Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018

Tin hoạt động

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018

13/03/2018 16:47:23

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 1990/BGTVT-ATGT nhằm triển khai đến các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm kèm theo Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 1632/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Rà soát xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách (thuộc lĩnh vực được giao quản lý) có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an trật tự an toàn giao thông nói chung, cần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với việc vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong ngành giao thông vận tải tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương  mại và hàng giả. Phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải gắn với kiểm soát phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên các tuyến đường giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Huỳnh Đa Minh - Văn phòng SởCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech