Tin tức

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

(15/03/2019 13:55:15)

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Triển khai kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

(11/03/2019 16:30:10)

Kể từ ngày 15/01/2019, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện kết nối thành công việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư) với phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải, biển hiệu, phù hiệu quản lý vận tải đường bộ bằng xe ô tô qua hệ thống NGSP, tuân thủ kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 1.0)

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025

(08/03/2019 16:19:06)

Với mục tiêu chung là phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật, Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch số 565/KH-SGTVT ngày 05/3/2019 để triển khai đến các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở các nội dung và giải pháp cụ thể sau:

Tăng cường tuyên truyền và xử lý các vi phạm quảng cáo, rao vặt không đúng quy định

(08/03/2019 16:17:58)

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền và xử lý các vi phạm quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 532/SGTVT-VP ngày 01/3/2019 để yêu cầu các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

(08/03/2019 16:15:10)

Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành

Triển khai thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai

(08/03/2019 16:12:34)

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai hàng năm đúng quy định, thiết thực, nội dung phù hợp

Triển khai Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Bình Thuận

(08/03/2019 16:11:02)

Với mục tiêu giảm thiểu thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Bình Thuận thông qua kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc trên các tuyến vận tải trên địa bàn tỉnh; khách du lịch, phương tiện vận chuyển đến từ các nước, vùng đã, đang có dịch bệnh và có nguy cơ lớn xảy ra dịch;

Triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự của Sở Giao thông vận tải năm 2019

(08/03/2019 16:09:02)

Với mục đích phối hợp với các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 571/KH-SGTVT ngày 05/3/2019 để triển khai các nội dung trọng tâm sau:

Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường và hải đảo

(08/03/2019 15:54:52)

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 18/01/2019 của Tỉnh ủy, từng

Chính phủ ban hành Nghị quyết về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(01/03/2019 08:35:32)

Ngày 19/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021. Nghị quyết số 12/NQ-CP đề ra nhiều giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ, ngành và chính quyền địa phương, trong đó có một số điểm mới đáng lưu ý:

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech