Ban Quản lý Cảng Phú Quý

Giao tài sản Nhà nước cho Ban Quản lý Cảng Phú Quý quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

(11/08/2017 16:24:56)

Thực hiên Công văn số 1437/UBND-TH ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chủ trương cho các đơn vị sự nghiệp công lập xác định giá trị tài sản nhà nước để quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp và Công văn số 677/STC-QLCS ngày 15/02/2017 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định giá trị tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; Sau gần 06 tháng chuẩn bị hồ sơ thủ tục, đánh giá lại toàn bộ tài sản của Ban Quản lý Cảng Phú Quý. Ngày 11/7/2017 UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc giao tài sản nhà nước cho Ban Quản lý Cảng Phú Quý quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp với tổng giá trị tài sản với tổng giá trị là: 24.286.444.000đồng (bao gồm: trụ sở làm việc, vật kiến trúc, đất giao thông; tài sản 02 tàu khách Bình Thuận 16-Bình Thuận 18 và tài sản khác);

Ban khuyến học Cảng Phú Quý khen thưởng cho Hội viên và con hội viên đạt thành tích cao trong năm học 2016-2017

(11/08/2017 16:22:46)

Thực hiện công văn số 516-CV/TU, ngày 19/12/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập ở cơ sở và Kế hoạch số: 493/KH-UBND, ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Để công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng đơn vị học tập đạt kết quả cao. Ban khuyến học Cảng Phú Quý đã tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng đơn vị học tập năm 2017 gồm 03 tiêu chí (Tiêu chí 1: Học tập của cán bộ, viên chức và người lao động.Tiêu chí 2: Điều kiện học tập của các thành viên trong đơn vị. Tiêu chí 3: Tác động, hiệu quả của phong trào học tập trong đơn vị).

Công đoàn Cảng Phú Quý tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản mới áp dụng trong tháng 07/2017

(12/07/2017 15:45:24)

Thực hiện Công văn số 646/BHXH, ngày 31/05/2017 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Thuận về việc thay đổi tỷ lệ đóng BHXH, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng; Thông tư 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo huấn luyện thuyền viên và an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017). Ngày 15/6/2017 Công đoàn Cảng Phú Quý đã phối hợp với Chính quyền tổ chức tuyên truyền các văn bản mới đến toàn thể các cán bộ, đoàn viện,CNVC-LĐ trong toàn đơn vị với những nội dung trọng tâm sau:

BQL Cảng Phú Quý thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về thúc đẩy phát triển du lịch.

(03/07/2017 08:25:48)

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, ngành đã đầu tư và hỗ trợ Phú Quý nhiều dự án, đặt biệt là hạ tầng giao thông đường biển tuyến Phú Quý-Phan Thiết. Đây là tuyến giao thông đường biển được xác định là huyết mạch giao thông quan trọng, không chỉ giải quyết việc đi lại giữa đảo với đất liền và ngược lại, mà còn phát triển ngành du lịch, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Ban quản lý Cảng Phú Quý đang quản lý tuyến vận tải biển Phú Quý-Phan Thiết, gồm 05 tàu (Bình Thuận 16; Bình Thuận 18; Quê Hương 2; Phú Quý 07; Hưng Phát 26). Sau khi tàu cao tốc Hưng Phát 26 đưa vào hoạt động tuyến Phú Quý-Phan Thiết từ tháng 9/2015 đến nay, với thời gian hoạt động từ 03giờ 45 phút – 04 giờ thì nhu cầu hành khách ra đảo tham quan, du lịch ngày càng tăng nhiều. Trong 06 tháng đầu năm 2017 tuyến Phú Quý-Phan Thiết tàu hoạt động được 210 chuyến và vận chuyển được 60.281 hành khách, vượt 9% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2016 là 55.226 hành khách.

Chi bộ, đơn vị Ban Quản lý Cảng Phú Quý tổ chức sinh hoạt toạ đàm chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(16/06/2017 16:06:17)

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Qúy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII) và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 31/03/2017 của Huyện uỷ Phú Qúy về triển khai Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”. Ngày 09/6/2017 tại Hội trường Cảng Phú Quý, chi bộ, đơn vị tổ chức sinh hoạt toạ đàm Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với chủ đề: “Nói đi đôi với làm - Giao thông nâng bước, đất nước phồn vinh”. Mục đích sinh hoạt, toạ đàm nhằm giúp cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị tham gia thảo luận, đưa ra những giải pháp hay góp phần thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực tiễn việc làm tại đơn vị. Qua đó nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

BQL Cảng Phú Quý tăng cường công tác ATGT trong hoạt động du lịch, văn hoá xã hội và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 trên tuyến vận tải biển Phú Quý-Phan Thiết

(12/06/2017 15:30:42)

Thực hiện Công văn số 364/CVHHBT-ATTTHH ngày 30/5/2017 của CVHH Bình Thuận về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động du lịch và hoạt động văn hóa xã hội và Kế hoạch số 1554/KH-SGTVT, ngày 02/6/2017 của Sở GTVT Bình Thuận về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển thí sinh trong đợt cao điểm diễn ra kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017. Ban quản lý Cảng Phú Quý triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến vận tải biển Phú Quý - Phan Thiết cụ thể như sau: Một là: Thực hiện tốt các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động du lịch và hoạt động văn hóa xã hội. Đặc biệt trong 02 ngày 16,17/6/2017 theo danh sách số lượng thí sinh Trường THPT Ngô Quyền đã báo cáo; làm việc với tàu Hưng Phát 26 trong việc chuẩn bị trang thiết bị cứu hộ, áo phao, dụng cụ y tế và lực lượng y tế, bảo vệ môi trường, Ban quản lý Cảng Phú Quý tăng thêm 01 tàu Bình Thuận 16 để đảm bảo vận chuyển đúng, đủ số lượng hành khách để tàu xuất bến đúng thời gian.

BQL Cảng Phú Quý và các tổ chức đoàn thể tổ chức hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2017

(06/06/2017 21:12:41)

Trong những năm qua, Ban quản lý Cảng Phú Quý luôn luôn quan tâm đến việc chăm lo, giúp đỡ các em, các cháu trong đơn vị, nhất là dịp ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu, trên cơ sở Kế hoạch số 1436/KH-SGTVT, ngày 23/5/2017 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2017, ngày 31/5/2017 tại Hội trường Cảng Phú Quý, đơn vị và các tổ chức đoàn thể tổ chức gặp mặt các cháu, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2017; Thông qua các hoạt động góp phần giúp các em hiểu được ý nghĩa của ngày quốc tế thiếu nhi (01/6/2017). Tập hợp toàn thể các thiếu niên nhi đồng vào những hoạt động vui chơi bổ ích, tạo không khí vui tươi lành mạnh và niềm hứng khởi bước vào mùa hè mới. Định hướng nội dung sinh hoạt động hè 2017 cho con hội viên. Đồng thời khen thưởng, tuyên dương những cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện nhằm kích lệ tinh thần học tập cho các cháu;

Cán bộ, đoàn viên Cảng Phú Quý tham gia lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2017

(19/05/2017 09:26:31)

Thực hiện thông báo số 09/TB-TTCT, ngày 13/4/2017 của TTCT huyện Phú Quý về việc khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khoá II năm 2017; Cấp ủy chi bộ cử 04 cán bộ, đoàn viên là những quần chúng có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt tham gia lớp học; Sau 05 ngày tham gia khóa học, các cán bộ, đoàn viên đã được học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chính trị thông qua 05 chuyên đề dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đó là (Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam);

Kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy 6 tháng đầu năm 2017 tại Ban Quản lý Cảng Phú Quý

(17/05/2017 08:12:11)

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-PC66, ngày 29/3/2017 của phòng cảnh sát PCCC&CNCH về việc kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở trên địa bàn Huyện Phú Quý; Ngày 09/5/2017 Đoàn kiểm tra Phòng cảnh sát PCCC&CNCH-Công an Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Ban quản lý Cảng Phú Quý; Đại diện đội PCCC Cảng Phú Quý: Ông Nguyễn Tấn Lực: Phó trưởng phòng KH-KT; Đội trưởng đội PCCC; Đại diện Phòng cảnh sát PCCC&CNCH-Công an Bình Thuận, Ông Nguyễn Xuân Hùng; cán bộ phòng Cảnh sát PCCC&CNCH;

BQL Cảng Phú Quý thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

(12/05/2017 11:22:57)

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 7/4/2017 của Ban tổ chức Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 08/5/2017 của BTV Huyện uỷ Phú Quý về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; Công văn số 1114/SGTVT-VP ngày 24/4/2017 của Sở GTVT Bình Thuận về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; Ngày 08/5/2017, Ban quản lý Cảng Phú Quý tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Thuyền trưởng, Đại phó, Máy trưởng. Trước khi bỏ phiếu quy hoạch chủ trì Hội Nghị thông qua Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 7/4/2017 của Ban tổ chức Tỉnh uỷ để tất cả cán bộ chủ chốt được biết và nghiên cứu kỹ để thực hiện;

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech