Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý tháng 10/2017

Thông báo

Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý tháng 10/2017

05/10/2017 08:09:32

Thực hiện Quyết định số: 413/QĐ-SGTVT ngày 22/02/2017 của Giám đốc sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết- Phú Quý và ngược lại.

 Nay Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu trong tháng tháng  10/2017 từ ngày 01/10/2017 - 31/10/2017 của 05 tàu hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Chủ nhật

01/10/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Phú Quý 07

BT18,PQ-XB: 15h00’

PQ07,PQ-XB:17h00’

HP26,PT-XB: 05h00’

02

Thứ hai

02/10/2017

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

QH2,PT-XB: 23h00’

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

03

Thứ ba

03/10/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

04

Thứ tư

04/10/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

 QH2, PQ-XB:  05h00’

 BT16, PT-XB: 10h00’

  HP26,PQ-XB: 05h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

05

Thứ năm

05/10/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

06

Thứ sáu

06/10/2017

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB:  18h00’

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

PQ07,PT-XB: 11h00’

07

Thứ bảy

07/10/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

08

Chủ nhật

08/10/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

PQ07,PQ-XB:  08h00’

BT18,PT-XB:  12h00’

HP26,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 14h00’

09

Thứ hai

09/10/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

 HP26,PQ-XB: 09h00’

 HP26,PT-XB: 14h30’

10

Thứ ba

10/10/2017

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 11h00’

QH2,PT-XB: 14h00’

11

Thứ tư

11/10/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18

BT18,PQ-XB: 10h00’

HP26,PT-XB: 02h00’

12

Thứ năm

12/10/2017

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 12h30’

BT16,PT-XB:  17h00’

13

Thứ sáu

13/10/2017

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB: 11h00’

HP26,PT-XB: 04h00’

14

Thứ bảy

14/10/2017

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 14h00’

PQ07,PT-XB:  20h00’

HP26,PQ-XB: 00h30’

HP26,PT-XB: 06h00’

15

Chủ nhật

15/10/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 06h30’

16

Thứ hai

16/10/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

PQ07,PQ-XB: 15h00’

BT18,PT-XB: 21h00’

HP26,PQ-XB: 02h30’

HP26,PT-XB: 08h00’

17

Thứ ba

17/10/2017

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 06h00’

QH2,PT-XB: 09h00’

18

Thứ tư

18/10/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18

BT18,PQ-XB: 16h00’

HP26,PT-XB: 10h00’

19

Thứ năm

19/10/2017

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 07h00’

BT16,PT-XB:  11h00’

20

Thứ sáu

20/10/2017

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

21

Thứ bảy

21/10/2017

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

PQ07,PT-XB: 12h00’

22

Chủ nhật

22/10/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 20h00

HP26,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 14h00’

23

Thứ hai

23/10/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 08h30’

HP26,PT-XB: 14h00’

24

Thứ ba

24/10/2017

Bình Thuận 18

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 11h00’

BT18,PT-XB: 14h00’

25

Thứ tư

25/10/2017

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 14h30’

26

Thứ năm

26/10/2017

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 11h30’

QH2,PT-XB: 15h00’

27

Thứ sáu

27/10/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18

BT18,PQ-XB: 12h00’

HP26,PT-XB: 03h00’

28

Thứ bảy

28/10/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

BT16,PT-XB:  03h00’

HP26,PQ-XB: 13h00’

HP26,PT-XB: 18h30’

29

Chủ nhật

29/10/2017

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 12h00’

HP26,PQ-XB: 13h30’

HP26,PT-XB: 19h00’

30

Thứ hai

30/10/2017

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 02h00’

PQ07,PT-XB:  19h00’

31

Thứ ba

31/10/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 15h00’

HP26,PT-XB: 08h00’               Nguyễn Tấn Lực - BQL Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech