Tin tức

Ban hành Thông tư số 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm

(20/10/2017 11:21:37)

Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm. Thông tư quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm, bao gồm: Lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán và chỉnh lý quyết toán... Theo đó, Thông tư này quy định thời hạn gửi báo cáo, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm, như sau: 1. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm:

Ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(20/10/2017 11:19:49)

Ngày 9/10/2017, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 35/2017/TT- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, Thông tư thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều 6; Sửa đổi, bổ sung tên, khoản 2, khoản 4 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 10; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm a khoản 3, điểm d khoản 4, khoản 5, khoản 7 Điều 12; Sửa đổi, bổ sung Điều 13; Sửa đổi, bổ sung Điều 14;Sửa đổi, bổ sung tên, điểm d khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 15; Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 7 Điều 20; Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a, c, d, đ khoản 3, khoản 4 Điều 21; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 22; Sửa đổi tên Điều 26; Sửa đổi khoản 2 Điều 29.

Cán bộ, công chức, viên chức phải đền 100% chi phí nếu được cử đi đào tạo mà không được cấp bằng

(20/10/2017 10:04:53)

Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định là quy định về nội dung, chương trình, hình thức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định áp dụng đối với các đối tượng là Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; công chức xã, phường, thị trấn; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

(20/10/2017 09:49:19)

Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải và ban hành ban hành văn bản số 11146/BGTVT-TCCB về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.

Công bố Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng 02 bên đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo.

(17/10/2017 10:40:16)

Ngày 28/8/2017, UBND thành phố Phan Thiết đã ban hành Quyết định số 5243/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng 02 bên đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo) với nội dung chính như sau: Điều chỉnh ranh giới, diện tích đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng 02 bên đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo): Bản vẽ sử dụng đất điều chỉnh hiện đang được công bố tại UBND phường Bình Hưng và khu vực Tượng đài Chiến thắng.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

(15/10/2017 16:51:46)

Trong hai ngày 28 và 29/9/2017, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Về tham dự Đại hội có 247 đại biểu đại diện cho 19.159 hội viên cựu chiến binh sinh hoạt tại 182 cơ sở hội trong toàn tỉnh. Đoàn đại biểu của Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh gồm 24 đồng chí, trong đó có 01 đại biểu của Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải.

Quy định mới về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

(15/10/2017 16:51:23)

Ngày 01/9/2017, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. Nội dung Thông tư gồm 03 Chương, 13 Điều quy định cụ thể về chương trình đào tạo; tài liệu giảng dạy; tổ chức đào tao; tổ chức thi; lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ; trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập cho cán bộ chủ chốt

(15/10/2017 16:51:04)

Ngày 06/10/2017, tại Hội trường A Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tỉnh. Thành phần tham dự của Sở Giao thông vận tải gồm có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Sở và Chánh thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra Sở.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận và Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ký Thỏa thuận hợp tác

(15/10/2017 16:50:48)

Ngày 07/10/2017 tại Thành phố Phan Thiết, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận và Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Sở, nhằm tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 – 2020. Nội dung Thỏa thuận hợp tác tập trung vào các vấn đề sau: 1. Lĩnh vực quản lý, khai thác hạ tầng giao thông Trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý an toàn giao thông; giảm ùn tắc giao thông; công tác tìm kiếm cứu nạn; thực hiện các giải pháp về quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

(15/10/2017 16:50:05)

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech