Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý Tháng 8/2017

Thông báo

Thông báo lịch tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý Tháng 8/2017

04/08/2017 08:36:36

Thực hiện Quyết định số: 413/QĐ-SGTVT ngày 22/02/2017 của Giám đốc sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết- Phú Quý và ngược lại.

 Nay Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu trong tháng tháng  8/2017 từ ngày 01/8/2017 - 31/8/2017 của 04 tàu  (riêng tàu Phú Quý 07 lên đà sửa chữa) hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Thứ ba

01/8/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

BT18,PT-XB: 06h00

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’

02

Thứ tư

02/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

03

Thứ năm

03/8/2017

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 01h00’

QH2,PT-XB: 08h00’

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

04

Thứ sáu

04/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 03h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

05

Thứ bảy

05/8/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 16h00’

BT16,PT-XB: 09h00’

HP26,PQ-XB: 0400’

HP26,PT-XB: 10h00’

06

Chủ nhật

06/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 05h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

07

Thứ hai

07/8/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 05h00’

BT18,PT-XB:  10h00’

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

08

Thứ ba

08/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

09

Thứ tư

09/8/2017

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 06h00’

QH2,PT-XB:  10h30’

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

10

Thứ năm

10/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 14h00’

11

Thứ sáu

11/8/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 08h00’

BT16,PT-XB: 12h00’

HP26,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 14h00’

12

Thứ bảy

12/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 09h00’

HP26,PT-XB: 14h30’

13

Chủ nhật

13/8/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 08h00’

BT18,PT-XB: 15h00’

HP26,PQ-XB: 00h30’

HP26,PT-XB: 06h00’

14

Thứ hai

14/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 06h30’

15

Thứ ba

15/8/2017

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 00h10’

QH2,PT-XB: 05h00’

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’

16

Thứ tư

16/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’

17

Thứ năm

17/8/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 13h00’

BT16,PT-XB: 06h00’

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

18

Thứ sáu

18/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 03h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

19

Thứ bảy

19/8/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 03h30’

BT18,PT-XB: 08h00’

HP26,PQ-XB: 04h00’

HP26,PT-XB: 10h00’

20

Chủ nhật

20/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 05h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

21

Thứ hai

21/8/2017

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18,PQ-XB: 05h00’

QH2,PT-XB:  09h00’

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

22

Thứ ba

22/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

23

Thứ tư

23/8/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 07h00’

BT16,PT-XB: 11h30’

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

24

Thứ năm

24/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 14h00’

25

Thứ sáu

25/8/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 08h00’

BT18,PT-XB: 13h30’

HP26,PQ-XB: 08h30’

HP26,PT-XB: 14h00’

26

Thứ bảy

26/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 09h00’

HP26,PT-XB: 15h00’

27

Chủ nhật

27/8/2017

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 10h30’

QH2,PT-XB:  15h00’

28

Thứ hai

28/8/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18

BT18,PQ-XB: 23h00’

HP26,PT-XB: 05h00’

29

Thứ ba

29/8/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2,PQ-XB: 11h00’

BT16,PT-XB: 04h00’

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 06h30’

30

Thứ tư

30/8/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’

31

Thứ năm

31/8/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16,PQ-XB: 00h05

BT18,PT-XB: 05h00’

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

  Quý khách mua vé và đặt vé thông qua 02 số điện thoại sau:

-Phan Thiết đi Phú Quý: 02523 506 358.

-Phú Quý đi Phan Thiết: 02523 506 374.

Nguyễn Tấn Lực - BQL Cảng Phú Quý

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech