Tin hoạt động

Chính phủ ban hành nghị định mới về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

(18/10/2018 16:01:44)

Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. So với Nghị định số 63/2016/NĐ-CP, Nghị định số 139/2018/NĐ-CP có những điểm mới và những điểm được quy định cụ thể hơn như sau: - Tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giớ

Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

(18/10/2018 15:50:38)

Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Theo đó, ngoài bổ sung các quy định trong Điều 3 (Giải thích từ ngữ), Nghị định còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan

Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

(18/10/2018 15:14:37)

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2018/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng gioa thông, thủy lợi. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư này quy định chế độ quản lý, tính hao mòn đối với tài sản tài sản

Triển khai các văn bản của Trung ương

(13/10/2018 09:18:30)

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 376/TB-UBND ngày 10/10/2018 về việc triển khai các văn bản của Trung ương trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành giao thông vận tải

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

(09/10/2018 10:08:46)

Để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” đồng thời thực hiện Công văn số 3900/UBND-KT ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 3412/SGTVT-VP ngày 25/9/2018 để triển khai đến các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn

Phát động thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

(09/10/2018 10:06:42)

Nhằm triển khai kịp thời Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13/8/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 đồng thời thu hút sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh với các hoạt động, chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” – 04/10/2018

(09/10/2018 10:00:38)

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” – 04/10/2018 đến các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 3411/SGTVT-VP ngày 25/9/2018 với các nội dung cụ thể sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 14/9/2017 về việc tăng cường công

Triển khai thực hiện đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại Sở Giao thông vận tải từ năm 2018 đến 2020, định hướng đến 2025.

(09/10/2018 09:58:19)

Nhằm mục tiêu nâng cao năng lực theo dõi, thu thập, phân tích, phát hiện sự cố về an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị; Đảm bảo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng máy tính; Nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức an toàn thông tin về các nguy cơ, sự cố mạng, công tác ứng cứu sự cố,

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

(09/10/2018 09:56:07)

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 3336/SGTVT-VP ngày 19/9/2018 để yêu cầu các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau

Cơ sở đào tạo lái xe hạng A1 đủ điều kiện hoạt động

(09/10/2018 09:33:01)

Căn cứ công văn số: 3583 /CV-SGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc tiếp nhận, rà soát, kiểm tra và thông báo cơ sở đào tạo hạng A1 đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech