Triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)

Tin hoạt động

Triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII)

15/11/2017 10:22:58

Căn cứ Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 26/9/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã xây dựng các kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chương trình hành động số: 31-CTr/TU, 32-CTr/TU, 33-CTr/TU ngày 30/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XIII). 

Thực hiện Kế hoạch đã đề ra, ngày 27/10/2017, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt 03 Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các Kế hoạch của Đảng ủy Sở triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy cho tất cả đảng viên trong Đảng bộ Sở.

Đảng ủy Sở cũng yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt 03 Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các Kế hoạch của Đảng ủy Sở triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy cho tất cả quần chúng trong cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng Kế hoạch của Chi bộ, Kế hoạch hành động của người đứng đầu thực hiện 03 Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các Kế hoạch của Đảng ủy Sở triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

Theo báo cáo của các chi bộ, đến ngày 30/10/2017, 5/5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đã hoàn thành việc phổ biến, quán triệt 03 Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các Kế hoạch của Đảng ủy Sở cho tất cả quần chúng trong cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng Kế hoạch của Chi bộ, Kế hoạch hành động của người đứng đầu thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các Kế hoạch của Đảng ủy Sở./.

                    Huỳnh Ninh Thạch - Văn phòng SởCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech