Tin tức

Tiếp tục thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC.

(19/01/2017 11:19:09)

Thực hiện Công văn số 4894/UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC. Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 114/SGTVT-VP ngày 16/01/2017 về việc tiếp tục thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 03-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII), Kế hoạch số 4299/KH-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn hàng hải và an toàn giao thông đường thủy nội địa

(18/01/2017 09:12:37)

Nhằm tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn hàng hải và an toàn giao thông đường thủy nội địa trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đã ban hành công văn số 13/SGTVT-PC&ATGT ngày 04/01/2017 nhằm chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 1. Thanh tra Sở tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền để chủ phương tiện, thuyền trưởng và người tham gia giao thông đường thủy tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy; Chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy, nhất là các phương tiện chở khách, tàu lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, tàu hoạt động từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý; tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện không đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm, hành khách không sử dụng áo phao hoặc dụng cụ nổi khi đi thuyền, đò ngang sông.

Triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương

(18/01/2017 09:10:18)

Nhằm triển khai kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, Sở Giao thông vận tải đã có công văn số 55/SGTVT-PC&ATGT ngày 09/01/2017 về việc triển khai các văn bản của Trung ương, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, cụ thể như sau: 1. Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Đối với dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 tiếp tục áp dụng mức thu đã được quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2012 và Thông tư số 143/2012/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh, mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết dương lịch năm 2017

(18/01/2017 09:07:53)

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch năm 2017, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình đang thi công và đang khai thác trên các tuyến đường trong tỉnh và chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị quản lý đường thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn giao thông, không để vật tư, thiết bị gây cản trở giao thông; xử lý thanh thải vật liệu ra khỏi lòng, lề đường tại các công trường đang thi công trong dịp nghỉ Tết dương lịch, đặc biệt là các cầu tạm, đường tránh luôn phải có đầy đủ các cọc tiêu, biển báo, hướng dẫn giao thông. Kiểm tra, rà soát các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, các tuyến đường quanh khu vực trường học, các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông, hệ thống biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu và có biện pháp cảnh báo, khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải cũng đã thực hiện tốt công tác phục vụ vận chuyển hành khách, thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm trong dịp Tết Dương lịch.

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông

(16/01/2017 08:45:08)

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành công văn số 15235/BGTVT-ATGT ngày 20/12/2016 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. Theo đó, ngày 05/01/2017, Sở Giao thông vận tải ban hành công văn số 27/SGTVT-TTS về việc triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, để chỉ đạo Thanh tra Sở và Ban Quản lý dự án Quốc lộ 55 triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: - Thanh tra Sở: Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và triển khai hoạt động của Trạm theo đúng Quy chế.

Sở Giao thông vận tải thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT và phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

(10/01/2017 07:30:38)

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân; đảm bảo giao thông thông suốt trong và sau kỳ nghỉ dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017, ngày 28/12/2016, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 4710/QĐ - SGTVT thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do ông Nguyễn Quốc Nam - Phó Giám đốc Sở GTVT làm Trưởng ban.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

(10/01/2017 07:27:14)

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo đảm mọi đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đều được xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, ngày 19/12/2016, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 4552/SGTVT - VP yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các công tác sau: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35/CT- TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; các Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm, tình cảm cách mạng đối với nhân dân; mọi đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị phải được giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật; xem kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017

(10/01/2017 07:25:36)

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4630/KH - SGTVT ngày 23/12/2016 để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện tốt các công tác sau: Tăng cường kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi của Sở quản lý. Kiểm tra, rà soát các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, các tuyến đường quanh khu vực trường học, các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông, hệ thống biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu và có biện pháp cảnh báo, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố. Kiểm tra tình hình thực tế các công trình giao thông đang thi công trên địa bàn tỉnh, tham mưu lãnh đạo Sở yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án chỉ đạo đơn vị thi công có phương án tổ chức giao thông, hoàn trả mặt đường, đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông, đồng thời yêu cầu lái xe, chủ phương tiện chở vật liệu xây dựng phục vụ các công trình xây dựng đúng trọng tải cho phép theo quy định.

Thực hiện một số nội dung trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

(04/01/2017 09:16:29)

Nhằm chủ động, linh hoạt, đảm bảo sự phối kết hợp chặt chẽ trong việc thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp có tính chất liên ngành nhằm đảm bảo công tác kiểm tra, thanh tra được chính xác và mang lại hiệu quả cao, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đã ban hành công văn số 4651/SGTVT-PC&ATGT ngày 26/12/2016 để triển khai nhiệm vụ đến các đơn vị có liên quan, cụ thể như sau: Phòng Pháp chế - An toàn giao thông thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cũng như nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc thực hiện chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê số liệu về xử lý vi phạm hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác báo cáo, thống kê.

Triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương

(04/01/2017 09:14:38)

Nhằm triển khai kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, Sở Giao thông vận tải đã có công văn số 4652/SGTVT-PC&ATGT ngày 26/12/2016 về việc triển khai các văn bản của Trung ương, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, cụ thể như sau: 1. Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2016 và bãi bỏ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. 2. Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 về Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017 .

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech