Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết tháng 10/2016

Thông báo

Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết tháng 10/2016

06/10/2016 08:31:14

Thực hiện Quyết định số: 4518/QĐ-SGTVT ngày 29/10/2014 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài, chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại;

Nay Ban quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết – Phú Quý tháng 10/2016 (từ ngày 01/10 - 31/10/2016) theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:


Số

tt

Ngày,

tháng,

năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Thứ bảy

01/10/2016

Bình Thuận 18

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 08h00’

BT18, PT-XB:  11h00’

02

Chủ nhật

02/10/2016

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP 26, PT-XB: 12h00’

03

Thứ hai

03/10/2016

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 10h00’

BT16, PT-XB: 13h00’

04

Thứ ba

04/10/2016

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18

BT18, PQ-XB:  08h00’

HP 26, PT-XB: 13h00’

05

Thứ tư

05/10/2016

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 11h00’

PQ07, PT-XB: 14h00’

06

Thứ năm

06/10/2016

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 09h00’

HP 26, PT-XB: 14h00’

07

Thứ sáu

07/10/2016

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 13h00’

QH2, PT-XB: 04-16h00’

08

Thứ bảy

08/10/2016

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB:  10h00’

HP 26, PT-XB: 03h00’

09

Chủ nhật

09/10/2016

Bình Thuận 18

Hưng Phát 26

HP 26, PQ-XB: 02h00’

BT18, PT-XB:  19h00’

10

Thứ hai

10/10/2016

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2 PQ-XB:  14h00’

HP 26, PT-XB: 05h00’

11

Thứ ba

11/10/2016

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

BT16, PT-XB: 20h00’

HP 26, PQ-XB: 03h00’

12

Thứ tư

12/10/2016

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18

BT18, PQ-XB:  15h00’

HP 26, PT-XB: 07h00’

 

13

Thứ năm

13/10/2016

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

PQ07, PT-XB:  09h00’

HP 26, PQ-XB: 06h00’

14

Thứ sáu

14/10/2016

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 05h00’

HP 26, PT-XB: 09h00’

15

Thứ bảy

15/10/2016

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

QH2, PT-XB:  09h00’

HP 26, PQ-XB: 07h00’

16

Chủ nhật

16/10/2016

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB:  07h00’

HP 26, PT-XB: 11h00’

17

Thứ hai

17/10/2016

Bình Thuận 18

Hưng Phát 26

BT18, PT-XB:  11h00’

HP 26, PQ-XB: 08h00’

18

Thứ ba

18/10/2016

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

  QH2, PQ-XB:  08h00’

HP 26, PT-XB: 12h00’

19

Thứ tư

19/10/2016

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

BT16, PT-XB: 13h00’

HP 26, PQ-XB: 09h00’

20

Thứ năm

20/10/2016

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18

BT18, PQ-XB:  09h00’

HP 26, PT-XB: 14h00’

21

Thứ sáu

21/10/2016

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

PQ07, PT-XB: 15h00’

HP26, PQ-XB: 11h00’

22

Thứ bảy

22/10/2016

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 11h00’

HP 26, PT-XB: 04h00’

23

Chủ nhật

23/10/2016

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

QH2, PT-XB: 04-17h00’

HP 26, PQ-XB: 13h00’

24

Thứ hai

24/10/2016

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 12h00’

HP 26, PT-XB: 05h00’

25

Thứ ba

25/10/2016

Bình Thuận 18

Hưng Phát 26

BT18, PT-XB:  20h00’

HP 26, PQ-XB: 04h00’

26

Thứ tư

26/10/2016

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB:  14h00’

HP 26, PT-XB: 07h00’

27

Thứ năm

27/10/2016

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

BT16, PT-XB: 21h00’

HP 26, PQ-XB: 05h00’

28

Thứ sáu

28/10/2016

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18

BT18, PQ-XB:  05h00’

HP26, PT-XB:

 

10h00’

 

 

 

29

Thứ bảy

29/10/2016

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

PQ07, PT-XB:  11h00’

HP 26, PQ-XB:  07h00’

30

Chủ nhật

30/10/2016

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB:  06h00’

HP 26, PT-XB: 12h00’

31

Thứ hai

31/10/2016

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

QH2, PT-XB:  12h00’

HP 26, PQ-XB: 08h00’

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

            *Quý khách mua vé và đăng ký vé theo 02 số điện thoại sau:

 1.      Phòng vé: Phú Quý đi Phan Thiết - SĐT: 0623 506 374.

2.      Phòng vé: Phan Thiết đi Phú Quý - SĐT: 0623 506 358.

                                      Nguyễn Tấn Lực - BQL Cảng Phú Quý

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech