Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết tháng 6 năm 2017

Thông báo

Lịch hoạt động tàu khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết tháng 6 năm 2017

12/06/2017 15:43:27

Thực hiện Quyết định số: 413/QĐ-SGTVT ngày 22/02/2017 của Giám đốc sở GTVT Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động tuyến vận tải thủy bờ ra đảo Phan Thiết – Phú Quý và ngược lại;

Nay Ban quản lý Cảng Phú Quý thông báo phát hành lịch chạy tàu trong tháng tháng 6/2017 từ ngày 01/6 - 30/6/2017 hoạt động tuyến Phan Thiết-Phú Quý của 03 tàu Hưng Phát 26; Bình Thuận 18; Bình Thuận 16 (riêng tàu Quê Hương 2tàu Phú Quý 07 lên đà sửa chữa) theo đăng ký của các doanh nghiệp vận tải thủy, hợp tác xã vận tải thủy cụ thể như sau:

Số

tt

Ngày, tháng, năm

xuất bến

Phan Thiết-Phú Quý

xuất bến

Phú Quý-Phan Thiết

Ghi chú

01

Thứ năm

01/6/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’

02

Thứ sáu

02/6/2017

Hưng Phát 26;

Bình Thuận 18;

Bình Thuận 16

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

BT18, PT-XB: 07h00’

BT16, PT-XB: 07h00’

03

Thứ bảy

03/6/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

04

Chủ nhật

04/6/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26;

Bình Thuận 18;

Bình Thuận 16

HP26,PQ-XB: 03h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

BT18, PQ-XB: 05h00’

BT16, PQ-XB: 0500’

05

Thứ hai

05/6/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 03h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

06

Thứ ba

06/6/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 04h00’

HP26,PT-XB: 10h00

BT18, PT-XB: 10h00’

07

Thứ tư

07/6/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18, PQ-XB: 18h00’

HP26,PQ-XB: 04h00’

HP26,PT-XB: 10h00’

08

Thứ năm

08/6/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 05h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

BT16, PT-XB: 10h00’

09

Thứ sáu

09/6/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 05h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

10

Thứ bảy

10/6/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16, PQ-XB: 04h00’

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

BT18, PT-XB: 12h00’

11

Chủ nhật

11/6/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18, PQ-XB: 22h00’

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

12

Thứ hai

12/6/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

13

Thứ ba

13/6/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

BT16, PT-XB: 13h00’

14

Thứ tư

14/6/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16, PQ-XB: 22h00’

HP26,PQ-XB: 07h00’

HP26,PT-XB: 13h00’

BT18, PT-XB: 15h30’

15

Thứ năm

15/6/2017

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 14h00’

16

Thứ sáu

16/6/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18, PQ-XB: 01h00’

(HP26,PQ-XB: 01h00’ chở HS T.Ngô Quyền)

HP26,PT-XB: 07h00’

17

Thứ bảy

17/6/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’

BT16, PQ-XB: 06h00’

18

Chủ nhật

18/6/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16, PQ-XB: 23h55

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 08h00’

19

Thứ hai

19/6/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 02h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

BT18, PT-XB: 08h00’

20

Thứ ba

20/6/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18, PQ-XB: 16h00’

HP26,PQ-XB: 03h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

21

Thứ tư

21/6/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 03h00’

HP26,PT-XB: 09h00’

BT16, PT-XB: 09h00’

22

Thứ năm

22/6/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16, PQ-XB: 20h00’

HP26,PQ-XB: 04h00’

HP26,PT-XB: 10h00’

23

Thứ sáu

23/6/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 04h00’

HP26,PT-XB: 10h00’

BT18, PT-XB: 10h00’

24

Thứ bảy

24/6/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18 PQ-XB: 24h00’

HP26,PQ-XB: 05h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

25

Chủ nhật

25/6/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 05h00’

HP26,PT-XB: 11h00’

BT16, PT-XB: 11h00’

26

Thứ hai

26/6/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16, PQ-XB: 22h00’

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

27

Thứ ba

27/6/2017

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 06h00’

HP26,PT-XB: 12h00’

BT18, PT-XB: 23h00’

28

Thứ tư

28/6/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 18;

Hưng Phát 26

BT18, PT-XB: 22h00’

HP26,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 14h00’

29

Thứ năm

29/6/2017

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

Hưng Phát 26

HP26,PQ-XB: 08h00’

HP26,PT-XB: 14h00’

BT16, PT-XB: 14h00’

30

Thứ sáu

30/6/2017

Hưng Phát 26

Bình Thuận 16;

Hưng Phát 26

BT16, PQ-XB: 23h00’

HP26,PQ-XB: 01h00’

HP26,PT-XB: 07h00’


Quý khách mua vé và đặt vé thông qua số điện thoại:

+ Phú Quý đi Phan Thiết: 0623. 506 374.

+ Phan Thiết đi Phú Quý: 0623. 506 358.


                                 Nguyễn Thị Vân Ly - BQL Cảng Phú Quý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech