Thông báo mời họp triển khai công tác tổ chức vận chuyển hành khách trước, trong và sau Tết Mậu Tuất

Thông báo

Thông báo mời họp triển khai công tác tổ chức vận chuyển hành khách trước, trong và sau Tết Mậu Tuất

05/01/2018 16:51:55

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận vừa ký ban hành Giấy mời số 03/GM-SGTVT ngày 04/01/2018 gửi đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở, các bến xe, Hợp tác xã vận tải ô tô, doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh về việc triển khai tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách trước, trong và sau Tết Mậu Tuất năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần mời:

- Lãnh đạo Sở chủ trì cuộc họp;

- Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái;

- Phòng Pháp chế và An toàn giao thông;

- Văn phòng Sở;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Thanh tra Sở;

- Bến xe tỉnh;

- Bến xe Bắc Bình;

- Bến xe Đông Hưng - Phan Rí Cửa;

- Hợp Tác xã vận tải ô tô đường bộ;

- Các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô;

- Ban An toàn giao thông tỉnh.

          II. Nội dung:

          Triển khai công tác tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách trước, trong và sau Tết Mậu Tuất năm 2018.

          III.Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 16  tháng 01 năm 2018 (thứ Ba).

          IV. Địa điểm: 239 - Trần Hưng Đạo - T.p Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận.

Sở GTVT Bình Thuận thông báo để phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở, các bến xe, Hợp tác xã vận tải ô tô, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh biết và tham dự đầy đủ./.

                       Nguyễn Thị Hồng Phúc - P.QLVTPT&NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech