Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý trước và sau tết Mậu Tuất năm 2018

Thông báo

Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý trước và sau tết Mậu Tuất năm 2018

31/01/2018 09:38:41

Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu tháng 02/2018 của 03 tàu ( Bình Thuận 16; Quê Hương 2; Hưng Phát 26) hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy, (riêng tàu Phú Quý 07 lên đà kiểm tra định kỳ; khi nào tàu hoạt động lại đơn vị sẽ bổ sung sau) lịch tàu phục vụ trước và sau tết Mậu Tuất năm 2018 cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Thứ năm

01/02/2018

16/12 âm lịch

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP 26,PQ-XB: 08h00’

QH2, PT-XB: 13h00’

02

Thứ sáu

02/02/2018

17/12 âm lịch

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

BT16,PT-XB: 14h00’

QH2, PQ-XB: 13h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

03

Thứ bảy

03/02/2018

18/12 âm lịch

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 09h00’

HP26, PT-XB: 14h30’

04

Chủ nhật

04/02/2018

19/12 âm lịch

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 10h00’

QH2,PT-XB: 15h00’

HP26, PQ-XB: 09h00’

HP26,PT-XB: 14h30’

05

Thứ hai

05/02/2018

20/12 âm lịch

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 10h00’

HP26, PT-XB: 15h30’

06

Thứ ba

06/02/2018

21/12 âm lịch

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 09h00’ BT16,PT-XB: 17h00’

HP26, PQ-XB: 10h00’

HP26, PT-XB: 15h30’

07

Thứ tư

07/02/2018

22/12 âm lịch

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 10h00’

HP26, PT-XB: 15h30’

08

Thứ năm

08/02/2018

23/12 âm lịch

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 12h00’ QH2,PT-XB: 17h00’

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

09

Thứ sáu

09/02/2018

24/12 âm lịch

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

10

Thứ bảy

10/02/2018

25/12 âm lịch

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 08h00’ BT16,PT-XB: 19h00’

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

11

Chủ nhật

11/02/2018

26/12 âm lịch

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 14h00’ QH2,PT-XB: 10h00’

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

12

Thứ hai

12/02/2018

27/12 âm lịch

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

BT16,PT-XB: 12h00’ HP2, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

13

Thứ ba

13/02/2018

28/12 âm lịch

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 16h00’

HP26, PQ-XB: 06h00’

HP26, PT-XB: 12h00’

14

Từ ngày 14/02/2018 đến ngày 18/02/2018 nghỉ tết nguyên đán

Mậu Tuất năm 2018

15

Thứ hai

19/02/2018

04/01 âm lịch

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

BT16,PT-XB:  14h00’

HP26, PQ-XB: 09h00’

HP26, PT-XB: 14h30’

16

Thứ ba

20/02/2018

05/01 âm lịch

------------

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB:  09h00’

17

Thứ tư

21/02/2018

06/01 âm lịch

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 00h30’

HP26,PQ-XB: 13h00’

HP26,PT-XB: 06h00’

BT16,PT-XB:  15h00’

18

Thứ năm

22/02/2018

07/01 âm lịch

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2, PQ-XB: 13h00’

HP26, PQ-XB: 13h00’

HP26, PT-XB: 06h00’

19

Thứ sáu

23/02/2018

08/01 âm lịch

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 12h00’

HP26, PQ-XB: 13h00’

HP26, PT-XB: 06h00’

20

Thứ bảy

24/02/2018

09/01 âm lịch

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

QH2,PT-XB: 08h00’

HP26, PQ-XB:13h00’

HP26, PT-XB: 06h00’

21

Chủ nhật

25/02/2018

10/01 âm lịch

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 13h00’

HP26, PQ-XB: 13h00’

HP26, PT-XB: 07h00’

22

Thứ hai

26/02/2018

11/01 âm lịch

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 14h00’

HP26, PT-XB: 08h00’

BT16,PT-XB: 11h00’

23

Thứ ba

27/02/2018

12/01 âm lịch

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 14h30’

HP26, PT-XB: 09h00’

24

Thứ tư

28/02/2018

13/01 âm lịch

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 07h00’

HP 26,PT-XB: 10h00’

QH2,PT-XB: 11h00’

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

        

Quý khách mua vé và đặt vé cụ thể như sau:

*Phan Thiết đi Phú Quý:  tàu Hưng Phát 26: 0915.380.919

Tàu Bình Thuận 16 và tàu Quê Hương 2: gọi số 0252 3506 358.

*Phú Quý đi Phan Thiết: tàu Hưng Phát 26: 0933.434.818

Tàu Bình Thuận 16 và tàu Quê Hương 2: gọi số 0252 3506 374.

                                           Nguyễn Tấn Lực - BQL Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech