Tin hoạt động

Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng một số đoạn cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

(06/04/2018 08:21:45)

Ngày 28/3/2018 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Theo đó, Nghị quyết thông qua một số đề xuất của Bộ Giao thông vận tải để triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 21/10/2017, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, có cơ chế giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư:

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018

(05/04/2018 14:28:16)

Nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 1103/KH-SGTVT ngày 03/4/2018 để triển khai đến các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau: Chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động ATVSLĐ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện ở các đơn vị trực thuộc;

Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Sở Giao thông vận tải năm 2018

(05/04/2018 14:19:29)

Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" góp phần "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 13/11/2014 của Tỉnh ủy Bình Thuận, làm cho Phong trào phát triển bền vững đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả Phong trào, từng bước đưa Phong trào đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, đạt hiệu quả, tác động tích cực đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và thúc đẩy thực hiện phong trào thi đua theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 21/4/2017 của Tỉnh ủy, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 1053/KH-SGTVT ngày 30/3/2018 để triển khai đến các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung và giải pháp sau:

Đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cho người khuyết tật

(05/04/2018 14:16:19)

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1, B1 số tự động cho người khuyết tật theo đúng quy định tại Điều 43 và Điều 44 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Tổng cục Đường bộ việt Nam đã có Công văn số 1387/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 14/3/2018 để hướng dẫn Sở Giao thông vận tải thực hiện các công việc sau: Chủ động nghiên cứu, lựa chọn, khuyến khích các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh đầu tư hoặc tiếp nhận xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật, xe ô tô tập lái, ô tô sát hạch (loại ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi số tự động), có hệ thống điều khiển phù hợp với tình trạng thực tế của người khuyết tật để phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe cho người khuyết tật có nhu cầu; tăng cường tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe cho người khuyết tật.

Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương Đảng làm việc tại Sở Giao thông vận tải

(05/04/2018 14:06:52)

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy Bình Thuận làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương Đảng và các chuyên gia, nhà khoa học tại Bình Thuận, chiều ngày 29/3/2018 Đoàn đã đến làm việc tại Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Thành phần Đoàn khảo sát gồm: đồng chí Vũ Trọng Bình – Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Kinh tế Trung ương Đảng; Phạm Hồng Hải – Phó Vụ trưởng cùng các chuyên gia, nhà khoa học: Tiến sĩ Trần Du Lịch – Thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ và một số nhà khoa học, chuyên gia khác.

Giấy phép lái xe quốc tế - Sử dụng như thế nào và quốc gia nào công nhận.

(29/03/2018 10:03:14)

Giấy phép lái xe quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho người điều khiển phương tiện giao thông khi đi công tác, học tập hoặc định cư ở nước ngoài, thay vì bắt buộc phải đổi sang Giấy phép lái xe (GPLX) của nước sở tại mới được phép lái xe. GPLX quốc tế sẽ giúp người điều khiển phương tiện có thể lái xe tại tất cả các nước (85 quốc gia) tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 (gọi tắt là Công ước Vienna).

Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Qúy I năm 2018

(29/03/2018 07:39:42)

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải luôn đặt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ngành, xem hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị và cán bộ, công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo Sở thường xuyên chấn chỉnh, kiểm tra nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế thấp nhất những sai sót trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018

(28/03/2018 16:55:57)

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ngày 15/3/2018, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 851/KH – SGTVT về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý những hành vi vi phạm về vận chuyển hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng không có hóa đơn, chứng từ hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, động vật hoang dã…

Tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

(28/03/2018 16:53:56)

Thực hiện Công văn số 949/UBND - NC ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, ngày 19/3/2018, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 878/SGTVT-PC&ATGT yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện tốt các công tác sau: Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở (phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%), không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Sở Giao thông vận tải phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018

(28/03/2018 16:52:54)

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên; phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% - 10% cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương); giảm tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017, ngày 07/02/2018, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 500/KH - SGTVT về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018, với nội dung cụ thể như sau: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, phân công trách nhiệm và tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 của của Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh; phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% - 10% cả 3 tiêu chí; giảm tỷ lệ thương vong 10% đối với trẻ em.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech