Lịch sát hạch tháng tháng 1/2018

Thông báo

Lịch sát hạch tháng tháng 1/2018

19/12/2017 09:57:42

Căn cứ kế hoạch số 4352/KH-CQQLSH  ngày 18/12/2017 về việc tổ chức Sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các cơ sở đào tạo. Nay Cơ quan quản lý sát hạch Sở GTVT Bình Thuận thông báo cụ thể lịch sát hạch tháng 01 năm 2018 như sau:

TT

       Thứ

Ngày

            Cơ sở đào tạo

Địa điểm SH

Hạng

Ghi chú

1

Thứ Bảy

06/01/2018

TTGDNN-GDTX

La Gi  

La Gi   

A1

250

thí sinh

2

Thứ Bảy

13/01/2018

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

3

Sáng Thứ Bảy

13/01/2018

Giáo dục nghề nghiệp

Đức Linh

Võ Xu

A1

250

thí sinh

4

Chiều Thứ Bảy

13/01/2018

Giáo dục nghề nghiệp

Tánh Linh

Lạc Tánh

A1

250

thí sinh

5

Thứ Bảy

Chủ nhật

20/01/2018

21/01/2018

TTDN Quyết Thắng

TTSH

Bảo Lộc (*)

B2,C,

17B2015(80)

17B2016(80)

17C008(16)

Các khóa tồn động

6

 

Sáng Thứ Bảy

20/01/2018

Cao đẳng cộng đồng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

7

 

Chiều Thứ Bảy

20/01/2018

Trường Trung cấp nghề KTKT – Công Đoàn

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

8

 

Sáng Thứ Bảy

27/01/2018

Trung tâm dạy nghề Bắc Tuy Phong 

Liên Hương 

A1

250

thí sinh

9

Chiều Thứ Bảy

27/01/2018

TTGDNN-GDTX

Tuy Phong

Phan Rí Cửa   

A1

250

thí sinh

10

Thứ Bảy

Chủ nhật

27/01/2018

28/01/2018

TTDN Lái Xe Thanh Long Đỏ

TTSH

Bảo Lộc (*)

B2,C

17B2008(80)

17C007(50)

Các khóa tồn động

(*) Trường hợp Trung tâm sát hạch lái xe ô tô Bình Thuận đưa vào hoạt động chính thức trước 07 ngày so với thời gian như trên thì Sở GTVT sẽ thông báo chuyển địa điểm sát hạch ô tô về Bình Thuận.

                                           Phạm Thủy Phong - P. QLVTPT&NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech