Ban Quản lý Cảng Phú Quý

Chi bộ Cảng Phú Quý tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng viên năm 2017

(14/12/2017 08:26:45)

Thực hiện thông báo số 99-CV/BTCHU, ngày 06/12/2017 của Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Phú Quý về việc thông báo thời gian tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng viên năm 2017; Sáng ngày 08/12/2017, Chi bộ Cảng Phú Quý tham gia tập huấn (01 đồng chí) nghiệp vụ công tác Đảng viên. Đồng chí: Ngô Văn Thanh- Phó trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Phú Quý- Trực tiếp truyền đạt.

Chi bộ cơ sở Cảng Phú Quý tổ chức lễ kết nạp đảng viên năm 2017

(14/12/2017 08:24:08)

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Chi bộ Cảng Phú Quý lần thứ 5, nhiệm kỳ (2015-2020) xác định, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng, phát triển nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên trong chi bộ Cảng Phú Quý nói riêng. Với ý nghĩa đó sáng ngày 05/12/2017 Chi bộ Cảng Phú Quý đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Trương Văn Thành-Thuỷ thủ tàu Bình Thuận 18 thuộc Ban Quản lý Cảng Phú Quý. Đến dự buổi lễ có cấp uỷ Chi bộ Cảng Phú Quý, các đồng chí là trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể và đảng viên của Chi bộ Cảng Phú Quý.

Triển khai tốt công tác an toàn giao thông những tháng cuối năm 2017 và chuẩn bị tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

(24/11/2017 16:22:38)

Thực hiện Kế hoạch số 665/KH-SGTVT ngày 13/3/2017 của Sở Gioa thông vận tải Bình Thuận về việc triển khai thực hiện “Năm an toàn giao thông 2017” và Công văn số 1247/SGTVT-PC&ATGT ngày 10/5/2017 của Sở GTVT Bình Thuận về việc tuyên truyền, hướng dẫn và tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải khách trên đường thủy nội địa; Để các đơn vị kinh doanh vận tải, người tham gia giao thông trên tuyến đường thủy hiểu rõ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy tuyến Phan Thiết-Phú Quý và ngược lại trong các tháng cuối năm 2017 và chuẩn bị trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn Cảng Phú Qúy năm 2017

(17/11/2017 16:58:06)

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐTN, ngày 09/10/2017 của Ban thường vụ Huyện đoàn Phú Qúy về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Ngày 10/11/2017 Đoàn kiểm tra số 02 của Ban thường vụ Huyện đoàn Phú Qúy đã tiến hành kiểm tra, thẩm định công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 tại Chi đoàn Cảng Phú Qúy. Thành phần tham dự: Đại diện cấp uỷ Chi bộ Cảng Phú Quý đồng chí: Đặng Thị Tình Người-Phó Bí thư chi bộ. Đại diện chi đoàn Cảng Phú Quý đồng chí: Nguyễn Thị Vân Ly-Bí thư chi đoàn. Tổ kiểm tra gồm đồng chí: Tạ Ngọc Viên- Bí thư Huyện đoàn làm trưởng đoàn và đồng chí: Nguyễn Văn Lĩnh-UV. BTV huyện đoàn làm thư ký.

Chi bộ Cảng Phú Quý tổ chức triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(17/11/2017 07:34:50)

Thực hiện công văn số 713-CV/HU, ngày 30/10/2017 của Huyện ủy Phú Qúy về việc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Vào lúc 14h00’ ngày 09/11/2017 Chi bộ Cảng Phú Qúy đã tổ chức quán triệt, triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự gồm 36/49 cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, Chủ trì Đ/c Đặng Thị Tình Người-Phó Bí thư chi bộ, trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của kết quả Hội nghị trung ương 6 (khóa XII): Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Về công tác dân số trong tình hình mới; Về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đoàn viên Chi đoàn cảng tham gia Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017”

(01/11/2017 10:57:10)

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT/ĐTN-UBH, ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện đoàn và Ủy ban LHTN Việt Nam huyện tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2017. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cấp đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Giúp đoàn viên, thanh niên hình thành ý thức văn hoá giao thông và cách ứng xử trong những tình huống giao thông.

Tham dự Hội nghị Tổng kết chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2017

(01/11/2017 10:29:07)

Thực hiện kế hoạch số 165-KH/ĐTN, ngày 29/5/2017 của BTV huyện đoàn Phú Quý về việc tổ chức chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2017; sau gần 04 tháng hoạt động; Chiều ngày 19/10/2017, tại Hội trường đoàn thể huyện Phú Quý; Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức Hội Nghị tổng kết chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Huyện đoàn; Bí thư các chi đoàn trực thuộc và các cơ sở đoàn. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 với chủ đề: “Tuổi trẻ Phú Quý xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới”; với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện hiệu quả thiết thực”, đã được Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo với các nội dung trọng tâm gồm: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng…

Kiểm tra thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 tại Ban Quản lý Cảng Phú Quý.

(01/11/2017 10:19:46)

Thực hiện theo thông báo số 100/TB-BCĐ, ngày 29/9/2017 của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Phú Quý về việc kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017. Theo đó, Ngày 24/10/2017 Tổ kiểm tra thẩm định số 04 thuộc Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Phú Quý đã tiến hành kiểm tra, thẩm định thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 tại Ban Quản lý Cảng Phú Quý.

Kết quả hoạt động của các tàu khách trên tuyến biển Phan Thiết - Phú Quý trong 09 tháng đầu năm 2017

(29/09/2017 15:26:25)

Thực hiện Kế hoạch số 665/KH-SGTVT ngày 13/3/2017 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về triển khai thực hiện “Năm an toàn giao thông 2017” và Quyết định 413/QĐ-SGTVT, ngày 22/02/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động trên tuyến biển Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại. Trong 09 tháng đầu năm 2017 các tàu khách trên tuyến vận tải biển Phan Thiết Phú Quý đạt một số kết quả sau: Một là các tàu hoạt động trên tuyến vận tải biển Phan Thiết - Phú Quý gồm 05 chiếc (Bình Thuận 16 - Bình Thuận 18 - Hưng Phát 26- Quê Hương 2-Phú Quý 07) đã đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo Phú Quý. Trong 09 tháng đầu năm 2017 lượng khách đến Phú Quý tăng 27% so với cùng kỳ 09 tháng đầu năm 2016 (số lượng hành khách là 101.786 /79.978 hành khách).

Chi bộ Cảng Phú Quý trao Quyết định Đảng viên chính thức cho đồng chí Phạm Quốc Dũng

(28/09/2017 08:01:14)

Sáng ngày 12/8/2017, tại Hội trường Ban Quản lý Cảng Phú Quý, chi bộ Cảng Phú Quý tổ chức trao Quyết định đảng viên chính thức cho đồng chí Phạm Quốc Dũng- viên chức phòng kế hoạch-Khai thác, được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 20/7/2016 tại Chi bộ Ban Quản lý Cảng Phú Quý.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech