Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết tháng 11/2016

Thông báo

Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết tháng 11/2016

22/11/2016 16:50:08

Thực hiện Quyết định số: 4518/QĐ-SGTVT ngày 29/10/2014 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài, chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại;

Nay Ban quản lý Cảng Phú Quý thông báo bổ sung lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết – Phú Quý tháng 11/2016 (từ ngày 06/11 >30/11/2016) theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:


Số

tt

Ngày,

tháng,

năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Chủ nhật

06/11/2016

Bình Thuận 18;

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 09h00’

BT18, PT-XB: 15h00’

Qh2, PT-XB: 15h00’

02

Thứ hai

07/11/2016

Bình Thuận 16

Bình Thuận 18

BT18, PQ-XB: 22h00’

BT16, PT-XB:  17h00’

03

Thứ ba

08/11/2016

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 15h00’

PQ07, PT-XB:  17h00’

04

Thứ tư

09/11/2016

Bình Thuận 18

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 14h00’

BT18, PT-XB: 21h00’

05

Thứ năm

10/11/2016

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 13h00’

QH2, PT-XB: 09h00’

06

Thứ sáu

11/11/2016

Bình Thuận 16

Bình Thuận 18

BT18, PQ-XB: 15h00’

BT16, PT-XB: 21h00’

07

Thứ bảy

12/11/2016

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB:10h&21h

PQ07, PT-XB: 10h00’

08

Chủ nhật

13/11/2016

Bình Thuận 18

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 05h00’

BT18, PT-XB: 22h00’

09

Thứ hai

14/11/2016

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 08h00’

QH2, PT-XB:  23h00’

10

Thứ ba

15/11/2016

Bình Thuận 16

Bình Thuận 18

BT18, PQ-XB: 16h00’

BT16, PT-XB: 23h50’

11

Thứ tư

16/11/2016

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 12h hoặc 17h

PQ07, PT-XB: 13h00’

12

Thứ năm

17/11/2016

Bình Thuận 18

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 08h00’

BT18, PT-XB: 23h00’

13

Thứ sáu

18/11/2016

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 09h00’

QH2, PT-XB: 17h00’

14

Thứ bảy

19/11/2016

Bình Thuận 16

Bình Thuận 18

BT18, PQ-XB: 09h00’

BT16, PT-XB: 16h00’

15

Chủ nhật

20/11/2016

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 11h00’

PQ07, PT-XB: 16h00’

16

Thứ hai

21/11/2016

Bình Thuận 18

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 11h00’

BT18, PT-XB: 18h00’

17

Thứ ba

22/11/2016

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 13h00’

QH2, PT-XB: 17h00’

18

Thứ tư

23/11/2016

Bình Thuận 16

Bình Thuận 18

BT18, PQ-XB: 13h00’

BT16, PT-XB: 20h00’

19

Thứ năm

24/11/2016

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 11h00’

PQ07, PT-XB: 20h00’

20

Thứ sáu

25/11/2016

Bình Thuận 18

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 14h00’

BT18, PT-XB: 22h00’

21

Thứ bảy

26/11/2016

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 14h00’

QH2, PT-XB:  18h00’

22

Chủ nhật

27/11/2016

Bình Thuận 16

Bình Thuận 18

BT18, PQ-XB: 06h00’

BT16, PT-XB: 21h00’

23

Thứ hai

28/11/2016

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 07h00’

PQ07, PT-XB: 12h00’

24

Thứ ba

29/11/2016

Bình Thuận 18

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 07h00’

BT18, PT-XB: 22h00’

25

Thứ tư

30/11/2016

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB:  08h00’

QH2, PT-XB: 11h00’Ghi chú:  Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo, đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

*Quý khách mua vé và đăng ký vé theo 02 số điện thoại sau:

 1.      Phòng vé: Phú Quý đi Phan Thiết - SĐT: 0623 506 374.

2.      Phòng vé: Phan Thiết đi Phú Quý - SĐT: 0623 506 358.

                                                                       Nguyễn Thị Vân Ly - BQL Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech