Tin hoạt động

Sở Giao thông vận tải Ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Sở

(23/08/2017 08:32:27)

Thực hiện Quyết định số 2388/QĐ-SGTVT ngày 02/8/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở, Văn phòng Sở đã tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành kèm theo Quyết định số 2634/QĐ-SGTVT ngày 17/8/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của Văn phòng Sở Giao thông vận tải Bình Thuận, thay thế Quyết định số 5468/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2014 của Giám đốc Sở về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Quy định mới quy định cụ thể về nguyên tắc làm việc; chức năng nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức; trách nhiệm, quyền hạn, phạm vi giải quyết công việc; quan hệ công tác; chế độ sinh hoạt, thông tin báo cáo của Văn phòng Sở.

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)

(21/08/2017 16:51:12)

Căn cứ Kế hoạch số 62-KHĐUKU ngày 07/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), Đảng ủy Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch triển khai trong Đảng bộ Sở. Theo kế hoạch, ngoài số đảng viên là lãnh đạo, cấp ủy, trưởng phòng Sở và tương đương đã tham dự các lớp do Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối tổ chức, Đảng ủy Sở sẽ tổ chức 01 lớp học tập, quán triệt tập trung cho tất cả đảng viên trong Đảng bộ; cấp uỷ các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt đến tất cả công chức, viên chức, lao động không phải là đảng viên.

Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tham gia nhiều hoạt động thiết thực trong chiến dịch hè tình nguyện năm 2017

(21/08/2017 16:02:39)

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thanh niên. Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 15/5/2017 của Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh về Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017, Kế hoạch số 21-KH/ĐTN ngày 18/5/2017 của Đoàn cơ sở sở Giao thông vận tải về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017 với chủ đề: “Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”.

Lễ kết nạp Đảng viên mới

(21/08/2017 15:18:00)

Ngày 10/8/2017 vừa qua, Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở Giao thông Vận tải đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Huy là chuyên viên phòng QLKCHTGT thuộc Sở GTVT, buổi lễ diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy Sở GTVT, đồng chí Nguyễn Tấn Lê, Bí thư Chi bộ cùng tất cả Đảng viên thuộc Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở GTVT.

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Đảng bộ lần thứ 2 - năm 2017

(21/08/2017 15:07:41)

Thực hiện Hướng dẫn số 09 –HD/BTCTU ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt Chi bộ và Quy chế làm việc của Đảng ủy Sở GTVT Bình Thuận nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngày 18/8/2017 Đảng bộ Sở GTVT tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên lần thứ 2 – năm 2017. Tổng số đảng viên tham dự Hội nghị là 89 đ/c trên tổng số 94 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GTVT. Đ/c Nguyễn Hồng Hải – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các CQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT chủ trì Hội nghị.

Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ Giao thông vận tải

(21/08/2017 08:50:32)

Nhằm triển khai thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ Giao thông vận tải về quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 2527/SGTVT-PC&ATGT ngày 11/8/2017 yêu cầu Thanh tra Sở thực hiện các nội dung sau: Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung của Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ Giao thông vận tải đến các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và các đầu mối bốc xếp hàng hóa để các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

(21/08/2017 08:36:27)

Ngày 31/7/2017, Bộ GTVT ban hành quyết định số 2244/QĐ-BGTVT công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân gồm: Lĩnh vực đường bộ: 52 thủ tục hành chính; Lĩnh vực đường sắt: 10 thủ tục hành chính; Lĩnh vực đường thủy nội địa: 43 thủ tục hành chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Triển khai Thông tư số 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

(16/08/2017 09:04:18)

Ngày 17/7/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo đó: - Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được cân đối vào ngân sách nhà nước). - Đối tượng áp dụng: Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (BQLDA), các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát thanh toán đối với các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được cân đối vào ngân sách nhà nước).

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống đuối nước cho học sinh

(15/08/2017 14:01:51)

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống đuối nước cho học sinh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Công văn số 4033/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 05/7/2017 chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải ủy thác quốc lộ thực hiện tốt các yêu cầu sau: 1. Triển khai thực hiện các nội dung ở mục 1 văn bản 6991/BGTVT-ATGT đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các nhà thầu thi công xây dựng, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, các dự án đầu tư xây dựng công trình, các dự án sửa chữa quốc lộ và các hoạt động quản lý bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ được giao. 2. Chỉ đạo các đơn vị thi công khi thi công đào hố móng trên quốc lộ phải khẩn trương đắp lại đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, trường hợp chưa đắp lại kịp phải có rào chắn xung quanh và biển cảnh báo. 3. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị được cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu có đào móng phải thực hiện quy định như trên, kiên quyết đình chỉ thi công hoặc rút giấy phép thi công nếu vi phạm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017

(15/08/2017 14:00:31)

Nhằm mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9 tháng 11); đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 2497/KH-SGTVT ngày 09/8/2017 để triển khai đến các đơn vị trực thuộc các nội dung chủ yếu như sau:

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech