Lịch sát hạch tháng 9 năm 2017

Thông báo

Lịch sát hạch tháng 9 năm 2017

24/08/2017 07:14:45

Căn cứ kế hoạch số 8/KH-CQQLSH  ngày 11/9/2017 về việc tổ chức Sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các cơ sở đào tạo. Nay Cơ quan quản lý sát hạch Sở GTVT Bình Thuận thông báo cụ thể lịch sát hạch tháng 9 năm 2017 như sau:

TT

       Thứ

Ngày

Cơ sở đào tạo

Địa điểm SH

Hạng

Ghi chú

1

Thứ Bảy

09/9/2017

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

2

Thứ Bảy

09/9/2017

TTGDNN-GDTX

LaGi

Lagi 

A1

250

thí sinh

3

Thứ Bảy

13/9/2017

Sát hạch lại luật GTĐB Cho GPLX quá hạn

TTSH loại 3

 

Gplx Ô tô

4

Thứ Bảy

16/9/2017

Cao đẳng cộng đồng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

5

 

Thứ Bảy

( Buổi Sáng )

23/9/2017

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

6

 

Thứ Bảy

( Buổi Chiều )

23/9/2017

Trường Trung cấp nghề KTKT – Công Đoàn

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

7

Thứ Bảy

Chủ nhật

23/9/2017

 

24/9/2017

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại I

 Bảo Lộc – Lâm Đồng

B2,C,

17B2008(80)

17B2009(80)

Các khóa tồn động TT12: 50

8

 

Thứ Bảy

 

30/9/2017

TTGD NN -Tuy Phong

Phan Rí Cửa   

A1

250

thí sinh

9

 

Sáng Thứ Bảy

 

 

30/9/2017

 


 

TTDN Lái Xe Thanh Long Đỏ

TTSH loại II

 Bảo Lộc – Lâm Đồng

B2,C

17B2005(80)

17C003(24)

17C004(16)

Các khóa tồn động TT12: 50


                                                       Phạm Thủy Phong - P.QLVTPT&NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech