Lịch sát hạch tháng tháng 6/2018

Thông báo

Lịch sát hạch tháng tháng 6/2018

24/05/2018 09:03:59

TT

Thứ

Ngày

Cơ sở đào tạo

Địa điểm SH

Hạng

Ghi chú

1

 

Thứ bảy

 

02/6/2018

TT Giáo dục nghề nghiệp Đức Linh

Võ Xu

A1

250

thí sinh

2

 

Thứ bảy

 

02/6/2018

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

3

Thứ bảy

02/6/2018

TTDN Lái xe Thanh Long Đỏ

TTSH

Bình Thuận

B2,C

18B2001

17C011

4

 

Thứ bảy

 

09/6/2018

TT Giáo dục nghề nghiệp Bắc Bình

Chợ lầu

A1

250

thí sinh

5

Thứ bảy

Chủ nhật

09/6/2018

10/6/2018

TTDN Quyết Thắng

TTSH

Bình Thuận

B2,C

18B2004(80)

18C005

Các khóa tồn động

6

Thứ bảy

16/6/2018

TT Giáo dục nghề nghiệp Tuy Phong

Phan rí

A1

250

thí sinh

7

Thứ bảy

16/6/2018

Cao đẳng cộng đồng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

8

Thứ bảy

 

23/6/2018

Trường Trung cấp nghề KTKT – Công Đoàn

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

9

Thứ bảy

Chủ nhật

23/6/2018

24/6/2018

TTDN Quyết Thắng

TTSH

Bình Thuận

B2,C

18B2005(80)

Các khóa tồn động

10

Chủ nhật

24/6/2018

TT Giáo dục nghề nghiệp La Gi

TX. LaGi

A1

250

thí sinh

11

 

Thứ bảy

 

30/6/2018

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

12

Sáng Thứ bảy

 

30/6/2018

TT dạy nghề

Bắc Tuy Phong

Liên Hương

A1

250

thí sinh

13

Chiều Thứ bảy

 

30/6/2018

TT Giáo dục nghề nghiệp - Bắc Bình

Chợ Lầu

A1

250

thí sinh

                

      Phạm Thủy Phong - P. QLVTPT&NL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech