Thời gian các tàu xuất bến

Phan Thiết đi Phú Quý

Thời gian các tàu xuất bến

Phú Quý đi Phan Thiết

01

Thứ hai

24/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Tuần Châu Express II: 07h30’

Superdong-PQII: 09h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h00’

Tuần Châu Express II: 11h30’

Superdong-PQII: 13h00’

02

Thứ ba

25/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 07h00’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 11h00’

Superdong-PQII: 11h30’

03

Thứ tư

26/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 07h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 11h00’

Superdong-PQI: 11h30’

04

Thứ năm

27/4/2023

Phú Quý Express: 06h30’

Tuần Châu Express II: 07h00’

Superdong-PQII: 07h30’

Phú Quý Express: 10h30’

Tuần Châu Express II: 11h00’

Superdong-PQII: 11h30’

05

Thứ sáu

28/4/2023

                Phú Quý Express: 06h30’

                  Superdong-PQI: 07h00’

              Tuần Châu Express II: 07h30’

Superdong-PQII: 12h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 10h50’

Tuần Châu Express II: 11h10’

06

Thứ bảy

29/4/2023

Tuần Châu Express II: 04h30’

Phú Quý Express: 05h00’

Superdong-PQI: 05h30’

Phú Quý Island: 06h00’

Superdong-PQII: 09h00’

Superdong-PQI: 11h30’

Tuần Châu Express II: 12h00’

Phú Quý Express: 13h00’

Superdong-PQII: 15h00’

Superdong-PQII: 05h30’

Tuần Châu Express II: 08h00’

Superdong-PQI: 08h30’

Phú Quý Express: 09h00’

Phú Quý Island: 11h00’

Superdong-PQII: 11h30’

Superdong-PQI: 15h00’

Tuần Châu Express II: 15h30’

07

Chủ nhật

30/4/2023

Tuần Châu Express II: 04h30’

Superdong-PQI: 05h30’

Phú Quý Island: 07h00’

Superdong-PQII: 09h00’

Phú Quý Express: 10h30’

Superdong-PQI: 11h30’

Tuần Châu Express II: 12h00’

Superdong-PQII: 15h00’

Superdong-PQII: 05h30’

Phú Quý Express: 07h00’

Tuần Châu Express II: 08h00’

Superdong-PQI: 08h30’

Superdong-PQII: 11h30’

Phú Quý Island: 12h00’

Superdong-PQI: 15h00’

Tuần Châu Express II: 15h30’

 1. Quầy vé tàu Superdong-Phú Quý

  - Phú Quý đi Phan Thiết: 0919.597.468-0252. 3765.999

  - Phan Thiết đi Phú Quý: 0252. 3817.337

 2. Quầy vé tàu Phú Quý Express

- Phú Quý đi Phan Thiết: 088.926.2277 - 0252. 396 2828

- Phan Thiết đi Phú Quý: 0908 650 584- 0252. 396 2626

                3.   Quầy vé tàu Phú Quý Island

- Phú Quý đi Phan Thiết: 0799847799

- Phan Thiết đi Phú Quý: 0793497799 -0792892299

                4.   Quầy vé tàu Tuần Châu Express II

- Phú Quý đi Phan Thiết: 02523.765 789 - 02523.768 789

- Phan Thiết đi Phú Quý: 02523.889 988 - 02523.992 299

                                                                                                                                   Tiêu Thị Khái - Ban Quản lý Cảng Phú Quý

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 537
 • Trong tuần: 8 983
 • Tháng hiện tại: 42 336
 • Tổng lượt truy cập: 1694639
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang