Tin hoạt động

Hướng dẫn tạm thời xây dựng gờ giảm tốc, gồ giảm tốc tại vị trí đường bộ giao cắt cùng mức với đường sắt

(14/06/2017 09:10:04)

Ngày 30/5/2017, Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 1578/QĐ-BGTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời xây dựng gờ giảm tốc, gồ giảm tốc tại vị trí đường bộ giao cắt cùng mức với đường sắt. Theo đó, tài liệu này hướng dẫn tạm thời về vị trí, kích thước và cách bố trí gờ giảm tốc, gồ giảm tốc tại vị trí đường bộ giao cắt đồng mức với đường sắt nhằm cảnh báo cho người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ biết để giảm tốc độ khi đi qua khu vực điểm giao cắt với đường sắt. Gờ giảm tốc là một dạng vạch sơn kẻ đường, có chiều dày không quá 6mm, có tác dụng cảnh báo (thông qua việc gây ra tác động nhẹ lên phương tiện) cho người tham gia giao thông biết trước vị trí nguy hiểm, cần phải giảm tốc độ và chú ý quan sát để bảo đảm an toàn giao thông. Gờ giảm tốc được bố trí trên mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng hoặc mặt đường láng nhựa, thấm nhập nhựa còn tốt, bề rộng mặt đường 2,5m trở lên và có xe ô tô lưu thông qua điểm giao cắt; trường hợp mặt đường nhỏ hơn 2,5m, tùy theo mức độ cần thiết có thể vận dụng cho phù hợp. Đồng thời, gờ giảm tốc thường được sử dụng kết hợp với các loại cảnh báo khác như biển báo, đèn tín hiệu, chuông, còi, cần chắn tự động,... để thu hút chú ý của người tham gia giao thông. Không bố trí gờ giảm tốc tại đường ngang tổ chức phòng vệ theo hình thức có người gác để tăng khả năng lưu thông của tuyến.

Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến quốc lộ đang khai thác

(13/06/2017 14:42:43)

Ngày 23/5/2017, Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ban hành Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến quốc lộ đang khai thác. Theo đó, hướng dẫn quy định nội dung công việc, thời điểm thực hiện, giải pháp kỹ thuật và công nghệ sửa chữa các loại hư hỏng có thể xuất hiện trên mặt đường bê tông nhựa nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và êm thuận trên các tuyến quốc lộ đang khai thác. Khi sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên đường cao tốc, đường tỉnh, đường huyện... có thể tham khảo các giải pháp kỹ thuật và công nghệ sửa chữa các loại hư hỏng tương tự trong hướng dẫn này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2017.

Triển khai Quyết định số 451/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

(13/06/2017 14:20:09)

Ngày 23/5/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 451/QĐ-BXD Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình kèm theo tập Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định khối lượng xây dựng của công trình và chi phí đầu tư xây dựng công trình. Quyết định số 451/QĐ-BXD thay thế Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2017.

Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2017

(08/06/2017 10:49:17)

Nhằm mục đích đưa pháp luật về sở hữu trí tuệ đến gần với mọi người dân đang sống và làm việc tại Bình Thuận và khơi gợi sự quan tâm của người dân đến sở hữu trí tuệ; Nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ góp phần phát triển kinh tế xã hội; Tuyên truyền, cổ vũ hoạt động sở hữu trí tuệ nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới ( ngày 26/4) và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ( ngày 18/5), Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 1529/SGTVT-PC&ATGT ngày 01/6/2017 về việc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2017. Cán bộ, công chức, người lao động của các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu Thể lệ cuộc thi và Các câu hỏi thi viết (đính kèm theo) và hưởng ứng tham gia dự thi để Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận lần thứ II năm 2017 thành công tốt đẹp.

Triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương

(08/06/2017 10:45:36)

Nhằm triển khai kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đã ban hành Công văn số 1595/SGTVT-PC&ATGT ngày 06/6/2017 trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành giao thông vận tải, cụ thể như sau: 1. Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017. Bãi bỏ các quy định sau: Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 297:2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận”; Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Điều 5, Điều 6, khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa đường Liên Hương – Phan Dũng, huyện Tuy Phong.

(07/06/2017 14:09:37)

Tên dự án: Sửa chữa đường Liên Hương – Phan Dũng, huyện Tuy Phong. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 175/QĐ-SKHĐT ngày 26/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. Quy mô đầu tư dự án bao gồm: - Đối với mặt đường BTXM: Láng nhựa 01 lớp TC 1,5 kg/m2 những đoạn bong tróc < 1,5 cm và láng nhựa 02 lớp TC 2,7 kg/m2 những đoạn bong tróc > 1,5 cm. - Đối với các vị trí mặt đường lớp đá dăm hư hỏng: Láng nhựa 02 lớp TC 3,0 kg/m2 trên lớp nhựa dính bám TC 1,1 kg/m2 và lớp đá dăm kẹp đất dày 18 cm. - Đối với các vị trí nền đường hư hỏng: Láng nhựa 02 lớp TC 3,0 kg/m2 trên lớp nhựa dính bám TC 1,1 kg/m2 và lớp đá dăm kẹp đất dày 18 cm cùng với lớp CPĐD loại II dày 20 cm.

Đầu tư Sửa chữa nền, mặt đường Quốc lộ 1 – Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.

(07/06/2017 14:04:21)

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường Quốc lộ 1 – Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 176/QĐ-SKHĐT ngày 26/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. Quy mô đầu tư dự án bao gồm: - Đối với các vị trí mặt đường bị rạn nứt: Láng nhựa 02 lớp tiêu chuẩn 2,7 kg/m2. - Đối với các vị trí mặt đường lớp đá dăm hư hỏng: Láng nhựa 02 lớp tiêu chuẩn 3,0 kg/m2 trên lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn 1,1 kg/m2 và lớp đá dăm kẹp đất dày 18 cm. - Đối với các vị trí nền đường hư hỏng: Láng nhựa 02 lớp tiêu chuẩn 3,0 kg/m2 trên lớp nhựa dính bám TC 1,1 kg/m2 và lớp đá dăm kẹp đất dày 18 cm cùng với lớp móng CPĐD loại II dày 20 cm.

Đầu tư Sửa chữa nền, mặt đường Mê Pu – Đa Kai, đoạn Km10+079 – Km14+500, huyện Đức Linh.

(07/06/2017 14:00:56)

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường Mê Pu – Đa Kai, đoạn Km10+079 – Km14+500, huyện Đức Linh. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 173/QĐ-SKHĐT ngày 26/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. Quy mô đầu tư dự án bao gồm: - Chiều dài phần đường mở rộng, gia cố: 4.345 m (từ Km10+079 – Km14+424). - Chiều rộng nền đường 7,5 m, chiều rộng mặt đường 5,5 m, chiều rộng lề gia cố mỗi bên 0,5 m, chiều rộng lề không gia cố mỗi bên 0,5 m. - Kết cấu mặt đường mở rộng, lề gia cố và vị trí hư hỏng, ổ gà: + Láng nhựa 02 lớp tiêu chuẩn 3,0 kg/m2; + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 1,1 kg/m2; + Lớp đá dăm kẹp đất dày 18 cm; + Lớp CPĐD loại II dày 20 cm.

Tăng cường công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

(07/06/2017 11:25:20)

Để tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, ngày 24/5/2017 Bộ Giao thông vận tải có công văn số 5470/BGTVT-TTr về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thông qua đó Bộ GTVT yêu cầu các sở Giao thông vận tải thực hiện một số nội dung sau: - Kiểm tra kỹ các điều kiện về hệ thống phòng học chuyên môn, sân tập lái, xe tập lái, đội ngũ giáo viên và các điều kiện khác để cấp cấp giấy phép đào tạo lái xe theo đúng quy định tại Nghị định số 65/2016/NĐ-CP - Khi tiếp nhận báo cáo số 1 kèm theo kế hoạch đào tạo khóa học của các cơ sở đào tạo lái xe, kiểm tra việc bố trí giáo viên, xe tập lái, danh sách học viên để đảm bảo việc phân công giáo viên, xe tập lái đủ điều kiện để giảng dạy theo quy định.

Đầu tư Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.717, huyện Tánh Linh.

(06/06/2017 21:39:30)

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường ĐT.717, huyện Tánh Linh. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 171/QĐ-SKHĐT ngày 26/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận. Quy mô đầu tư dự án bao gồm: - Đối với các vị trí mặt đường lớp đá dăm hư hỏng: Láng nhựa 02 lớp tiêu chuẩn 3,0 kg/m2 trên lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn 1,1 kg/m2 và lớp đá dăm kẹp đất dày 18 cm. - Đối với các vị trí nền đường hư hỏng: Láng nhựa 02 lớp tiêu chuẩn 3,0 kg/m2 trên lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn 1,1 kg/m2 và lớp đá dăm kẹp đất dày 18 cm cùng với lớp móng CPĐD loại II dày 20 cm.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech