Sở GTVT triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị

Tin hoạt động

Sở GTVT triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị

14/08/2019 15:10:05

Để tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngày 29/7/2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 2239/KH-SGTVT để triển khai thực hiện trong toàn đơn vị cụ thể như sau:

 Tổ chức quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 150 KH/TU ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Tăng cường công tác kiểm tra công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, phản ánh, tố cáo

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ người tố cáo, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo. Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo. Xử lý nghiêm người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân có liên quan, làm mất đoàn kết nội bộ.

Ấu Liên - Văn phòng SởCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3827125; fax: 0252.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech