Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <>Phú Quý tháng 7/2018

Thông báo

Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <>Phú Quý tháng 7/2018

01/08/2018 10:39:59

Nay Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu tháng 7/2018, từ ngày 01/7/2018 - 31/7/2018 của 05 tàu (Hưng Phát 26; Bình Thuận 16; Phú Quý 07; Superdong-Phú Quý I; Quê Hương 2) hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy lịch tàu cụ thể như sau:[

Số TT

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

01

Chủ nhật

01/7/2018

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQI: 12h30’

02

Thứ hai

02/7/2018

Phú Quý 07: 11h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Bình Thuận 16: 06h00’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQI: 12h00’

03

Thứ ba

03/7/2018

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQI: 12h00’

04

Thứ tư

04/7/2018

Quê Hương 2: 05h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQI:13h00’

05

Thứ năm

05/7/2018

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý 07: 08h00’

Hưng Phát 26: 01h30’

Superdong-PQI:13h00’

06

Thứ sáu

06/7/2018

Bình Thuận 16: 06h00’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Hưng Phát 26: 01h30’

Superdong-PQI:13h00’

07

Thứ bảy

07/7/2018

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Quê Hương 2: 08h00’

Hưng Phát 26: 01h30’

Superdong-PQI:12h00’

08

Chủ nhật

08/7/2018

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQI: 07h00’

Hưng Phát 26: 01h30’

Superdong-PQI: 11h30’

09

Thứ hai

09/7/2018

Phú Quý 07: 07h00’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQI: 06h00’

Bình Thuận 16: 00h10’

Hưng Phát 26: 01h30’

Superdong-PQI: 10h00’

10

Thứ ba

10/7/2018

Hưng Phát 26: 10h00’

Superdong-PQI: 07h00’

Hưng Phát 26: 03h30’

Superdong-PQI:11h00’

11

Thứ tư

11/7/2018

Quê Hương 2: 09h00’

Hưng Phát 26: 10h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Hưng Phát 26: 03h30’

Superdong-PQI: 11h00’

12

Thứ năm

12/7/2018

Hưng Phát 26: 11h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Phú Quý 07: 02h00’

Hưng Phát 26: 04h30’

Superdong-PQI: 12h00’

13

Thứ sáu

13/7/2018

Bình Thuận 16: 10h00’

Hưng Phát 26: 11h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Hưng Phát 26: 04h30’

Superdong-PQI: 12h00’

14

Thứ bảy

14/7/2018

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Quê Hương 2: 08h00’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQI: 12h00’

15

Chủ nhật

15/7/2018

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQI: 13h00’

16

Thứ hai

16/7/2018

Phú Quý 07: 11h30’

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Bình Thuận 16: 06h00’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQI: 13h00’

17

Thứ ba

17/7/2018

Hưng Phát 26: 14h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Hưng Phát 26: 07h30’

Superdong-PQI: 13h00’

18

Thứ tư

18/7/2018

Quê Hương 2: 15h00’

Hưng Phát 26: 14h30’

Superdong-PQI: 08h00’

Phú Quý 07: 23h00’

Hưng Phát 26: 08h30’

Superdong-PQI: 13h00’

19

Thứ năm

19/7/2018

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Hưng Phát 26: 01h30’

Superdong-PQI: 13h00’

20

Thứ sáu

20/7/2018

Bình Thuận 16: 05h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Hưng Phát 26: 01h30’

Superdong-PQI: 13h00’

21

Thứ bảy

21/7/2018

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 08h00’

Quê Hương 2: 08h00’

Hưng Phát 26: 01h30’

Superdong-PQI: 14h00’

22

Chủ nhật

22/7/2018

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQI: 06h00’

Hưng Phát 26: 01h30’

Superdong-PQI:10h00’

23

Thứ hai

23/7/2018

Phú Quý 07: 06h30’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQI: 06h00’

Bình Thuận 16: 01h00’

Hưng Phát 26: 01h30’

Superdong-PQI: 10h00’

24

Thứ ba

24/7/2018

Hưng Phát 26: 09h00’

Superdong-PQI: 06h00’

Hưng Phát 26: 02h30’

Superdong-PQI:10h00’

25

Thứ tư

25/7/2018

Quê Hương 2: 09h00’

Hưng Phát 26: 10h00’

Superdong-PQI: 06h00’

Hưng Phát 26: 03h30’

Superdong-PQI: 10h30’

26

Thứ năm

26/7/2018

Hưng Phát 26: 11h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Phú Quý 07: 02h00’

Hưng Phát 26: 05h00’

Superdong-PQI:11h00’

27

Thứ sáu

27/7/2018

Bình Thuận 16: 09h00’

Hưng Phát 26: 11h30’

Superdong-PQI: 07h00’

Hưng Phát 26: 05h00’

Superdong-PQI: 11h30’

28

Thứ bảy

28/7/2018

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Quê Hương 2: 08h00’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQI:11h00’

29

Chủ nhật

29/7/2018

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQI: 12h00’

30

Thứ hai

30/7/2018

Phú Quý 07: 12h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Bình Thuận 16: 06h00’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQI: 12h00’

31

Thứ ba

31/7/2018

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQI: 07h30’

Hưng Phát 26: 06h30’

Superdong-PQI: 12h00’

 

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

 

Số điện thoại để mua vé và đặt vé:

1.           Tàu khách Bình Thuận 16 và tàu Phú Quý 07:

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0252 3506374;

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0252 3506358;

2.           Quầy vé tàu Hưng Phát 26

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0933.414.818;

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0915.380.919;

3.           Quầy vé tàu Superdong-Phú Quý I

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0919.597.468-0252. 3765.999

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0252. 3817.337

Nguyễn Tấn Lực - Ban Quản lý Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech