Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <>Phú Quý tháng 3/2019

Thông báo

Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <>Phú Quý tháng 3/2019

01/03/2019 09:25:46

Thực hiện Quyết định số: 3092/QĐ-SGTVT ngày 31/8/2018 của Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết- Phú Quý và ngược lại.

Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu trong tháng 03/2019 của 03 tàu (Superdong-PQI; Superdong-PQII; Hưng Phát 26) từ ngày 01/03/2019 đến ngày 31/03/2019 hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:[

Số

tt

Ngày,

 tháng, năm

Thời gian các tàu xuất bến

Phan Thiết đi Phú Quý

Thời gian các tàu xuất bến

Phú Quý đi Phan Thiết

01

Thứ sáu

01/03/2019

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 10h30’

Hưng Phát 26: 13h00’

Superdong-PQII: 06h00’

Superdong-PQI: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’ 

02

Thứ bảy

02/03/2019

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 11h30’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’ 

Superdong-PQII: 06h30’

Superdong-PQI: 13h00’

03

Chủ nhật

03/03/2019

Superdong-PQI: 09h00’

Superdong-PQII: 11h30’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’ 

Superdong-PQII: 08h00’

Superdong-PQI: 13h00’

04

Thứ hai

04/03/2019

Superdong-PQI: 09h30’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’ 

Superdong-PQII: 08h00’

05

Thứ ba

05/03/2019

Superdong-PQII: 10h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 08h30’

06

Thứ tư

06/03/2019

Superdong-PQI: 11h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 09h30’

07

Thứ năm

07/03/2019

Superdong-PQII: 12h00’

Hưng Phát 26: 13h30’ 

Hưng Phát 26: 07h30’

Superdong-PQI: 09h45’

08

Thứ sáu

08/03/2019

Superdong-PQI: 11h00’

Superdong-PQII: 14h00’

Hưng Phát 26: 13h30’ 

Hưng Phát 26: 07h30’

Superdong-PQII: 09h30’

Superdong-PQI: 14h30’

09

Thứ bảy

09/03/2019

Superdong-PQI: 11h30’

Superdong-PQII: 14h30’

Hưng Phát 26: 14h00’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQII: 10h00’

Superdong-PQI: 15h00’

10

Chủ nhật

10/03/2019

Superdong-PQI: 11h30’

Superdong-PQII: 15h00’

Hưng Phát 26: 14h00’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQII: 10h00’

Superdong-PQI: 15h00’

11

Thứ hai

11/03/2019

Superdong-PQII: 15h00’

Hưng Phát 26: 14h00’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQII: 10h30’

12

Thứ ba

12/03/2019

Superdong-PQII: 14h30’

Hưng Phát 26: 14h00’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQII: 10h00’

13

Thứ tư

13/03/2019

Superdong-PQII: 10h00’

Hưng Phát 26: 14h00’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQII: 05h00’

14

Thứ năm

14/03/2019

Superdong-PQII: 11h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 05h30’

15

Thứ sáu

15/03/2019

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 11h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 06h00’

Superdong-PQI: 13h00’

16

Thứ bảy

16/03/2019

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 11h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 06h30’

Superdong-PQI: 13h00’

17

Chủ nhật

17/03/2019

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 11h30’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 07h00’

Superdong-PQI: 13h00’

18

Thứ hai

18/03/2019

Superdong-PQI: 08h30’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 08h30’

19

Thứ ba

19/03/2019

Superdong-PQII: 09h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 08h00’

20

Thứ tư

20/03/2019

Superdong-PQI: 10h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 09h00’

21

Thứ năm

21/03/2019

Superdong-PQII: 10h30’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 09h00’

22

Thứ sáu

22/03/2019

Superdong-PQI: 10h30’

Superdong-PQII: 13h30’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 09h00’

Superdong-PQI: 14h00’

23

Thứ bảy

23/03/2019

Superdong-PQI: 11h00’

Superdong-PQII: 14h00’

Hưng Phát 26: 13h50’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQII: 09h30’

Superdong-PQI: 14h30’

24

Chủ nhật

24/03/2019

Superdong-PQI: 11h30’

Superdong-PQII: 15h00’

Hưng Phát 26: 14h00’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQII: 10h30’

Superdong-PQI: 15h15’

 

25

Thứ hai

25/03/2019

Superdong-PQI: 12h00’

Hưng Phát 26: 14h00’

Hưng Phát 26: 08h00’

Superdong-PQII: 10h00’

26

Thứ ba

26/03/2019

Superdong-PQII: 07h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 10h00’

27

Thứ tư

27/03/2019

Superdong-PQI: 08h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 08h00’

28

Thứ năm

28/03/2019

Superdong-PQII: 08h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQI: 08h30’

29

Thứ sáu

29/03/2019

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 11h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 06h00’

Superdong-PQI: 13h00’

30

Thứ bảy

30/03/2019

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 13h30’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 06h00’

Superdong-PQI: 13h00’

31

Chủ nhật

31/03/2019

Superdong-PQI: 08h00’

Superdong-PQII: 12h00’

Hưng Phát 26: 13h00’

Hưng Phát 26: 07h00’

Superdong-PQII: 06h30’

Superdong-PQI: 13h00’

 

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

 

Số điện thoại để mua vé và đặt vé:

1.           Quầy vé tàu Hưng Phát 26

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0933.414.818;

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0915.380.919;

2.           Quầy vé tàu Superdong-Phú Quý

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0919.597.468-0252. 3765.999

      -Phan Thiết đi Phú Quý: 0252. 3817.337


Nguyễn Tấn Lực - Ban Quản lý CPQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3827125; fax: 0252.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech