Quy hoạch và đầu tư

Lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng trong kết cấu mặt đường ô tô

(13/12/2018 14:30:57)

Ngày 16/10/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 2218/QĐ-BGTVT Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kỹ thuật trong công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng trong kết cấu mặt đường ô tô

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thi công công trình Khắc phục đảm bảo an toàn giao thông cầu Võ Đắc, ĐT.766 huyện Đức Linh.

(13/12/2018 14:12:32)

Công trình Khắc phục đảm bảo an toàn giao thông cầu Võ Đắc, ĐT.766 huyện Đức Linh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 428/QĐ-SKHĐT ngày 05/11/2018

Triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây

(26/11/2018 15:23:15)

Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 qua địa bàn tỉnh gồm có: đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây, đã được Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án các đoạn tuyến tại các Quyết định số 2309/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2018, Quyết định số 2229/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018. Theo đó, tiến độ dự án dự kiến khởi công năm 2019, cơ bản hoàn thành năm 2021.

Ban hành tiêu chuẩn quốc gia về tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp

(12/11/2018 16:13:31)

Ngày 28/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2847/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung.

Phê duyệt báo cáo khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây

(12/11/2018 16:07:41)

Ngày 17/10/2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 2229/QĐ-BGTVT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017

Triển khai thi công xây dựng cầu, cống huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Tân thuộc Hợp phần cầu – dự án LRAMP

(12/11/2018 16:05:54)

Ngày 19/10/2018, Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 3998/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi phí xây dựng và một số chi phí khác – Gói thầu BTH:3-XD:2: Thi công xây dựng 12 cầu, cống huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Tân –

Triển khai thi công xây dựng cầu, cống huyện Tuy Phong và huyện Bắc Bình thuộc Hợp phần cầu – dự án LRAMP

(12/11/2018 16:03:29)

Ngày 18/10/2018, Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 3965/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi phí xây dựng và một số chi phí khác – Gói thầu BTH:3-XD:2: Thi công xây dựng 6 cầu, cống huyện Tuy Phong và huyện

Triển khai thi công xây dựng cầu, cống huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh thuộc Hợp phần cầu – dự án LRAMP

(12/11/2018 16:00:50)

Ngày 18/10/2018, Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 3966/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi phí xây dựng và một số chi phí khác – Gói thầu BTH:3-XD:1: Thi công xây dựng 8 cầu, cống huyện Đức Linh và huyện

Phê duyệt báo cáo khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Vĩnh Hảo

(12/11/2018 15:58:49)

Ngày 30/10/2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 2309/QĐ-BGTVT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với những nội dung sau:

Hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá buton

(10/10/2018 14:46:21)

Ngày 24/9/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 2066/QĐ-BGTVT Quy định tạm thời thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá Buton.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech