Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết tháng 7 năm 2017

Thông báo

Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết tháng 7 năm 2017

07/07/2017 14:27:43

             Thực hiện Quyết định số: 413/QĐ-SGTVT ngày 22/02/2017 của Giám đốc sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại;

Nay Ban quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu trong tháng tháng  7/2017 từ ngày 01/7/2017 - 31/7/2017 của 04 tàu  (riêng tàu Phú Quý 07 lên đà sửa chữa) hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:


Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Thứ bảy

01/7/2017

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 23h30’

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’

QH2,PT-XB: 16h00’

02

Chủ nhật

02/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

03

Thứ hai

03/7/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

     Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 15h00’

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

BT16,PT-XB: 07h00’

04

Thứ ba

04/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 03h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

05

Thứ tư

05/7/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 04h00’

HP26,PQ-XB: 04h00’

HP26,PT-XB: 10h00’

BT18,PT-XB: 08h00’

06

Thứ năm

06/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 04h00’

HP26,PT-XB: 10h00’

07

Thứ sáu

07/7/2017

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 05h00’

HP26,PQ-XB: 05h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

QH2,PT-XB: 09h00’

08

Thứ bảy

08/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 05h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

09

Chủ nhật

09/7/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 06h00’

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

BT16,PT-XB: 11h00’

10

Thứ hai

10/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

11

Thứ ba

11/7/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 06h00’

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

BT18,PT-XB: 11h00’

12

Thứ tư

12/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

 

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

 

13

Thứ năm

13/7/2017

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 07h00’

HP26,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 14h00’

QH2,PT-XB: 12h00’

14

Thứ sáu

14/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 09h00’

HP26,PT-XB: 14h30’

15

Thứ bảy

15/7/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 09h00’

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 06h30’

BT16,PT-XB: 05h00’

16

Chủ nhật

16/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’

17

Thứ hai

17/7/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

 Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 00h10’

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

BT18,PT-XB: 06h30’

18

Thứ ba

18/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

19

Thứ tư

19/7/2017

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 15h30’

HP26,PQ-XB: 03h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

QH2,PT-XB: 07h00’

20

Thứ năm

20/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 03h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

21

Thứ sáu

21/7/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 06h00’

HP26,PQ-XB: 04h00’

HP26,PT-XB: 10h00’

BT16,PT-XB: 09h00’

22

Thứ bảy

22/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 05h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

23

Chủ nhật

23/7/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 06h00’

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

BT18,PT-XB: 10h00’

24

Thứ hai

24/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

25

Thứ ba

25/7/2017

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 07h00’

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

QH2,PT-XB: 11h00’

26

Thứ tư

26/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

27

Thứ năm

27/7/2017

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 10h00’

BT16,PTXB: 13h00’

28

Thứ sáu

28/7/2017

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 05h00’

29

Thứ bảy

29/7/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 00h05’

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 06h30’

BT18,PTXB: 08h00’

30

Chủ nhật

30/7/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’

31

Thứ hai

31/7/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 23h30’

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’


Quý khách mua vé và đặt vé thông qua số điện thoại:

+ Phú Quý đi Phan Thiết: 0623. 506 374.

+ Phan Thiết đi Phú Quý: 0623. 506 358.

                          Huỳnh Xuân Thọ - BQL Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech