Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý tháng 5/2018

Thông báo

Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý tháng 5/2018

10/05/2018 09:58:44

Thực hiện Quyết định số: 413/QĐ-SGTVT ngày 22/02/2017 của Giám đốc sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết- Phú Quý và ngược lại.

Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Thứ ba

01/5/2018

Hưng Phát 26;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PT-XB: 01h00’

HP26, PQ-XB: 06h30’ HP26, PT-XB: 12h30’ HP26, PQ-XB: 20h30’

PQ07, PQ-XB: 08h00’

02

Thứ tư

02/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP16, PT-XB: 05h00’

HP26, PQ-XB: 11h00’

03

Thứ năm

03/5/2018

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP26, PT-XB: 06h00’

HP26, PQ-XB: 12h00’

QH2, PT-XB: 13h00’

04

Thứ sáu

04/5/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 20h00’

HP26, PT-XB: 09h00’

PQ07, PT-XB: 14h00’

05

Thứ bảy

05/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h00’

06

Chủ nhật

06/5/2018

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h30’

PQ07, PQ-XB: 09h00’

HP26, PT-XB: 13h30’

QH2, PT-XB: 13h00’

07

Thứ hai

07/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

08

Thứ ba

08/5/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

HP26, PQ-XB: 06h30’

QH2, PQ-XB: 07h00’

HP26, PT-XB: 13h30’

PQ07, PT-XB: 10h00’

09

Thứ tư

09/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

10

Thứ năm

10/5/2018

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h30’

PQ07, PQ-XB: 09h00’

HP26, PT-XB: 13h30’

QH2, PT-XB: 09h00’

11

Thứ sáu

11/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

12

Thứ bảy

12/5/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

HP26, PQ-XB: 06h30’

QH2, PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h30’

PQ07, PT-XB: 11h00’

13

Chủ nhật

13/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

14

Thứ hai

14/5/2018

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h30’

PQ07, PQ-XB: 09h00’

HP26, PT-XB: 13h30’

QH2, PT-XB: 11h00’

15

Thứ ba

15/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

16

Thứ tư

16/5/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

HP26, PQ-XB: 06h30’

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP26, PT-XB: 13h30’

PQ07, PT-XB: 12h00’

17

Thứ năm

17/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

18

Thứ sáu

18/5/2018

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h30’

PQ07, PQ-XB: 09h00’

HP26, PT-XB: 13h30’

QH2, PT-XB: 13h00’

19

Thứ bảy

19/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

20

Chủ nhật

20/5/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26;

Quê Hương 2

HP26, PQ-XB:06h30’

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP26, PT-XB: 13h30’

PQ07, PT-XB: 15h00’

21

Thứ hai

21/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

 

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB:  13h30’

22

Thứ ba

22/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h30’

PQ07, PQ-XB: 09h00’

HP26, PT-XB: 13h30’

23

Thứ tư

23/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

24

Thứ năm

24/5/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h00’

PQ07, PT-XB: 10h00’

25

Thứ sáu

25/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h30’

PQ07, PQ-XB: 08h00’

HP26, PT-XB: 13h30’

26

Thứ bảy

26/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

27

Chủ nhật

27/5/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

PQ07, PT-XB: 11h00’

28

Thứ hai

28/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PQ-XB: 06h30’

PQ07, PQ-XB: 17h00’

HP26, PT-XB: 13h30’

29

Thứ ba

29/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

30

Thứ tư

30/5/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h30’

HP26, PT-XB: 13h30’

PQ07, PT-XB: 12h00’

31

Thứ năm

31/5/2018

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07

HP26, PT-XB: 06h30’

PQ07, PQ-XB: 18h00’

HP26, PQ-XB: 13h30’

Nay Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu trong tháng tháng  5/2018  từ ngày 01/5/2018 - 31/5/2018 của 03 tàu (Hưng Phát 26; Quê Hương 2; Phú Quý 07) hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

                            

                        Nguyễn Tấn Lực - BQL Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech