Thủ tục hành chính

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

(31/07/2018 15:44:37)

Để triển khai có hiệu quả quy định trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Công văn số 4106/TCĐBVN-VT ngày 06/7/2018 về việc thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP để triển khai đến các Sở Giao thông vận tải thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục đôn đốc và tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn về lộ trình cấp giấy phép kinh doanh, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và gắn phù hiệu đối với các xe ô tô có trọng tải thiết kế dưới 3.5 tấn theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP. Thực hiện hướng dẫn và niêm yết thông tin tại các địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính về đối tượng đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp theo quy định tại Điều 50 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech