Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết tháng 12/2016

Thông báo

Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết tháng 12/2016

16/12/2016 14:43:34

Thực hiện Quyết định số: 4518/QĐ-SGTVT ngày 29/10/2014 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài, chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại;

Nay Ban quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý tháng 12/2016 theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày,

tháng,

năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Thứ năm

01/12/2016

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 09h00’

HP 26, PT-XB: 15h30’

02

Thứ sáu

02/12/2016

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

PQ07, PQ-XB: 08h00’

QH2, PT-XB: 12h00’

HP 26, PQ-XB: 10h00’

HP 26, PT-XB:  16h30’

03

Thứ bảy

03/12/2016

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18, PQ-XB: 08h00’

HP 26, PQ-XB: 11 h00’

HP 26, PT-XB: 17h30’

BT16, PT-XB: 14h00’

04

Chủ nhật

04/12/2016

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP 26, PQ-XB: 11h00’

HP 26, PT-XB: 17h30’

05

Thứ hai

05/12/2016

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16, PQ-XB: 08h00’

HP 26, PQ-XB: 12h00’

HP 26, PT-XB: 18h30’

PQ07, PT-XB: 21h00’

06

Thứ ba

06/12/2016

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 13h00’

HP 26, PT-XB:  19h30’

BT18, PT-XB: 19h00’

07

Thứ tư

07/12/2016

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 14h00’

QH2, PT-XB: 17h00’

08

Thứ năm

08/12/2016

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 12h00’

HP26, PT-XB:  05h00’

09

Thứ sáu

09/12/2016

---------

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB:  04h00’

10

Thứ bảy

10/12/2016

Hưng Phát 26

---------

HP 26, PT-XB: 08h00’

11

Chủ nhật

11/12/2016

Bình Thuận 16;

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 06h00’

BT16, PT-XB: 12h00’

PQ07, PT-XB: 19h00’

12

Thứ hai

12/12/2016

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP 26, PT-XB: 10h00’

13

Thứ ba

13/12/2016

---------

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 16h00’

14

Thứ tư

14/12/2016

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 08h00’

HP 26, PT-XB: 12h00’

15

Thứ năm

15/12/2016

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 09h00’

QH2, PT-XB: 12h00’

16

Thứ sáu

16/12/2016

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 08h00’

HP 26, PT-XB: 14h00’

17

Thứ bảy

17/12/2016

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 10h00’

BT16, PT-XB: 15h00’

18

Chủ nhật

18/12/2016

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2, PQ- XB: 09h00’

HP 26, PT-XB: 15h00’

19

Thứ hai

19/12/2016

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 12h00

PQ07, PT-XB: 15h00’

20

Thứ ba

20/12/2016

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 11h00’

HP 26, PT-XB: 16h00’

21

Thứ tư

21/12/2016

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 13h00’

QH2, PT-XB: 17h00’

22

Thứ năm

22/12/2016

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 11h00’

HP 26, PT-XB: 17h00’

23

Thứ sáu

23/12/2016

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 13h00’

BT16, PT-XB: 18h30’

24

Thứ bảy

24/12/2016

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 12h00’

HP 26, PT-XB: 17h00’

25

Chủ nhật

25/12/2016

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB:  06h00’

(HP26, PT-XB: 10h30’

Hợp đồng)

PQ07, PT-XB: 10h30’

26

Thứ hai

26/12/2016

Quê Hương 2

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16, PQ-XB: 13h30’

(HP 26, PQ-XB: 13h30’

Hợp đồng)

QH2, PT-XB: 12h00’

27

Thứ ba

27/12/2016

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 08h00’

HP 26, PT-XB: 11h00’

28

Thứ tư

28/12/2016

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 08h00’

BT16, PT-XB: 12h00’

29

Thứ năm

29/12/2016

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP 26, PT-XB: 12h00’

30

Thứ sáu

30/12/2016

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 09h00’

PQ07, PT-XB: 12h00’

31

Thứ bảy

31/12/2016

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 08h00’

HP 26, PT-XB: 13h00’

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.           

 *Quý khách mua vé và đăng ký vé theo 02 số điện thoại sau:

 1.      Phòng vé: Phú Quý đi Phan Thiết - SĐT: 0623 506 374.

2.      Phòng vé: Phan Thiết đi Phú Quý - SĐT: 0623 506 358.

                                          

                                                 Nguyễn Thị Vân Ly - BQL Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech