Quy hoạch và đầu tư

Chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường từ cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B, thành phố Phan Thiết.

(07/07/2017 15:00:51)

(Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.) Tên dự án: Nâng cấp đường từ cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B, thành phố Phan Thiết. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường từ cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B tại Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 23/7/2015. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu xây dựng: Nâng cao năng lực khai thác, giảm ùn tắc giao thông xảy ra trên tuyến, góp phần chỉnh trang đô thị thành phố Phan Thiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với mũi nhọn là ngành du lịch biển và củng cố an ninh quốc phòng. Nội dung và quy mô dự án: * Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 4Km: - Đoạn từ đầu tuyến đến trạm thu phí cầu Phú Hài: dài 21m, mặt đường 14m, vỉa hè 6m;

Chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Sara – Tầm Hưng.

(07/07/2017 14:45:37)

(Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.) Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Sara – Tầm Hưng. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Sara – Tầm Hưng tại Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 29/10/2015. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu xây dựng: Nhằm đáp ứng cấp thiết nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa kết nối giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 28; đảm bảo an toàn giao thông và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung và quy mô dự án:

Chủ trương đầu tư dự án: Đường vào sân bay Phan Thiết

(07/07/2017 14:42:48)

(Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.) Tên dự án: Đường vào sân bay Phan Thiết. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào sân bay Phan Thiết tại Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 30/10/2015. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu xây dựng: Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ khai thác sân bay Phan Thiết và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ trương đầu tư dự án: Cầu Bến Thuyền, huyện Đức Linh

(07/07/2017 14:40:13)

(Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.) Tên dự án: Cầu Bến Thuyền, huyện Đức Linh. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Bến Thuyền, huyện Đức Linh tại Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 30/10/2015. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu xây dựng: Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa kết nối giữa huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và các vùng lân cận.

Đường vào sân bay Phan Thiết

(14/12/2016 22:38:31)

Tên dự án: Đường vào sân bay Phan Thiết Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư: kết nối sân bay Phan Thiết với hệ thống giao thông khu vực, phục vụ khai thác tối đa chức năng hàng không dân dụng và công tác an ninh quốc phòng; tạo quỹ đất đô thị dọc hai bên đường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt phát huy thế mạnh du lịch biển, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: số 3159/QĐ-UBND 27/10/2016 UBND tỉnh Bình Thuận. Quy mô đầu tư và phương án xây dựng: 1) Phần đường: - Chiều dài tuyến : 3.632 m. - Vận tốc thiết kế : 80km/h. - Mô đun đàn hồi yêu cầu : Eyc ≥ 140 Mpa.

Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km52+640 – Km205+140, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận.

(09/12/2016 05:57:56)

Tên dự án: Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km52+640 – Km205+140 theo quy định; Sơn kẻ tim đường đoạn Km81+000 – Km97+000 Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Sơn tim đường, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình số 4160/QĐ-SGTVT ngày 18/11/2016 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Nội dung và quy mô dự án: - Đoạn Km81+200 – Km97+800: Sơn tim đường bằng sơn dẻo nhiệt dày 1,0mm; thay thế 138 bộ biển báo cũ và hư hỏng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT; bổ sung 1.017,72m hộ lan mềm và 194 cọc tiêu (kích thước 112,5x15x15cm); - Đoạn Km158+500 – Km186+868: Bổ sung 256 cọc H, sơn dầu 2 lớp 28 cột Km và 3.493 cọc tiêu.

Đầu tư sửa chữa mở rộng tuyến đường Quốc lộ 55 đoạn Km52+640 – Km69+150, tỉnh Bình Thuận.

(05/12/2016 15:25:04)

Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Gia cố lề đoạn Km52+640 – Km69+150 mỗi bên rộng 1m, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 3470/QĐ-TCĐBVN ngày 23/11/2016 với tổng mức đầu tư 20,251 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương với quy mô như sau: - Trên cơ sở nền đường hiện có, gia cố lề đoạn từ Km52+640 – Km69+150 mỗi bên rộng 1,0m. Kết cấu lề gia cố: Láng nhựa 03 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5 Kg/m2; lớp trên bằng đá dăm nước dày 14cm; lớp dưới bằng cấp phối đá dăm loại II, dày 25cm, đầm chặt K ≥ 0,98; lớp sát đáy móng đường lu lèn đảm bảo độ chặt K ≥ 0,98. Đắp lề đường đầm chặt K ≥ 0,95 (tận dụng đất đào để đắp).

Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km69+150 – Km79+150, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận.

(05/12/2016 10:06:03)

Tên dự án: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km69+150 – Km79+150, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế sự xuống cấp của công trình, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác của đoạn tuyến. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 1857/QĐ-TCĐBVN ngày 10/8/2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Nội dung và quy mô dự án: Gia cố lề đoạn từ Km69+150 – Km77+000 mỗi bên rộng 1,0m và đoạn từ Km77+000 – Km79+150 mỗi bên rộng 1,5m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước nhằm nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế hư hỏng xuống cấp công trình. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Kiến trúc – Xây dựng Tiến Phát.

Bổ sung hệ thống thoát nước tại khu vực đông dân cư đoạn Km52+640 - Km69+150, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận

(05/12/2016 09:52:52)

Tên dự án: Bổ sung hệ thống thoát nước tại khu vực đông dân cư đoạn Km52+640 - Km69+150, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện hệ thống thoát nước, góp phần duy trì ổn định kết cấu công trình đường bộ tuyến Quốc lộ 55. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 4158/QĐ-SGTVT ngày 18/11/2016 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Nội dung và quy mô dự án: Bổ sung hệ thống thoát nước tại khu vực đông dân cư đoạn Km52+640 - Km69+150, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau: - Bên phải tuyến: Đoạn Km61+000 – Km61+592, Km63+197 – Km63+400; bên trái tuyến: Đoạn Km54+304,25 – Km54+797, Km58+141,77 – Km58+400, Km61+000 – Km61+598, Km 62+500 – Km62+774, Km63+199 – Km63+600: Xây rãnh thoát nước dọc hình chữ nhật bằng BTXM mác 200, kích thước B = 0,6m, H = (0,5 – 1,26)m, thành rãnh dày 20cm, đáy rãnh dày 20cm, kết hợp hố thu nước bằng BTCT M200, nắp đan bằng BTCT mác 250 dày 12cm; bố trí ống bê tông ly tâm 800 đoạn cuối rãnh để dẫn nước ra cửa xả số 1, 2; cửa xả bằng BTXM mác 200 kết hợp xếp rọ đá chống xói phía hạ lưu, kích thước rọ (0,5x1,0x2,0)m. Tổng chiều dài rãnh 2.651m.

Nâng cấp, cải tạo đường Sa Ra - Tầm Hưng, huyện Hàm Thuận Bắc.

(05/12/2016 09:24:18)

Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Sa Ra - Tầm Hưng, huyện Hàm Thuận Bắc. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu xây dựng: Đáp ứng cấp thiết nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hoá kết nối giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 28, đảm bảo an toàn giao thông và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 3229/QĐ-UBND ngày 31/10/2016. Nội dung và quy mô dự án: I. Phần đường: - Chiều dài tuyến : 5.049 m. - Cấp đường : đường cấp IV - đồng bằng. - Vận tốc thiết kế : 60km/h - Mô đun đàn hồi yêu cầu : Eyc ≥ 149 Mpa. a. Quy mô mặt cắt ngang: + Bề rộng mặt đường : 8 m. + Bề rộng lề đất : 2 x 5,0m + Bề rộng nền đường : 9 m. b. Kết cấu nền, mặt đường: - Cải tạo mặt đường mở rộng, phạm vị mặt đường cũ bị hư hỏng sình lún, cao su và đoạn đường bị khống chế cao độ hai bên khu dân cư: + Bê tông nhựa chặt nóng dày 7 cm. + Bù vênh bê tông nhựa chặt nóng dày trung bình 4 cm. + Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 18 cm. + Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 12 - 20 cm. + Lớp đất tầng phủ dày 30 cm. + Xử lý lớp đệm cát tại các vị trí nền đất yếu.

<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech