Tin tức

Đăng tải bản đồ hành chính nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam trên internet.

(24/03/2017 10:05:14)

Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 941/UBND – SNV về việc đăng tải Bản đồ hành chính nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam trên internet chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: Tiến hành rà soát trên cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương có đăng tải Bản đồ hành chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhưng không rõ nguồn gốc, không đúng quy định thì kịp thời sửa đổi, thay thế cho phù hợp và thể hiện đúng nội dung liên quan đến chủ quyền quốc gia trên cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử.

Đảng viên chính thức thứ 20 của Chi bộ

(21/03/2017 16:20:22)

Ngày 13/3/2017 vừa qua, Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở GTVT Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và đề ra phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ tháng 3/2017. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Tấn Lê – Bí thư chi bộ chủ trì và thư ký cuộc họp là đồng chí Nguyễn Thị Ấu Liên. Tham dự cuộc họp có đầy đủ 21 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ, trong đó có 02 đảng viên dự bị. Tại cuộc họp, phần nội dung công tác phát triển đảng, đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Tấn Lê đã công bố Quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Bình Thuận, công nhận Đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị Nguyễn Thị Phương Nhung sau khi đã trải qua 01 năm phấn đấu, rèn luyện đạt kết quả tốt.

Triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương

(21/03/2017 09:26:57)

Nhằm triển khai kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, Sở Giao thông vận tải đã có công văn số 717/SGTVT-PC&ATGT ngày 16/3/2017 về việc triển khai các văn bản của Trung ương, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, cụ thể như sau: 1. Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2017 và thay thế thay thế các văn bản sau đây: Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 72/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 59/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương

(21/03/2017 09:25:44)

Nhằm triển khai kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, Sở Giao thông vận tải đã có công văn số 584/SGTVT-PC&ATGT ngày 07/3/2017 và công văn số 610/SGTVT-PC&ATGT ngày 08/3/2017 về việc triển khai các văn bản của Trung ương, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, cụ thể như sau: 1. Thông tư số 49/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017.

Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(21/03/2017 09:23:28)

Nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, tiến tới bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ một cách bền vững tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 718/KH-SGTVT ngày 16/3/2017, với các chỉ đạo chính như sau: Với mục tiêu chính là nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở về công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm giảm từ 10% trở lên số người chết hàng năm do tai nạn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xóa bỏ 100% điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực xung quanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.Với 100% hệ thống báo hiệu đường bộ được chuẩn hóa và 80 – 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp quy mô lớn và vừa được kết nối xe buýt có điểm dừng, đỗ thuận tiện và an toàn trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện về an toàn kỹ thuật và kinh doanh vận tải đối với phương tiện vận tải xe khách giường nằm

(21/03/2017 09:21:37)

Trong năm 2016 và 02 tháng đầu năm 2017, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, trong đó tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vận tải xe khách giường nằm. Tuy nhiên, tình hình vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn kỹ thuật phương tiện vẫn còn tiếp diễn gây nguy hiểm cho người sử dụng phương tiện giao thông, điển hình là các vụ tai nạn đối đầu giữa các xe khách giường nằm với nhau, gây tâm lý lo sợ của hành khách khi lựa chọn loại hình phương tiện này.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện Chương trình hành động số 07-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(21/03/2017 09:19:38)

Nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân đối với công tác phát hiện, tố giác và phòng, chống tội phạm. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện, phát sinh tội phạm để từng bước kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm và tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 513/KH-SGTVT ngày 02/3/2017 về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cụ thể như sau:

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành

(21/03/2017 09:17:11)

Nhằm để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nghiên cứu, áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong triển khai công việc, Sở Giao thông vận tải đã có công văn số 553/SGTVT-PC&ATGT ngày 06/3/2017 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành (Danh mục kèm theo). Danh mục gồm các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải hết hiệu lực một phần và các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực toàn phần.

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm An toàn giao thông” 2017

(20/03/2017 09:01:41)

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tiếp tục giảm từ 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2016; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đường bộ; không để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa. Ngày 13/3/2017, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 665/KH – SGTVT để triển khai thực hiện “Năm An toàn giao thông” 2017, theo đó, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các công tác sau:

Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017

(20/03/2017 09:00:01)

Nhằm phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh người quản lý doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phòng, chống rủi ro pháp lý và tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh ngiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech