Thông báo về việc treo cờ rủ trong ngày Quốc tang đồng chí Fidel Castro Ruz.

Thông báo

Thông báo về việc treo cờ rủ trong ngày Quốc tang đồng chí Fidel Castro Ruz.

01/12/2016 15:15:24

Ngày 28 tháng 11 năm 2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Thông cáo đặc biệt: Đồng chí Fidel Castro Ruz, Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Cuba, đã từ trần vào đêm ngày 25/11/2016 - giờ La Habana, tức trưa ngày 26/11/2016 - giờ Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.

Để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn đồng chí Fidel Castro Ruz, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Fidel Castro Ruz với nghi thức Quốc tang vào ngày 04/12/2016. Trong thời gian này, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Thực hiện Thông báo số 350/TB-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh về việc treo cờ rủ trong ngày Quốc tang đồng chí Fidel Castro Ruz.

Sở Giao thông vận tải đã có công văn số 4349/SGTVT-VP ngày 01/12/2016 đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở: Thực hiện treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày 04 tháng 12 năm 2016./.

Huỳnh Hữu Phi - QBTĐBĐP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech