Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết – Phú Quý tháng 11/2017

Thông báo

Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết – Phú Quý tháng 11/2017

07/11/2017 11:01:14

 Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu trong tháng tháng  11/2017 từ ngày 01/11/2017 - 30/11/2017 của 04 tàu; tàu Bình Thuận 16- tàu Bình Thuận 18- Phú Quý 07- Quê Hương 2 (Riêng tàu Hưng Phát 26 lên đà sửa chữa) hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:


Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Thứ tư

01/11/2017

Quê Hương 2

--------

QH2,PT-XB:  22h00’

02

Thứ năm

02/11/2017

----------

Phú Quý 07;

Bình Thuận 18

PQ07,PQ-XB: 04h00’

BT18,PQ-XB: 18h00’

03

Chủ nhật

05/11/2017

Bình Thuận 16;

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB: 09h00’

BT16,PT-XB: 12h00’

PQ07,PT-XB: 12h15’

04

Thứ hai

06/11/2017

Bình Thuận 18

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 18h00’

BT18,PT-XB: 23h00’

05

Thứ ba

07/11/2017

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07,PQ-XB: 09h00’

QH2,PT-XB: 14h00’

06

Thứ tư

08/11/2017

Bình Thuận 16

Bình Thuận 18

BT18,PQ-XB: 08h00’

BT16,PT-XB: 14h00’

07

Thứ năm

09/11/2017

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB: 09h00’

PQ07,PT-XB: 16h00’

08

Thứ sáu

10/11/2017

Bình Thuận 18

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 11h00’

BT18,PT-XB: 16h00’

09

Thứ bảy

11/11/2017

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07,PQ-XB: 13h00’

QH2,PT-XB: 17h00’

10

Chủ nhật

12/11/2017

Bình Thuận 16

Bình Thuận 18

BT18,PQ-XB: 13h00’

BT16,PT-XB:  17h00’

11

Thứ hai

13/11/2017

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB: 13h00’

PQ07,PT-XB: 20h00’

12

Thứ ba

14/11/2017

Bình Thuận 18

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 14h00’

BT18,PT-XB: 21h00’

13

Thứ tư

15/11/2017

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07,PQ-XB: 16h00’

QH2,PT-XB: 22h00’

14

Thứ năm

16/11/2017

Bình Thuận 16

Bình Thuận 18

BT18,PQ-XB: 15h00’

BT16,PT-XB: 10h00’

15

Thứ sáu

17/11/2017

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB: 06h00’

PQ07,PT-XB: 11h00’

16

Thứ bảy

18/11/2017

Bình Thuận 18

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 06h00’

BT18,PT-XB: 12h00’

17

Chủ nhật

19/11/2017

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07,PQ-XB: 17h00’

QH2,PT-XB: 13h00’

18

Thứ hai

20/11/2017

Bình Thuận 16

Bình Thuận 18

BT18,PQ-XB: 08h00’

BT16,PT-XB:  12h30’

19

Thứ ba

21/11/2017

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB: 08h00’

PQ07,PT-XB: 14h00’

20

Thứ tư

22/11/2017

--------

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 09h00’

21

Thứ năm

23/11/2017

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07,PQ-XB: 09h00’

QH2,PT-XB: 15h00’

22

Thứ sáu

24/11/2017

Bình Thuận 16

--------

BT16,PT-XB: 16h00’

23

Thứ bảy

25/11/2017

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB:  10h00’

PQ07,PT-XB: 17h00’

24

Chủ nhật

26/11/2017

--------

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 11h00’

25

Thứ hai

27/11/2017

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07,PQ-XB: 13h00’

QH2,PT-XB: 19h00’

26

Thứ ba

28/11/2017

Bình Thuận 16

--------

BT16,PT-XB: 19h00’

27

Thứ tư

29/11/2017

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB: 11h00’

PQ07,PT-XB: 20h00’

28

Thứ năm

30/11/2017

--------

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 15h00’

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

 Nguyễn Thị Vân Ly - BQL Cảng Phú Quý

            Quý khách mua vé và đặt vé theo 02 số điện thoại sau:

Phan Thiết đi Phú Quý: 0252 3506 358.

Phú Quý đi Phan Thiết: 0252 3506 374. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech