Quy hoạch và đầu tư

Đường vào sân bay Phan Thiết

(14/12/2016 22:38:31)

Tên dự án: Đường vào sân bay Phan Thiết Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư: kết nối sân bay Phan Thiết với hệ thống giao thông khu vực, phục vụ khai thác tối đa chức năng hàng không dân dụng và công tác an ninh quốc phòng; tạo quỹ đất đô thị dọc hai bên đường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt phát huy thế mạnh du lịch biển, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: số 3159/QĐ-UBND 27/10/2016 UBND tỉnh Bình Thuận. Quy mô đầu tư và phương án xây dựng: 1) Phần đường: - Chiều dài tuyến : 3.632 m. - Vận tốc thiết kế : 80km/h. - Mô đun đàn hồi yêu cầu : Eyc ≥ 140 Mpa.

Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km52+640 – Km205+140, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận.

(09/12/2016 05:57:56)

Tên dự án: Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km52+640 – Km205+140 theo quy định; Sơn kẻ tim đường đoạn Km81+000 – Km97+000 Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Sơn tim đường, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình số 4160/QĐ-SGTVT ngày 18/11/2016 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Nội dung và quy mô dự án: - Đoạn Km81+200 – Km97+800: Sơn tim đường bằng sơn dẻo nhiệt dày 1,0mm; thay thế 138 bộ biển báo cũ và hư hỏng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT; bổ sung 1.017,72m hộ lan mềm và 194 cọc tiêu (kích thước 112,5x15x15cm); - Đoạn Km158+500 – Km186+868: Bổ sung 256 cọc H, sơn dầu 2 lớp 28 cột Km và 3.493 cọc tiêu.

Đầu tư sửa chữa mở rộng tuyến đường Quốc lộ 55 đoạn Km52+640 – Km69+150, tỉnh Bình Thuận.

(05/12/2016 15:25:04)

Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Gia cố lề đoạn Km52+640 – Km69+150 mỗi bên rộng 1m, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 3470/QĐ-TCĐBVN ngày 23/11/2016 với tổng mức đầu tư 20,251 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương với quy mô như sau: - Trên cơ sở nền đường hiện có, gia cố lề đoạn từ Km52+640 – Km69+150 mỗi bên rộng 1,0m. Kết cấu lề gia cố: Láng nhựa 03 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5 Kg/m2; lớp trên bằng đá dăm nước dày 14cm; lớp dưới bằng cấp phối đá dăm loại II, dày 25cm, đầm chặt K ≥ 0,98; lớp sát đáy móng đường lu lèn đảm bảo độ chặt K ≥ 0,98. Đắp lề đường đầm chặt K ≥ 0,95 (tận dụng đất đào để đắp).

Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km69+150 – Km79+150, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận.

(05/12/2016 10:06:03)

Tên dự án: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, gia cố lề và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km69+150 – Km79+150, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế sự xuống cấp của công trình, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác của đoạn tuyến. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 1857/QĐ-TCĐBVN ngày 10/8/2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Nội dung và quy mô dự án: Gia cố lề đoạn từ Km69+150 – Km77+000 mỗi bên rộng 1,0m và đoạn từ Km77+000 – Km79+150 mỗi bên rộng 1,5m, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước nhằm nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế hư hỏng xuống cấp công trình. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Kiến trúc – Xây dựng Tiến Phát.

Bổ sung hệ thống thoát nước tại khu vực đông dân cư đoạn Km52+640 - Km69+150, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận

(05/12/2016 09:52:52)

Tên dự án: Bổ sung hệ thống thoát nước tại khu vực đông dân cư đoạn Km52+640 - Km69+150, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện hệ thống thoát nước, góp phần duy trì ổn định kết cấu công trình đường bộ tuyến Quốc lộ 55. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 4158/QĐ-SGTVT ngày 18/11/2016 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Nội dung và quy mô dự án: Bổ sung hệ thống thoát nước tại khu vực đông dân cư đoạn Km52+640 - Km69+150, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau: - Bên phải tuyến: Đoạn Km61+000 – Km61+592, Km63+197 – Km63+400; bên trái tuyến: Đoạn Km54+304,25 – Km54+797, Km58+141,77 – Km58+400, Km61+000 – Km61+598, Km 62+500 – Km62+774, Km63+199 – Km63+600: Xây rãnh thoát nước dọc hình chữ nhật bằng BTXM mác 200, kích thước B = 0,6m, H = (0,5 – 1,26)m, thành rãnh dày 20cm, đáy rãnh dày 20cm, kết hợp hố thu nước bằng BTCT M200, nắp đan bằng BTCT mác 250 dày 12cm; bố trí ống bê tông ly tâm 800 đoạn cuối rãnh để dẫn nước ra cửa xả số 1, 2; cửa xả bằng BTXM mác 200 kết hợp xếp rọ đá chống xói phía hạ lưu, kích thước rọ (0,5x1,0x2,0)m. Tổng chiều dài rãnh 2.651m.

Nâng cấp, cải tạo đường Sa Ra - Tầm Hưng, huyện Hàm Thuận Bắc.

(05/12/2016 09:24:18)

Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Sa Ra - Tầm Hưng, huyện Hàm Thuận Bắc. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu xây dựng: Đáp ứng cấp thiết nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hoá kết nối giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 28, đảm bảo an toàn giao thông và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 3229/QĐ-UBND ngày 31/10/2016. Nội dung và quy mô dự án: I. Phần đường: - Chiều dài tuyến : 5.049 m. - Cấp đường : đường cấp IV - đồng bằng. - Vận tốc thiết kế : 60km/h - Mô đun đàn hồi yêu cầu : Eyc ≥ 149 Mpa. a. Quy mô mặt cắt ngang: + Bề rộng mặt đường : 8 m. + Bề rộng lề đất : 2 x 5,0m + Bề rộng nền đường : 9 m. b. Kết cấu nền, mặt đường: - Cải tạo mặt đường mở rộng, phạm vị mặt đường cũ bị hư hỏng sình lún, cao su và đoạn đường bị khống chế cao độ hai bên khu dân cư: + Bê tông nhựa chặt nóng dày 7 cm. + Bù vênh bê tông nhựa chặt nóng dày trung bình 4 cm. + Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 18 cm. + Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 12 - 20 cm. + Lớp đất tầng phủ dày 30 cm. + Xử lý lớp đệm cát tại các vị trí nền đất yếu.

Thông tin dự án: cải tạo đê chắn sóng Cảng Phú Quý, huyện Phú Quý

(30/09/2016 08:56:14)

- Tên dự án: Công trình Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý, huyện Phú Quý. - Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. - Mục tiêu đầu tư: + Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông cho công trình cảng Phú Quý, phát huy hiệu quả các dự án đã thực hiện trong giai đoạn trước; cụ thể là nâng cao an toàn chạy tàu khu vực cửa cảng, giảm chiều cao sóng nhiễu xạ trong bể cảng, qua đó nâng cao diện tích hiện hữu của bể cảng. + Phát huy thế mạnh về khai thác, nuôi trồng thủy sản, phát triển ngành nghề du lịch thương mại và dịch vụ. + Tạo điều kiện cho công tác cơ động, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: Số 45/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận. - Quy mô đầu tư dự án: cải tạo, mở rộng 02 đê chắn sóng phía Đông và Tây cảng Phú Quý, cụ thể như sau: - Đê chắn sóng:

Trồng cây chống cát bay trên tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú

(30/09/2016 08:53:40)

Tuyến đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú của Bình Thuận là một trong những con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, được khởi công xây dựng vào tháng 6/2014 và hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/6/2016. Toàn tuyến có chiều dài 23 km, mặt đường 4 làn xe cơ giới, có dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên tuyến, chiều rộng nền đường 50 m. Tuyến đường được hình thành góp phần giảm tải cho tuyến Quốc lộ 1 đi qua khu vực phía Bắc tỉnh; đem lại sự thuận lợi cho nhân dân trong vùng hai huyện Bắc Bình và Tuy Phong, bên cạnh đó tuyến đường còn có tầm quan trọng phục vụ cho an ninh quốc phòng, phát triển du lịch của tỉnh.

Xây dựng các giải pháp Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ cao tốc

(05/09/2016 14:34:28)

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về trật tự, ATGT trên đường bộ cao tốc; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT cho người lái xe và người dân; tăng cường điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông nhằm giảm thiểu TNGT, sự cố giao thông, các rủi do gây TNGT và ùn tắc giao thông trên đường bộ cao tốc một cách bền vững. Ngày 26/8/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 2682/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án “Xây dựng các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ cao tốc”. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, hàng năm, giảm thiểu TNGT trên đường bộ cao tốc trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương trên một km đường bộ cao tốc; hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL liên quan đến công tác bảo đảm ATGT trên đường bộ cao tốc; 100% mạng đường bộ cao tốc phải được thẩm định ATGT từ giai đoạn thiết kế kỹ thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công), trước khi đưa công trình vào khai thác và trong quá trình khai thác tuyến đường; 100% các tuyến đường bộ cao tốc có phương án tổ chức giao thông được phê duyệt chính thức; các tuyến đường bộ cao tốc được trang bị hệ thống giao thông thông minh (ITS) để tổ chức khai thác và vận hành giao thông đảm bảo an toàn và thông suốt.

<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech