Triển khai các nhiệm vụ xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

Tin hoạt động

Triển khai các nhiệm vụ xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh

09/08/2018 09:32:00

Để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trong thời gian tới, đồng thời tạo mọi điều kiện, tập trung tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh sớm đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3022/UBND-KT ngày 24/7/2018 để triển khai đến các đơn vị trực thuộc các nhiệm vụ sau:

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung tại Thông báo số 284/TB-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Kết luận số 371-KLTU ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các giải pháp hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Triển khai tốt Kế hoach số 4625/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp; công khai kịp thời, đầy đủ quy hoạch, kế hoạch, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả tiếp nhận, kiến nghị của doanh nghiệp và Nhà đầu tư trên website của đơn vị.

Làm tốt vai trò là cầu nối, giúp doanh nghiệp và người dân gặp gỡ để thỏa thuận, tháo gỡ khó khăn, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo việc giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, thuận tiện, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính chương trình cải cách hành chính.

Phối hợp các Bộ, ngành Trung ương triển khai các công việc để sớm đầu tư sân bay Phan Thiết, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh, cho phép tỉnh Bình Thuận chấp thuận các dự án nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quặng titan, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành và danh mục các dự án kêu gọi, xúc tiến đầu tư. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật vê Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường… nhằm khắc phục bất hợp lý, chưa rõ ràng, chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn và khác nhau trong các nội dung có liên quan.

Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp. Quán triệt cho cán bộ công chức, viên chức về đạo đức công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi pham quy trình xử lý hồ sơ; gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp.

Kịp thời cung cấp các thông tin về Quy hoạch kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Tiếp tục mở rộng hợp tác đối ngoại, xây dựng các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và triển khai các dự án có nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Mời gọi, lựa chọn những tập đoàn mạnh, nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư.

Luôn hỗ trợ, sẵn sàng đối thoại trực tiếp và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án đầu tư. Chỉ đạo các ngành, các cấp đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để khai thác tốt nhất nội lực và thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư.

Huỳnh Đa Minh - Văn phòng SởCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech