Tin tức

Khoá đào tạo chuyển giao công nghệ địa tin học phục vụ quản lý dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu Gis

(21/03/2018 10:18:48)

Hoạt động “Chuyển giao công nghệ địa tin học phục vụ quản lý dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu GIS” nằm trong khuôn khổ các hoạt động thuộc dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận” của Chương trình hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ theo Hiệp định cụ thể ký ngày 20/6/2013. Trên cơ sở đó, Ban Điều phối dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận tổ chức Khoá tập huấn đào tạo công nghệ địa tin học cơ bản tại Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Bình Thuận (Cơ Sở 1), thành phố Phan Thiết. Khoá tập huấn diễn ra vào tháng 03 và tháng 04 năm 2018 bao gồm 03 chuyên đề:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về mẫu bó vỉa đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

(21/03/2018 10:10:03)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 quy định về mẫu bó vỉa đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, quy định này quy định những yêu cầu về hình dáng, kích thước, vật liệu chế tạo bó vỉa đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh, gồm 04 mẫu cơ bản như sau: - Bó vỉa loại 1: Được sử dụng tại công viên, trụ sở cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện,… Bó vỉa có mặt ngoài gần như thẳng đứng và đủ cao để xe không thể vượt qua và có xu hướng không cho phương tiện đi chệch khỏi đường.

Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ Nữ (8/3/1910 – 8/3/2018).

(13/03/2018 16:51:40)

Thực hiện theo Hướng dẫn của Công đoàn Ngành GTVT Bình Thuận tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2018). Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã tổ chức buổi sinh hoạt nhằm khơi dậy truyền thống vẽ vang của dân tộc và những phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam; nêu cao hình ảnh người phụ nữ hiện đại ngày càng có nhiều đóng góp tài năng, trí tuệ, công sức lao động trong nhiều lĩnh vực xã hội và đời sống; Là người gánh vác trách nhiệm sinh nở, cùng nuôi dạy con cái trưởng thành.

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018

(13/03/2018 16:47:23)

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 1990/BGTVT-ATGT nhằm triển khai đến các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm kèm theo Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 1632/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Triển khai thực hiện Công văn số 141/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp

(13/03/2018 16:43:51)

Nhằm triển khai đồng bộ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo nội dung của Công văn số 141/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 16/01/2018 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 864 /UBND-NC ngày 06/3/2018 để triển khai đến các đơn vị trực thuộc những nội dung công việc sau: Tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát, căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục các hạn chế, vướng mắc trong thi hành pháp luật.

Thanh tra Sở tổ chức quán triệt, hướng dẫn lực lượng Thanh tra giao thông một số nội dung cơ bản trong việc lập biên bản VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ

(13/03/2018 09:09:41)

Thực hiện Công văn số 168/STP-TDTHPL ngày 05/02/2018 của Sở Tư pháp Bình Thuận về việc hướng dẫn một số nội dung trong việc lập Biên bản vi phạm hành chính, kịp thời chấn chỉnh và tránh những sai sót trong công tác lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Sở GTVT đã hướng dẫn cho các đội Thanh tra giao thông một số nội dung cơ bản trong việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, cụ thể như: - Về nguyên tắc lập biên bản VPHC: Việc lập biên bản VPHC (khi phát hiện có hành vi VPHC) phải được thực hiện ngay tức thì, ngay tại thời điểm phát hiện có hành vi VPHC, ngay tại địa điểm xảy ra hành vi VPHC (trừ trường hợp hành vi VPHC được phát hiện bằng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường - quy định tại Điều 64 Luật Xử lý vi VPHC).

Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

(13/03/2018 08:59:48)

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận được phê duyệt tại Quyết định số 3771/QĐ - UBND ngày 29/12/2017 và các nhiệm vụ trọng tâm UBND Tỉnh giao cho Ngành GTVT trong năm 2018, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận xây dựng Kế hoạch số 147/KH – SGTVT ngày 15/01/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở năm 2018, theo đó Sở đã đề ra các mục tiêu cụ thể như sau: Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn, giảm đầu mối bên trong, bỏ cấp trung gian; thực hiện theo nguyên tắc một phòng, đơn vị thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một phòng, đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Bình Thuận đề nghị giảm 100% giá vé đối với các phương tiện trong vùng lân cận khi qua trạm thu giá km 1661+600, quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận.

(11/03/2018 22:10:54)

Ngày 05 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản số 847/UBND-ĐTQH về việc đề nghị giảm 100% giá vé sử dụng dịch vụ đường bộ đối với các phương tiện trong vùng lân cận khi qua Trạm thu giá Km1661+600, Quốc lộ 1, Bình Thuận. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, Phương án thực hiện giảm giá hiện nay tại trạm thu giá Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận theo Công văn số 320/BGTVT-ĐTCT ngày 10/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc giảm giá dịch vụ tại trạm thu giá Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận, cụ thể: giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm cho một số phương tiện khu vực lân cận thuộc xã Bình Tân, xã Sông Lũy và thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trong phạm vi bán kính 5 km so với trạm thu giá; tỷ lệ giảm giá: xe không kinh doanh tỷ lệ giảm 50% mức thu; xe khác tỷ lệ giảm 40% mức thu và xe buýt tỷ lệ giảm 100% mức thu và thời điểm bắt đầu thực hiện giảm giá từ 0 giờ ngày 10/01/2018.

Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

(11/03/2018 22:08:42)

Nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Quy định cấp phát kinh phí và lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ Bình Thuận

(11/03/2018 22:06:37)

Ngày 15/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ. Để thực hiện việc cấp phát kinh phí, lập và xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 hướng dẫn, theo đó, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân khai kế hoạch và cấp phát kinh phí cho Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận đối với phần ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Đối với phần kinh phí bổ sung từ ngân sách địa phương cho Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận, Sở Tài chính thông báo cho Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận số kinh phí được cấp theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận quyết định phân bổ, chuyển kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý bảo trì đường bộ. Quyết định cũng quy định rõ về hình thức cấp phát là Cấp bằng Lệnh chi tiền về tài khoản tiền gửi của Quỹ Bảo trì đường bộ Bình Thuận.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech