Tin hoạt động

Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2019

(14/08/2019 15:12:25)

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải luôn đặt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ngành, xem hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị và cán bộ, công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Sở GTVT triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị

(14/08/2019 15:10:05)

Để tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngày 29/7/2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 2239/KH-SGTVT để triển khai thực hiện trong toàn đơn vị cụ thể như sau:

Xử lý tình trạng rao bán giấy phép lái xe và bao đậu thi cấp GPLX trên trang mạng xã hội

(14/08/2019 15:02:24)

Thực hiện Công văn số 3943/TCĐBVN - QLPT&NL ngày 20/6/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc xử lý tình trạng rao bán giấy phép lái xe và bao đậu thi cấp giấy phép lái xe trên trang mạng xã hội, ngày 17/7/2019, Sở GTVT đã ban hành Công văn số 2081/SGTVT-VP Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và NL, Thanh tra Sở thực hiện tốt các nội dung sau:

Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực

(14/08/2019 14:57:04)

Thực hiện Công văn số 1498-CV/TU ngày 24/7/2019 của Tỉnh ủy về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, ngày 29/7/2019, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 2240/SGTVT-VP yêu cầu các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

(14/08/2019 14:54:37)

Ngày 01 tháng 7 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.624.000 đồng.

Quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(14/08/2019 14:43:19)

Ngày 05/8/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND về Khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh về việc Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến neo đậu tại Cảng Phú Quý.

Triển khai công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

(14/08/2019 14:40:53)

Thực hiện Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 2369/SGTVT-QLVT-PT&NL ngày 09/8/2019 về việc triển khai công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh để yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bình Thuận thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

(14/08/2019 11:26:01)

Nhằm mục đích nâng cao văn hóa công sở, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội; Xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành giao thông vận tải có đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật của cơ quan

Triển khai các văn bản của Trương ương

(14/08/2019 11:24:33)

Nhằm triển khai kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương đến cán bộ, công chức và người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 192/TB-UBND ngày 17/7/2019 về việc triển khai các văn bản của Trung ương, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành giao thông vận tải, cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện Thông báo số 33/TB-HĐND ngày 24/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

(22/07/2019 10:31:30)

Thực hiện Thông báo số 33/TB-HĐND ngày 24/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình kỳ họp thứ 8, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 2062/SGTVT-VP ngày 16/7/2019 để triển khai đến các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các công tác sau:

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3827125; fax: 0252.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech