Lượt xem: 364

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ QUÝ IV NĂM 2022 TẠI BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ BÌNH THUẬN

Thực hiện kế hoạch số 187/KH-SGTVT ngày 22/01/2022 của Sở Giao thông vận tải và kế hoạch số 45/BQLBTĐB-HCKT ngày 25/01/2022 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ về việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022. Trong quý IV năm 2022, Ban Quản lý bảo trì đường bộ đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 25/02/2022 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Đảng bộ Sở Giao thông vận tải năm 2022.

- Công khai số liệu dự toán ngân sách điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại Quyết định số 699/QĐ-BQLBTĐB ngày 09/09/2022.

- Công khai số liệu giao điều chỉnh dự toán chi nguồn ngân sách Trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2022 tại Quyết định số 826/QĐ-BQLBTĐB ngày 19/10/2022.

- Công khai điều chỉnh dự toán kinh phí chi công việc năm 2022 thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ các tuyến đường do Sở giao thông vận tải quản lý tại Quyết định số 842/QĐ-BQLBTĐB ngày 27/10/2022.

- Công khai điều chỉnh, phân khai chi tiết danh mục công trình Khắc phục bão lũ, SCĐX, ĐBGT năm 2022 tại Quyết định số 891/QĐ-BQLBTĐB ngày 15/11/2022.

- Xây dựng Phương án tự chủ tài chính của Ban Quản lý bảo trì đường bộ giai đoạn năm 2023 đến năm 2025 tại Phương án số 911/PA-BQLBTĐB ngày 23/11/2022.

- Công khai điều chỉnh dự toán kinh phí chi công việc năm 2022 thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ các tuyến đường do Sở giao thông vận tải quản lý tại Quyết định số 842/QĐ-BQLBTĐB ngày 27/10/2022.

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chị thị 27/CT-TU, Chỉ thị số 30/CTTU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân, niêm yết công khai nội quy và lịch tiếp công dân tại đơn vị.

- Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, kịp thời cho viên chức, người lao động theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận sẽ xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Quy chế dân chủ năm 2023 của đơn vị, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TU, Chỉ thị số 30/CT-TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức sinh hoạt, học tập, phổ biến nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động về quy chế dân chủ và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

                                                                                                                               Lê Anh Kiệt - Ban Quản lý Bảo trì đường bộ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo, báo cáo
Cải cách hành chính
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 2065
  • Trong tuần: 18 672
  • Trong tháng: 65 124
  • Tất cả: 1281083
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang