Triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
Lượt xem: 1059

Ngày 03/3/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BXD về việc Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Trong đó:

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng; công bố và hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng, mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng, mẫu hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là EPC).

Đối tượng áp dụng: (1) Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn khác. (2) Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Nội dung của Thông tư này gồm 9 Điều và 4 phụ lục kèm theo:

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

- Điều 2: Đối tượng áp dụng.

- Điều 3: Thanh toán, tạm thanh toán và hồ sơ tạm thanh toán hợp đồng xây dựng.

- Điều 4: Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng.

- Điều 5: Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng.

- Điều 6: Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng.

- Điều 7: Hướng dẫn sử dụng, vận dụng mẫu hợp đồng xây dựng.

- Điều 8: Quy định chuyển tiếp.

- Điều 9: Hiệu lực thi hành.

- Phụ lục I: Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng.

- Phụ lục II: Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng.

- Phụ lục III: Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

- Phụ lục IV: Mẫu hợp đồng EPC.

Hiệu lực thi hành của Thông tư:

- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023.

- Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng, Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình và Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình./.

1 TT 02 2023 BXD hop dong xay dung.pdf

                                                                                                 Ung Đức Khiêm - Ban Quản lý Bảo trì đường bộ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 491
  • Trong tuần: 8 937
  • Tháng hiện tại: 42 290
  • Tổng lượt truy cập: 1694593
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang