Thông báo Lịch sát hạch tháng 11 năm 2016

Thông báo

Thông báo Lịch sát hạch tháng 11 năm 2016

24/10/2016 08:14:34

Căn cứ theo khoản 8 điều 42 thông tư 58/2015/TT-BGTVT; kế hoạch  của các cơ sở đào tạo. Ban quản lý sát hạch sở GTVT Bình Thuận thông báo lịch sát hạch tháng 11 năm 2016 như sau :

TT

Thứ

Ngày

Cơ sở đào tạo

Địa điểm SH

Hạng

Ghi chú

1

Sáng Thứ Bảy

05/11/2016

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

2

Sáng  Thứ Bảy

05/11/2016

TTGDNN-GDTX

Tuy Phong

Phan Rí Cửa   

A1

250

thí sinh

3

Chiều Thứ Bảy

05/11/2016

Dạy nghề Bắc Tuy Phong

Liên Hương  

A1

250

thí sinh

4

Sáng Thứ Bảy

12/11/2016

Cao đẳng cộng đồng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

5

Thứ Bảy

12/11/2016

Giáo dục nghề nghiệp

La Gi

Lagi 

A1

250

thí sinh

6

Thứ tư

16/11/2016

SHL Luật do mất,quá hạn

TTSH loại 3

Các hạng

SHL Luật

7

Thứ Bảy

 

Chủ nhật

19/11/2016

 

20/11/2016

1.      TTDN Quyết Thắng

 

TTSH loại II

 Bảo Lộc – Lâm Đồng

B2,C

Số lượng B2: 100

C: 20

8

Thứ Bảy

19/11/2016

Giáo dục nghề nghiệp Đức Linh

Võ Xu

A1

250

thí sinh

9

Sáng Thứ Bảy

26/11/2016

TTDN Quyết Thắng

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

10

Chiều Thứ Bảy

26/11/2016

Trường Trung cấp nghề KTKT – Công Đoàn

TTSH loại 3

A1

250

thí sinh

11

Thứ Bảy

 

Chủ nhật

26/11/2016

 

27/11/2016 

 

TTDN Thanh Long Đỏ

 

TTSH loại II

 Bảo Lộc – Lâm Đồng

B2,C

Số lượng B2: 100

C: 40


                                                           Phạm Thủy Phong - P. QLVTPT&NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech