Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <> Phú Quý tháng 9/2018

Thông báo

Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <> Phú Quý tháng 9/2018

06/09/2018 16:00:38

Thực hiện Quyết định số: 3092/QĐ-SGTVT ngày 31/8/2018 của Giám đốc sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy Phan Thiết- Phú Quý và ngược lại.

 Nay Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo lịch chạy tàu Hưng Phát 26 và Superdong-Phú Quý I, tháng 9/2018 từ ngày 01/9/2018-30/9/2018 hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy lịch tàu cụ thể như sau:[

Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

01

Thứ bảy

01/9/2018

Hưng Phát 26: 05h00’

 Superdong-PQI: 06h00’

Hưng Phát 26: 12h00’

Superdong-PQI: 13h00’

02

Chủ nhật

02/9/2018

Hưng Phát 26: 05h00’

Superdong-PQI: 06h30’

Superdong-PQI: 13h00’

03

Thứ hai

03/9/2018

Superdong-PQI: 07h00’

Hưng Phát 26: 12h30’

Superdong-PQI: 14h00’

04

Thứ ba

04/9/2018

Hưng Phát 26: 06h00’

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQI: 14h00’

05

Thứ tư

05/9/2018

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQI:15h30’

06

Thứ năm

06/9/2018

Superdong-PQI: 05h00’

Superdong-PQI: 08h00’

07

Thứ sáu

07/9/2018

Superdong-PQI: 06h00’

Superdong-PQI:09h00’

08

Thứ bảy

08/9/2018

Superdong-PQI: 06h00’

Superdong-PQI: 09h30’

09

Chủ nhật

09/9/2018

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQI: 11h30’

10

Thứ hai

10/9/2018

Superdong-PQI:  07h00’

Superdong-PQI: 11h30’

11

Thứ ba

11/9/2018

Superdong-PQI: 08h30’

Superdong-PQI: 12h30’

12

Thứ tư

12/9/2018

Superdong-PQI: 10h00’

Superdong-PQI: 13h00’

13

Thứ năm

13/9/2018

Superdong-PQI: 05h00’

Superdong-PQI: 12h00’

14

Thứ sáu

14/9/2018

Superdong-PQI: 05h00’

Superdong-PQI: 12h00’

15

Thứ bảy

15/9/2018

Superdong-PQI: 05h00’

Superdong-PQI: 13h00’

16

Chủ nhật

16/9/2018

Superdong-PQI: 06h00’

Superdong-PQI: 13h00’

17

Thứ hai

17/9/2018

Superdong-PQI: 06h00’

Superdong-PQI: 13h30’

18

Thứ ba

18/9/2018

Superdong-PQI: 06h00’

Superdong-PQI: 14h00’

19

Thứ tư

19/9/2018

Superdong-PQI: 05h00’

Superdong-PQI: 08h00’

20

Thứ năm

20/9/2018

Superdong-PQI: 05h00’

Superdong-PQI: 08h00’

21

Thứ sáu

21/9/2018

Superdong-PQI: 05h30’

Superdong-PQI: 08h30’

22

Thứ bảy

22/9/2018

Superdong-PQI: 06h00’

Superdong-PQI: 09h30’

23

Chủ nhật

23/9/2018

Superdong-PQI: 06h00’

Superdong-PQI: 10h00’

24

Thứ hai

24/9/2018

Superdong-PQI: 07h00’

Superdong-PQI: 11h00’

25

Thứ ba

25/9/2018

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQI: 11h30’

26

Thứ tư

26/9/2018

Superdong-PQI: 08h30’

Superdong-PQI: 12h00’

27

Thứ năm

27/9/2018

Superdong-PQI: 09h00’

Superdong-PQI: 13h00’

28

Thứ sáu

28/9/2018

Superdong-PQI: 10h00’

Superdong-PQI: 13h30’

29

Thứ bảy

29/9/2018

Superdong-PQI: 11h00’

Superdong-PQI: 14h00’

30

Chủ nhật

30/9/2018

Superdong-PQI: 05h30’

Superdong-PQI: 13h00’

 

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

Số điện thoại để mua vé và đặt vé:

1.           Tàu khách Bình Thuận 16: (Phú Quý đi Phan Thiết: 0252 3506374. Phan Thiết đi Phú Quý: 0252 3505560).

2.           Tàu Phú Quý 07: (Phú Quý đi Phan Thiết và ngược lại: 0937639311).

3.           Tàu Quê Hương 2: (Phú Quý đi Phan Thiết và ngược lại: 0906307394).

4.           Quầy vé tàu Hưng Phát 26

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0933.414.818;

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0915.380.919;

5.           Quầy vé tàu Superdong-Phú Quý I

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0919.597.468-0252. 3765.999

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0252. 3817.337


Nguyễn Tấn Lực - Ban Quản lý Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech