Thông báo cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 đủ điều kiện hoạt động

Thông báo

Thông báo cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 đủ điều kiện hoạt động

14/06/2019 09:25:25

Căn cứ công văn số 1691/SGTVT- QLVT ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc tiếp nhận, rà soát, kiểm tra và thông báo cơ sở đào tạo hạng A1 đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ khoản 07 điều 11 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Sở GTVT Bình Thuận thông báo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Bình đủ điều kiện hoạt động đào tạo lái xe hạng A1 trên địa bàn.

                              

                                  Phạm Thủy Phong- P. QLVTPT&NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3827125; fax: 0252.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech