Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <>Phú Quý tháng 11/2018

Thông báo

Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết <>Phú Quý tháng 11/2018

01/11/2018 11:11:29

Thực hiện Quyết định số: 3092/QĐ-SGTVT ngày 31/8/2018 của Giám đốc sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết- Phú Quý và ngược lại.

 

Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu tháng 11/2018 từ ngày 01/11/2018 - 30/11/2018 của ; (02 tàu Hưng Phát 26; Superdong-Phu Quy I) hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:[

Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

01

Thứ năm

01/11/2018

---------

Hưng Phát 26:  13h30’

02

Thứ sáu

02/11/2018

Superdong-PQI:  07h00’

Hưng Phát 26:  06h30’

Superdong-PQI:  15h00’

03

Thứ bảy

03/11/2018

Superdong-PQI:  05h00’

Hưng Phát 26:  06h00’

Superdong-PQI:  08h00’

04

Chủ nhật

04/11/2018

Superdong-PQI:  05h00’

Hưng Phát 26:  09h00’

Superdong-PQI:  08h30’

05

Thứ hai

05/11/2018

Superdong-PQI:  06h30’

Hưng Phát 26:  07h00’

Superdong-PQI:  10h00’

06

Thứ ba

06/11/2018

Superdong-PQI:  07h30’

Hưng Phát 26:  10h00’

Superdong-PQI:  11h00’

07

Thứ tư

07/11/2018

Superdong-PQI:  08h30’

Hưng Phát 26:  07h00’

Superdong-PQI:  12h00’

08

Thứ năm

08/11/2018

Superdong-PQI:  09h30’

Hưng Phát 26:  11h00’

Superdong-PQI:  13h00’

09

Thứ sáu

09/11/2018

Superdong-PQI:  10h00’

Hưng Phát 26:  09h00’

Superdong-PQI:  14h00’

10

Thứ bảy

10/11/2018

Superdong-PQI:  11h00’

Hưng Phát 26:  13h00’

Superdong-PQI:  15h00’

11

Chủ nhật

11/11/2018

Superdong-PQI:  12h00’

Hưng Phát 26:  10h00’

Superdong-PQI:  16h00’

12

Thứ hai

12/11/2018

Superdong-PQI:  05h00’

Hưng Phát 26:  14h00’

Superdong-PQI:  12h00’

13

Thứ ba

13/11/2018

Superdong-PQI:  05h00’

Hưng Phát 26:  11h00’

Superdong-PQI:  12h00’

14

Thứ tư

14/11/2018

Superdong-PQI:  05h00’

Hưng Phát 26:  14h30’

Superdong-PQI:  12h30’

15

Thứ năm

15/11/2018

Superdong-PQI:  05h30’

Hưng Phát 26:  12h00’

Superdong-PQI:  13h30’

16

Thứ sáu

16/11/2018

Superdong-PQI:  06h00’

Hưng Phát 26:  06h30’

Superdong-PQI:  14h30’

17

Thứ bảy

17/11/2018

Superdong-PQI:  07h00’

Hưng Phát 26:  13h00’

Superdong-PQI:  14h30’

18

Chủ nhật

18/11/2018

Superdong-PQI:  05h00’

Hưng Phát 26:  08h00’

Superdong-PQI:  08h30’

19

Thứ hai

19/11/2018

Superdong-PQI:  05h30’

Hưng Phát 26:  06h00’

Superdong-PQI:  10h00’

20

Thứ ba

20/11/2018

Superdong-PQI:  07h00’

Hưng Phát 26:  09h00’

Superdong-PQI:  11h00’

21

Thứ tư

21/11/2018

Superdong-PQI:  08h00’

Hưng Phát 26:  07h00’

Superdong-PQI:  11h30’

22

Thứ năm

22/11/2018

Superdong-PQI:  08h30’

Hưng Phát 26:  10h00’

Superdong-PQI:  12h30’

23

Thứ sáu

23/11/2018

Superdong-PQI: 09h00’

Hưng Phát 26:  08h00’

Superdong-PQI:  13h00’

24

Thứ bảy

24/11/2018

Superdong-PQI:  10h00’

Hưng Phát 26:  12h00’

Superdong-PQI:  14h00’

25

Chủ nhật

25/11/2018

Superdong-PQI:  11h00’

Hưng Phát 26:  09h00’

Superdong-PQI:  15h00’

26

Thứ hai

26/11/2018

Superdong-PQI:  11h30’

Hưng Phát 26:  13h00’

Superdong-PQI:  15h00’

27

Thứ ba

27/11/2018

Superdong-PQI:  12h00’

Hưng Phát 26:  11h00’

Superdong-PQI:  15h30’

28

Thứ tư

28/11/2018

Superdong-PQI:  05h00’

Hưng Phát 26:  14h00’

Superdong-PQI:  11h30’

29

Thứ năm

29/11/2018

Superdong-PQI: 05h00’

Hưng Phát 26:  12h00’

Superdong-PQI:  12h30’

30

Thứ sáu

30/11/2018

Superdong-PQI:  05h30’

Hưng Phát 26:  06h00’

Superdong-PQI:  13h30’

 

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

Số điện thoại để mua vé và đặt vé:

1.           Tàu khách Bình Thuận 16: (Phú Quý đi Phan Thiết: 0252 3506374. Phan Thiết đi Phú Quý: 0252 3505560).

2.           Tàu Phú Quý 07: (Phú Quý đi Phan Thiết và ngược lại: 0937639311).

3.           Tàu Quê Hương 2: (Phú Quý đi Phan Thiết và ngược lại: 0906307394).

4.           Quầy vé tàu Hưng Phát 26

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0933.414.818;

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0915.380.919;

5.           Quầy vé tàu Superdong-Phú Quý I

-Phú Quý đi Phan Thiết: 0919.597.468-0252. 3765.999

-Phan Thiết đi Phú Quý: 0252. 3817.337

Nguyễn Thị Vân Ly - Ban Quản lý CPQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech