Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2019

Tin hoạt động

Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2019

14/08/2019 15:12:25

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải luôn đặt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ngành, xem hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị và cán bộ, công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo Sở thường xuyên chấn chỉnh, kiểm tra nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế thấp nhất những sai sót trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong năm 2019 (từ ngày 01/8/2019 đến 31/7/2019), Sở Giao thông vận tải đã nhận được 28 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó có 06 đơn thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, các đơn thư đều được xử lý và giải quyết triệt để, đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư tồn đọng hoặc khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Để đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Sở Giao thông vận tải sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

 Thực hiện nghiêm túc tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở.

 Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan mình.

 Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ấu Liên - Văn phòng SởCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3827125; fax: 0252.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech