Tin tức

Lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết dính Polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô

(19/06/2018 10:45:21)

Ngày 29/5/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1084/QĐ-BGTVT Quy định tạm thời thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết dính Polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô.

Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

(14/06/2018 08:54:26)

Ngày 07 tháng 05 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cô định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho Doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội áp dụng các quy định tại Thông tư này để quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 69, khoản 2 Điều 70 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018

(13/06/2018 15:18:27)

Ngày 31/5/2018 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và Hội. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư quy định cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Thông tư được tính như sau: - Mức lương = 1.390.000 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng

Phương thức thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại 02 Trạm trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận

(13/06/2018 15:08:46)

Ngày 31/5/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo đó, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 02 trạm trên tuyến Quốc lộ 1 là Trạm Km1661+600 và Trạm Sông Phan (Km1725) sẽ thực hiện lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng như sau:

Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện, vận chuyển hàng vượt quá tải trọng cho phép khi tham gia giao thông trên đường bộ

(13/06/2018 09:10:12)

Thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũng được các lực lượng chức năng duy trì và thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt. Do đó, ý thức chấp hành của nhiều chủ phương tiện, lái xe có sự chuyển biến tích cực, bước đầu đã hạn chế được tình trạng xe chở quá tải hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua tỉnh Bình Thuận

(13/06/2018 09:05:57)

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 21/10/2017. Ngày 28/3/2018 Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

(13/06/2018 09:03:08)

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT về việc ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, Quyết định đưa ra lộ trình cụ thể về việc triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên các tuyến đường quan trọng như: các tuyến đường trên Quốc lộ 1 và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Quốc lộ 14); các tuyến ngoài Quốc lộ 1 và Đường Hồ Chí Minh; các tuyến đường cao tốc.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

(13/06/2018 08:59:36)

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 5753/BGTVT-ATGT ngày 31/5/2018 để triển khai các nội dung liên quan đến Sở Giao thông vận tải các nội dung sau: Tập trung theo dõi hoạt động của xe ô tô khách qua thiết bị giám sát hành trình của phương tiện; phối hợp với Cục Quản lý đường bộ rà soát các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống quốc lộ ủy thác. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải của ô tô khách, rà soát cơ sở dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình và xử phạt nghiêm các vi phạm, tập trung vào thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày, tốc độ chạy xe theo quy định.

Triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

(13/06/2018 08:56:48)

Nhằm chủ động ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, ngày 22/5/2018 Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Công văn số 2938/TCĐBVN-ATGT để triển khai đến các đơn vị trực thuộc các nội dung chính sau: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn Luật và kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

(06/06/2018 14:35:59)

Thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, trong đó “giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền các dự án BOT có trách nhiệm triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tự động điện tử không dừng đúng lộ trình quy định, đảm bảo yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng”.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech