Thông báo tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý tháng 01/2018

Thông báo

Thông báo tàu khách hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý tháng 01/2018

12/01/2018 09:51:07

 Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu trong tháng tháng  01/2018  từ ngày  01/01/2018 - 310/1/2018 của 04 tàu (Hưng Phát 26; Bình Thuận 16;  Quê Hương 2; Phú Quý 07) hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý, theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Thứ hai

01/01/2018

Hưng Phát 26

------

HP26, PT-XB: 11h00’

02

Thứ ba

02/01/2018

------

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 08h00’

03

Thứ năm

04/01/2018

Hưng Phát 26;

Phú Quý 07;

Quê Hương 2;

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

HP 26,PQ-XB: 19h00’

HP 26,PT-XB: 12h30’

PQ07, PT-XB: 14h00’

QH2, PT-XB: 14h00’

BT16, PT-XB: 13h30’

04

Thứ sáu

05/01/2018

Hưng Phát 26

Phú Quý 07;

Quê Hương 2

PQ07, PQ-XB: 18h00’

QH2, PQ-XB: 14h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

05

Thứ bảy

06/01/2018

Phú Quý 07

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 10h00’

BT16, PQ-XB: 10h00’

PQ07, PT-XB: 24h00’

06

Chủ nhật

07/01/2018

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07,PQ-XB: 20h00’

QH2, PT-XB: 16h00’

HP26,PT-XB: 03h00’

07

Thứ hai

08/01/2018

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 11h00’

BT16, PT-XB: 16h00’

08

Thứ ba

09/01/2018

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 10h00’

PQ07, PT-XB: 17h00’

HP26, PT-XB: 04h00’

09

Thứ tư

10/01/2018

Quê Hương 2

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 12h00

BT16,PQ-XB: 12h00’

QH2, PT-XB: 08h00’

10

Thứ năm

11/01/2018

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 14h00’

HP 26,PT-XB: 07h00’

11

Thứ sáu

12/01/2018

Bình Thuận 16

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP26, PQ-XB: 06h00’

BT16, PT-XB: 21h00’

12

Thứ bảy

13/01/2018

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 16h30’

HP26, PT-XB: 09h00’

PQ07, PT-XB: 21h00’

13

Chủ nhật

14/01/2018

Quê Hương 2

Phú Quý 07

PQ07,PQ-XB: 17h00’

QH2,PT-XB: 08h00’

14

Thứ hai

15/01/2018

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 07h00’

HP26, PT-XB: 13h00’

BT16, PT-XB: 12h00’

15

Thứ ba

16/01/2018

Phú Quý 07

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP26, PQ-XB: 08h00’

PQ07, PT-XB: 22h00’

16

Thứ tư

17/01/2018

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

17

Thứ năm

18/01/2018

Quê Hương 2

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

HP 26,PQ-XB: 08h00’

PQ07, PQ-XB: 09h00’

QH2, PT-XB: 08h00’

18

Thứ sáu

19/01/2018

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 08h00’

BT16, PT-XB: 14h30’

HP26, PT-XB: 13h00’

19

Thứ bảy

20/01/2018

Phú Quý 07

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 10h00’

PQ07, PT-XB: 13h00’

20

Chủ nhật

21/01/2018

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB: 09h30’

QH2, PT-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 14h00’

21

Thứ hai

22/01/2018

Bình Thuận 16

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 11h00’

PQ07, PQ-XB: 11h00’

BT16, PT-XB: 16h30’

22

Thứ ba

23/01/2018

Hưng Phát 26

Quê Hương 2

QH2, PQ-XB: 08h00’

HP26, PT-XB: 03h00’

23

Thứ tư

24/01/2018

Phú Quý 07

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 11h00’

BT16, PQ-XB: 11h00’

PQ07,PT-XB: 17h00’

24

Thứ năm

25/01/2018

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ 07, PQ-XB: 13h00’

QH2, PT-XB: 08h00’

HP 26,PT-XB: 05h00’

25

Thứ sáu

26/01/2018

Bình Thuận 16

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 06h00’

QH2, PQ-XB: 08h00’

BT16, PT-XB: 18h00’

26

Thứ bảy

27/01/2018

Phú Quý 07;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16, PQ-XB:  13h00’

HP26, PT-XB: 08h00’

PQ07, PT-XB: 19h00’

27

Chủ nhật

28/01/2018

Quê Hương 2

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 07h00’

QH2,PT-XB: 08h00’

28

Thứ hai

29/01/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Phú Quý 07

PQ07, PQ-XB: 07h00’

BT16, PT-XB:  21h00’

HP26, PT-XB: 10h00’

29

Thứ ba

30/01/2017

Phú Quý 07

Quê Hương 2;

Hưng Phát 26

HP26, PQ-XB: 08h00’

QH2, PQ-XB: 08h00’

PQ07, PT-XB: 12h00’

30

Thứ ba

31/01/2018

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16

BT16,PQ-XB: 15h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

Ghi chú: Trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc có thay đổi thông báo đề nghị các chủ tàu thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch. Nếu thời tiết thay đổi quá cấp gió của tàu hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu có kế hoạch sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

       

Quý khách mua vé và đặt vé theo 02 số điện thoại sau:

Phan Thiết đi Phú Quý: 0252 3506 358.

Phú Quý đi Phan Thiết: 0252 3506 374.


                      Nguyễn Tấn Lực - BQL Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech