Lịch sát hạch tháng 6/2019

Thông báo

Lịch sát hạch tháng 6/2019

29/05/2019 10:56:10

Căn cứ kế hoạch số 1394/KH-SGTVT  ngày 21/5/2019 về việc tổ chức Sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các cơ sở đào tạo. Sở GTVT Bình Thuận thông báo cụ thể lịch sát hạch tháng 6 năm 2019 như sau:

TT

Thứ

Ngày

Cơ sở đào tạo

Địa điểm SH

Hạng

Ghi chú

1

Thứ bảy

01/6/2019

TTGDNN- SHLX Bình Thuận

TTSH

Bình Thuận

B2

19B2001

Các khóa tồn động

( khoảng 150 HV)

2

Chủ nhật

02/6/2019

TT Giáo dục nghề nghiệp Tánh Linh

Lạc Tánh

A1

250

thí sinh

3

Thứ bảy

Chủ nhật

08/6/2019

09/6/2019

TTDN Quyết Thắng

TTSH

Bình Thuận

B2,C

19B2004(80)

19B2005(80)

19C001 (16)

Các khóa tồn động

( khoảng 210 HV)

4

Sáng Thứ bảy

15/6/2019

Cao đẳng cộng đồng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

5

Chiều Thứ bảy

15/6/2019

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

 

6

Thứ bảy

Chủ nhật

15/6/2019

16/6/2019

TTDN lái xe

Thanh Long Đỏ

TTSH

Bình Thuận

B2,C

18C010

18C011

Các khóa tồn động

( khoảng 250 HV)

7

Thứ bảy

Chủ nhật

22/6/2019

23/6/2019

TTDN lái xe

Thanh Long Đỏ

TTSH

Bình Thuận

B2,C

19B2001(65)

Các khóa tồn động

( khoảng 250 HV)

8

Thứ bảy

Chủ nhật

29/6/2019

30/6/2019

TTDN Quyết Thắng

TTSH

Bình Thuận

B2,C

19B2006(130)

19B2007(80)

19C002 (24)

Các khóa tồn động

( khoảng 230 HV)

9

Sáng Thứ bảy

29/6/2019

Trường Trung cấp nghề KTKT – Công Đoàn

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

10

Chiều Thứ bảy

29/6/2019

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

 


                                                     Phạm Thủy Phong - P.QLVTPT&NL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3827125; fax: 0252.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech