Văn bản của Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2019/QĐ-UBND 05/08/2019

Quyết định ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh.


Tệp đính kèm:  22  
507/QĐ-UBND 19/02/2019

quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030


Tệp đính kèm:  507/QĐ-UBND  
704/Qđ-UBND 14/03/2018

Quyết định ban hành Quy định về mẫu bó vỉa đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  704  
64/2015/QĐ-UBND 16/11/2015

Quyết định ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Sở trên địa bàn Tỉnh


Tệp đính kèm:  64/2015/QĐ-UBND  
1402/TB-BĐH 07/02/2014

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách của tỉnh giai đoạn 2007-2015, đợt II/2014


Tệp đính kèm:  1402/TB-BĐH  
2568/UBND-NCPC 23/07/2014

V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của liên Bộ: Tài chính - Nội vụ


Tệp đính kèm:  2586/UBND - NCPC  
22/2014/QĐ-UBND 17/07/2014

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận


Tệp đính kèm:  22/2014/QĐ-UBND  
16/2012/TT-BNV 28/12/2012

Thông tư ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.


Tệp đính kèm:  16/2012/TT-BNV  
194/2012/TT-BTC 15/11/2012

Thông tư hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước


Tệp đính kèm:  194/2012/TT-BTC   
1433/QĐ-UBND 01/07/2011

Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút đối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử thành viên của Cổng Thông tin điện tử tỉnh


Tệp đính kèm:  1433/QĐ-UBND  
4652/UBND-NCPC 14/11/2013

Kê khai và báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013


Tệp đính kèm:  4652/UBND-NCPC  
248/UBND-TH 21/01/2014

V/v Quán triệt, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


Tệp đính kèm:  248/UBND-TH  
36/2013/QĐ-UBND 13/08/2013

Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tệp đính kèm:  36/2013/QĐ-UBND  

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3483469
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3827125; fax: 0252.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech