Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải

Thông báo

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải

03/01/2018 16:48:20

        Thực hiện công văn số 397/TB-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, kể từ ngày 02/01/2018, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 59 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công, địa chỉ: 24 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

          Thời gian cụ thể tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày tại Trung tâm:

-         Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

-         Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

          Sở Giao thông vận tải Bình Thuận thông báo để người dân và doanh nghiệp biết để thực hiện.

                                               Nguyễn Hoàng Hải - P. QLVTPT&NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech