Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)

Tin hoạt động

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)

21/08/2017 16:51:12

Căn cứ Kế hoạch số 62-KHĐUKU ngày 07/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), Đảng ủy Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch triển khai trong Đảng bộ Sở.

Theo kế hoạch, ngoài số đảng viên là lãnh đạo, cấp ủy, trưởng phòng Sở và tương đương đã tham dự các lớp do Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối tổ chức, Đảng ủy Sở sẽ tổ chức 01 lớp học tập, quán triệt tập trung cho tất cả đảng viên trong Đảng bộ; cấp uỷ các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt đến tất cả công chức, viên chức, lao động không phải là đảng viên.

Thực hiện Kế hoạch đã đề ra, ngày 18/8/2017 Đảng ủy Sở GTVT đã tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho số đảng viên trong Đảng bộ. Nội dung học tập, quán triệt gồm:

1. Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Sau khi học tập, quán triệt, tất cả đảng viên đều phải viết bài thu hoạch cá nhân nộp và lưu tại chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối./.

                               Huỳnh Ninh Thạch -Văn phòng SởCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech