Chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Tin hoạt động

Chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018.

09/02/2018 16:25:30

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Quyết định số 131/QĐ-TCĐBVN ngày 16/01/2018 cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, theo đó năm 2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao cho Sở Giao thông vận tải Bình Thuận làm chủ đầu tư 07 công trình với tổng kinh phí dự kiến 33 tỷ đồng, nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, cụ thể như sau:

-         Quốc lộ 28B: 04 công trình với tổng kinh phí dự kiến 28,5 tỷ đồng.

-         Quốc lộ 55: 03 công trình với tổng kinh phí dự kiến 4,5 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đương bộ tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập dự án, hoàn thành trong năm 2018 nhằm góp phần duy trì, nâng cao hiệu quả khai thác của các tuyến đường quốc lộ quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

               Đỗ Lộc Sơn - P. QLKCHTGT Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech