Lịch sát hạch tháng 7/2019

Thông báo

Lịch sát hạch tháng 7/2019

14/06/2019 16:14:54

Căn cứ kế hoạch số 1691/KH-SGTVT ngày 14/6/2019 về việc tổ chức Sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các cơ sở đào tạo. Sở GTVT Bình Thuận thông báo cụ thể lịch sát hạch tháng 7 năm 2019 như sau:

TT

Thứ

Ngày

Cơ sở đào tạo

Địa điểm SH

Hạng

Ghi chú

1

Thứ bảy

06/7/2019

TTDN lái xe

Thanh Long Đỏ

TTSH

Bình Thuận

B2,C

18C002(60)

Các khóa tồn động

( khoảng 200 HV)

2

Thứ bảy

Chủ nhật

13/7/2019

14/7/2019

TTDN Quyết Thắng

TTSH

Bình Thuận

B2,C

19B2006(80)

19B2007(80)

19C003 (16)

Các khóa tồn động

( khoảng 210 HV)

3

Chủ nhật

14/7/2019

TT Giáo dục nghề nghiệp Tuy Phong

Phan rí cửa

A1

250

thí sinh

4

Chủ nhật

14/7/2019

TT Giáo dục nghề nghiệp Bắc Tuy Phong

Phan rí cửa

A1

250

thí sinh

5

Sáng Thứ bảy

20/7/2019

Cao đẳng cộng đồng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

6

Chủ nhật

21/7/2019

TTGDNN- SHLX Bình Thuận

TTSH

Bình Thuận

B2

19B2002, 19B2003

Các khóa tồn động

( khoảng 150 HV)

7

Chủ nhật

21/7/2019

TT Giáo dục nghề nghiệp Đức Linh

Đức Linh

A1

250

thí sinh

8

Thứ bảy

Chủ nhật

27/7/2019

28/7/2019

TTDN lái xe

Thanh Long Đỏ

TTSH

Bình Thuận

B2,C

19B2003(171)

18C013(39)

Các khóa tồn động

( khoảng 220 HV)

9

Sáng Thứ bảy

27/7/2019

Trường Trung cấp nghề KTKT – Công Đoàn

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

10

Chủ nhật

28/7/2019

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh


                                        Phạm Thủy Phong - P. QLVTPT&NL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3827125; fax: 0252.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech