Ban Quản lý Cảng Phú Quý

Kết quả hoạt động của các tàu khách trên tuyến biển Phan Thiết - Phú Quý trong 09 tháng đầu năm 2017

(29/09/2017 15:26:25)

Thực hiện Kế hoạch số 665/KH-SGTVT ngày 13/3/2017 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về triển khai thực hiện “Năm an toàn giao thông 2017” và Quyết định 413/QĐ-SGTVT, ngày 22/02/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến cho các tàu khách hoạt động trên tuyến biển Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại. Trong 09 tháng đầu năm 2017 các tàu khách trên tuyến vận tải biển Phan Thiết Phú Quý đạt một số kết quả sau: Một là các tàu hoạt động trên tuyến vận tải biển Phan Thiết - Phú Quý gồm 05 chiếc (Bình Thuận 16 - Bình Thuận 18 - Hưng Phát 26- Quê Hương 2-Phú Quý 07) đã đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo Phú Quý. Trong 09 tháng đầu năm 2017 lượng khách đến Phú Quý tăng 27% so với cùng kỳ 09 tháng đầu năm 2016 (số lượng hành khách là 101.786 /79.978 hành khách).

Chi bộ Cảng Phú Quý trao Quyết định Đảng viên chính thức cho đồng chí Phạm Quốc Dũng

(28/09/2017 08:01:14)

Sáng ngày 12/8/2017, tại Hội trường Ban Quản lý Cảng Phú Quý, chi bộ Cảng Phú Quý tổ chức trao Quyết định đảng viên chính thức cho đồng chí Phạm Quốc Dũng- viên chức phòng kế hoạch-Khai thác, được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 20/7/2016 tại Chi bộ Ban Quản lý Cảng Phú Quý.

BQL Cảng Phú Quý triển khai Kế hoạch đảm bảo ATGT và phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp nghỉ Lễ 02/9 và dịp khai giảng năm học mới

(31/08/2017 11:08:53)

Thực hiện Kế hoạch số 2732/KH-SGTVT ngày 24/8/2017 của Sở GTVT Bình Thuận về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp nghỉ Lễ 02/9/2017 và dịp khai giảng năm học mới; Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay bắt đầu từ ngày 02/9 đến hết ngày 04/9/2017, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, mật độ các phương tiện tham gia giao thông nhiều, tình hình an toàn giao thông diễn biến phức tạp; Ban Quản lý Cảng Phú Quý xây dựng Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong và phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp nghỉ Lễ 02/9/2017 và dịp khai giảng năm học mới trên tuyến Phú Quý-Phan Thiết cụ thể như sau:

Chi bộ Cảng Phú Quý tổ chức học tập, quán triêt, triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(31/08/2017 10:17:21)

Ngày 14/7/2017, Ban quản lý Cảng Phú Quý đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ trong toàn đơn vị Tham dự Hội nghị gồm 39/49 cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, Chủ trì là đồng chí Trần Thị Thanh Hòa; Bí thư chi bộ; trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Giao tài sản Nhà nước cho Ban Quản lý Cảng Phú Quý quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

(11/08/2017 16:24:56)

Thực hiên Công văn số 1437/UBND-TH ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chủ trương cho các đơn vị sự nghiệp công lập xác định giá trị tài sản nhà nước để quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp và Công văn số 677/STC-QLCS ngày 15/02/2017 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định giá trị tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; Sau gần 06 tháng chuẩn bị hồ sơ thủ tục, đánh giá lại toàn bộ tài sản của Ban Quản lý Cảng Phú Quý. Ngày 11/7/2017 UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc giao tài sản nhà nước cho Ban Quản lý Cảng Phú Quý quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp với tổng giá trị tài sản với tổng giá trị là: 24.286.444.000đồng (bao gồm: trụ sở làm việc, vật kiến trúc, đất giao thông; tài sản 02 tàu khách Bình Thuận 16-Bình Thuận 18 và tài sản khác);

Ban khuyến học Cảng Phú Quý khen thưởng cho Hội viên và con hội viên đạt thành tích cao trong năm học 2016-2017

(11/08/2017 16:22:46)

Thực hiện công văn số 516-CV/TU, ngày 19/12/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập ở cơ sở và Kế hoạch số: 493/KH-UBND, ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Để công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng đơn vị học tập đạt kết quả cao. Ban khuyến học Cảng Phú Quý đã tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng đơn vị học tập năm 2017 gồm 03 tiêu chí (Tiêu chí 1: Học tập của cán bộ, viên chức và người lao động.Tiêu chí 2: Điều kiện học tập của các thành viên trong đơn vị. Tiêu chí 3: Tác động, hiệu quả của phong trào học tập trong đơn vị).

Công đoàn Cảng Phú Quý tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản mới áp dụng trong tháng 07/2017

(12/07/2017 15:45:24)

Thực hiện Công văn số 646/BHXH, ngày 31/05/2017 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Thuận về việc thay đổi tỷ lệ đóng BHXH, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng; Thông tư 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo huấn luyện thuyền viên và an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017). Ngày 15/6/2017 Công đoàn Cảng Phú Quý đã phối hợp với Chính quyền tổ chức tuyên truyền các văn bản mới đến toàn thể các cán bộ, đoàn viện,CNVC-LĐ trong toàn đơn vị với những nội dung trọng tâm sau:

BQL Cảng Phú Quý thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về thúc đẩy phát triển du lịch.

(03/07/2017 08:25:48)

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, ngành đã đầu tư và hỗ trợ Phú Quý nhiều dự án, đặt biệt là hạ tầng giao thông đường biển tuyến Phú Quý-Phan Thiết. Đây là tuyến giao thông đường biển được xác định là huyết mạch giao thông quan trọng, không chỉ giải quyết việc đi lại giữa đảo với đất liền và ngược lại, mà còn phát triển ngành du lịch, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Ban quản lý Cảng Phú Quý đang quản lý tuyến vận tải biển Phú Quý-Phan Thiết, gồm 05 tàu (Bình Thuận 16; Bình Thuận 18; Quê Hương 2; Phú Quý 07; Hưng Phát 26). Sau khi tàu cao tốc Hưng Phát 26 đưa vào hoạt động tuyến Phú Quý-Phan Thiết từ tháng 9/2015 đến nay, với thời gian hoạt động từ 03giờ 45 phút – 04 giờ thì nhu cầu hành khách ra đảo tham quan, du lịch ngày càng tăng nhiều. Trong 06 tháng đầu năm 2017 tuyến Phú Quý-Phan Thiết tàu hoạt động được 210 chuyến và vận chuyển được 60.281 hành khách, vượt 9% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2016 là 55.226 hành khách.

Chi bộ, đơn vị Ban Quản lý Cảng Phú Quý tổ chức sinh hoạt toạ đàm chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(16/06/2017 16:06:17)

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Qúy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII) và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 31/03/2017 của Huyện uỷ Phú Qúy về triển khai Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”. Ngày 09/6/2017 tại Hội trường Cảng Phú Quý, chi bộ, đơn vị tổ chức sinh hoạt toạ đàm Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với chủ đề: “Nói đi đôi với làm - Giao thông nâng bước, đất nước phồn vinh”. Mục đích sinh hoạt, toạ đàm nhằm giúp cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị tham gia thảo luận, đưa ra những giải pháp hay góp phần thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực tiễn việc làm tại đơn vị. Qua đó nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

BQL Cảng Phú Quý tăng cường công tác ATGT trong hoạt động du lịch, văn hoá xã hội và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 trên tuyến vận tải biển Phú Quý-Phan Thiết

(12/06/2017 15:30:42)

Thực hiện Công văn số 364/CVHHBT-ATTTHH ngày 30/5/2017 của CVHH Bình Thuận về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động du lịch và hoạt động văn hóa xã hội và Kế hoạch số 1554/KH-SGTVT, ngày 02/6/2017 của Sở GTVT Bình Thuận về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển thí sinh trong đợt cao điểm diễn ra kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017. Ban quản lý Cảng Phú Quý triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến vận tải biển Phú Quý - Phan Thiết cụ thể như sau: Một là: Thực hiện tốt các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động du lịch và hoạt động văn hóa xã hội. Đặc biệt trong 02 ngày 16,17/6/2017 theo danh sách số lượng thí sinh Trường THPT Ngô Quyền đã báo cáo; làm việc với tàu Hưng Phát 26 trong việc chuẩn bị trang thiết bị cứu hộ, áo phao, dụng cụ y tế và lực lượng y tế, bảo vệ môi trường, Ban quản lý Cảng Phú Quý tăng thêm 01 tàu Bình Thuận 16 để đảm bảo vận chuyển đúng, đủ số lượng hành khách để tàu xuất bến đúng thời gian.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech