Quy hoạch và đầu tư

Đầu tư Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0+000 – Km51+114 theo quy định, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận.

(05/04/2018 07:51:55)

Tên dự án: Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0+000 – Km51+114 theo quy định, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-SGTVT ngày 22/3/2018 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0+000 – Km51+114 theo quy định, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận;

Đầu tư Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km0+000 - Km0+650 Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận.

(02/04/2018 14:46:21)

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km0+000 - Km0+650 Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường. Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-SGTVT ngày 23/03/2018 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km0+000 - Km0+650 Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận;

Đầu tư Sửa chữa đột xuất, khắc phục bão lũ bước 2 tại Km49+800/QL28B, tỉnh Bình Thuận.

(02/04/2018 14:44:25)

Tên dự án: Sửa chữa đột xuất, khắc phục bão lũ bước 2 tại Km49+800/QL28B, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Sửa chữa khắc phục tình trạng sụt lở mái taluy dương do hậu quả mưu lũ; ngăn chặn các khối trượt tiếp tục vùi lấp lòng đường, gây tắc đường, đe dọa mất an toàn giao thông. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 970/QĐ-TCĐBVN ngày 28/3/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đầu tư Sửa chữa đột xuất, khắc phục bão lũ bước 2 tại Km46+100/QL28B, tỉnh Bình Thuận.

(02/04/2018 14:42:51)

Tên dự án: Sửa chữa đột xuất, khắc phục bão lũ bước 2 tại Km46+100/QL28B, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Sửa chữa khắc phục tình trạng sụt lở mái taluy âm; ngăn chặn các khối trượt tiếp tục vùi lấp lòng đường, gây tắc đường, đe dọa mất an toàn giao thông. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 969/QĐ-TCĐBVN ngày 28/3/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Quy mô, phương án xây dựng: Điều chỉnh cục bộ bình đồ về phía taluy dương, thay thế lớp đất sụt nền đường, hoàn trả mặt đường, thoát nước và bổ sung hệ thống an toàn giao thông. Cụ thể:

Đầu tư Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km0+000 - Km0+650 Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận.

(29/03/2018 15:27:41)

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km0+000 - Km0+650 Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường. Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-SGTVT ngày 23/03/2018 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km0+000 - Km0+650 Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận;

Bổ sung rãnh thoát nước tại các khu dân cư đoạn từ Km83+000 - Km96+100, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận

(29/03/2018 15:24:22)

Tên dự án: Bổ sung rãnh thoát nước tại các khu dân cư đoạn từ Km83+000 - Km96+100, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện hệ thống thoát nước, góp phần duy trì ổn định kết cấu công trình đường bộ tuyến Quốc lộ 55. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 924/QĐ-SGTVT ngày 22/3/2018 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Nội dung và quy mô dự án: Bổ sung rãnh thoát nước tại các khu dân cư đoạn từ Km83+000 - Km96+100, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

Sửa chữa đoạn từ Km102+033 - Km105+580 (cũ) qua ga Sông Phan, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận

(29/03/2018 15:21:08)

Tên dự án: Sửa chữa đoạn từ Km102+033 - Km105+580 (cũ) qua ga Sông Phan, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế sự xuống cấp và nâng cao hiệu quả khai thác của tuyến đường. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 922/QĐ-SGTVT ngày 22/3/2018 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Nội dung và quy mô dự án: Sửa chữa đoạn từ Km102+033 - Km105+580 Quốc lộ 55 cũ qua ga Sông Phan, cụ thể như sau:

Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km52+640 - Km205+140 theo quy định, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận

(29/03/2018 15:15:03)

Tên dự án: Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km52+640 - Km205+140 theo quy định, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Sơn vạch kẻ đường, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 926/QĐ-SGTVT ngày 22/3/2018 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Nội dung và quy mô dự án: Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km52+640 - Km205+140 Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận theo quy định, cụ thể như sau:

Đại hội công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận lần V, nhiệm kỳ (2018-2023).

(28/03/2018 08:09:47)

Đại hội Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/3/2018. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Phối- Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồng Hải- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí là cán bộ công đoàn chuyên trách nguyên là Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ, các vị khách quý cùng 73 đại biểu chính thức là cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện niềm tin và sức mạnh đoàn kết của hơn 2000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành.

Đầu tư Sửa chữa đường Chế Lan Viên, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết.

(28/03/2018 08:02:41)

Tên dự án: Sửa chữa đường Chế Lan Viên, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường. Quyết định số 107/QĐ-SKHĐT ngày 16/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa đường Chế Lan Viên, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech