Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Tin hoạt động

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

12/02/2019 08:39:39

Thực hiện Công văn số 245/UBND - SNV ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/01/2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 255/SGTVT-VP yêu cầu các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các công tác sau:

 Tiếp tục nghiên cứu và quán triệt sâu kỹ, đầy đủ ý nghĩa, nội dung, phương thức, quy trình thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của công tác giám sát là nhằm phát hiện kịp thời những hạn chế, thiếu sót, từ đó có biện pháp khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát và phản biện xã hội các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã và sẽ ban hành; thực hiện nghiêm túc về việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi các kiến nghị, ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, bức xúc phát sinh từ cuộc sống hàng ngày tại cơ sở.

Ngoài ra, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị - hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

         Phối hợp triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp số 3262/QC-UBND- MT&ĐT ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

        Lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; tôn trọng và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những vấn đề qua giám sát, phản biện xã hội đã chỉ ra, không để tình trạng tổ chức Mặt trận, đoàn thể “xới” lên vấn đề; chính quyền thiếu quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất.

         Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; công khai minh bạch trong giải quyết các công việc của người dân; công khai thông tin về các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, về cải cách thủ tục hành chính, các quy hoạch, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội,… để nhân dân được biết tham gia góp ý. Thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri. Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

           Phát huy vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân trong việc góp ý xây dựng cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thị Ấu Liên - Văn phòng SởCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3827125; fax: 0252.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech