Lịch sát hạch tháng 9/2018

Thông báo

Lịch sát hạch tháng 9/2018

15/09/2018 14:46:56

Căn cứ kế hoạch số……../KH-SGTVT  ngày …/…./2018 về việc tổ chức Sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các cơ sở đào tạo. Nay Sở GTVT Bình Thuận thông báo cụ thể lịch sát hạch tháng 9 năm 2018 như sau :

 

TT

Thứ

Ngày

Cơ sở đào tạo

Địa điểm SH

Hạng

Ghi chú

1

Thứ bảy

 

08/9/2018

TTGDNN - Quyết Thắng

TTSH

Hải Vân

( Vũng tàu)

D

18D001(10)

18D002(10)

18D003,004(14)

Các khóa tồn động

2

Thứ bảy

 

08/9/2018

TTGDNN - Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

3

 

Chủ nhật

09/9/2018

TTGDNN – Tánh Linh

Lạc Tánh

A1

250

thí sinh

4

Sáng Thứ bảy

15/9/2018

Cao đẳng cộng đồng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

5

Chiều thứ bảy

15/9/2018

TTGDNN - Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

6

Thứ bảy

Chủ nhật

15/9/2018

16/9/2018

TTDN Lái xe Thanh Long Đỏ

TTSH

Bình Thuận

B2,C

18B2005

18C002

7

Thứ bảy

22/9/2018

Trường Trung cấp nghề KTKT – Công Đoàn

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

8

Thứ bảy

Chủ nhật

22/9/2018

23/9/2018

TTGDNN - Quyết Thắng

TTSH

Bình Thuận

B2,C

18B2010(80)

18B2011(80)

Các khóa tồn động

9

Chủ nhật

23/9/2018

TT Giáo dục nghề nghiệp Đức Linh

Võ Xu (*)

A1

250

thí sinh

10

Thứ bảy

29/9/2018

TTGDNN -

Bắc Tuy Phong

Liên Hương (**)

A1

250

thí sinh

11

Thứ bảy

Chủ nhật

29/9/2018

30/9/2018

TTGDNN - Quyết Thắng

TTSH

Bình Thuận

B2,C

18B2012(80)

Các khóa tồn động

(*) Trường hợp TTGDNN Đức Linh chưa có sân sát hạch A1 cảm ứng thì TTGDNN Đức Linh đưa học viên sang TTGDNN Tánh Linh sát hạch.

(**) Trường hợp TTGDNN Tuy Phong hoặc TTGDNN Bắc Bình có sân sát hạch A1 cảm ứng thì TTGDNN Bắc Tuy Phong đưa học viên đến TTSH có sân cảm ứng sát hạch.

Phạm Thủy Phong - Phòng QLVT-PT&NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech