Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tổ chức quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW và hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW về công tác kiểm tra, giám sát

Tin hoạt động

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tổ chức quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW và hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW về công tác kiểm tra, giám sát

15/11/2017 10:24:54

Thực hiện Công văn số 939-CV/TU ngày 04/10/2017 của Tỉnh ủy và Công văn số 657-CV/ĐUK ngày 10/10/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai hướng dẫn thực hiện Quy định giám sát trong Đảng, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu Cấp ủy các chi bộ trực thuộc thực hiện tổ chức phổ biến, quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng đến tất cả đảng viên trong chi bộ, báo cáo kết quả việc phổ biến, quán triệt 02 văn bản trên về Đảng ủy Sở để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Khối theo đúng quy định; đồng thời nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung theo Quy định và Hướng dẫn nói trên.

Đến ngày 30/10/2017, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đã hoàn thành việc phổ biến, quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW theo đúng yêu cầu của Đảng ủy Khối./.

                              Huỳnh Ninh Thạch - Văn phòng SởCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech