Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

Tin hoạt động

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

09/10/2017 14:44:14

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 3039/SGTVT-PC&ATGT ngày 15/9/2017 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Triển khai thực hiện tốt các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch năm 2017 đã được Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện thấy có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí thì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Phối hợp thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố.

Ban hành quyết định tự kiểm tra nội bộ, tập trung vào các lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, thanh tra xử lý vi pham hành chính về giao thông đường bộ.

Nắm tình hình, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo Kế hoạch số 06-KH-TU ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công văn số 1746/UBND-NCPC ngày 25/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến tham nhũng về lĩnh vực giao thông vận tải; phối hợp thực hiện công tác điều tra các vụ án tham nhũng liên quan đến ngành. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đã ký kết giữa 09 ngành trên địa bàn tỉnh.

                              Huỳnh Đa Minh - Pháp chế - ATGT



Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech