Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Đại hội CĐCS Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận lần thứ nhất nhiệm kỳ (2017 – 2022)

(21/02/2017 10:42:39)

Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 -2022. Tham dự đại hội với sự hiện diện của lãnh đạo công đoàn Ngành GTVT Bình Thuận, Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, Ban chấp hành công đoàn lâm thời cùng toàn thể các đoàn viên công đoàn của Trung tâm. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công đoàn năm 2016, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ (2017 – 2022); Báo cáo kiểm điểm của BCH lâm thời; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Kiểm tra lâm thời năm 2016. Đại hội cũng đã nhận được sự góp ý chân tình của đồng chí Phạm Văn Chương – Chủ tịch công đoàn Ngành GTVT Bình Thuận về những mặt đạt được và những mặt cần phải khắc phục của CĐCS Trung tâm trong năm 2016. Tuy mới được tách ra từ công đoàn văn phòng Sở từ ngày 04 tháng 01 năm 2016 nhưng Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội của công đoàn, tích cực trong công tác tuyên truyền giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng tham gia các phong trào do Công đoàn Ngành GTVT Bình Thuận phát động, chú trọng trong công tác bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tiến hành chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng sang phiên bản ISO 9001:2015

(21/02/2017 10:37:46)

Hiện nay, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001:2008. Theo Thông báo số 055/VRQC ngày 09/02/2017 của Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC) về việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phải được hoàn thành trước ngày 15/09/2018. Nhận thức được sự quan trọng của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong công tác quản lý, năm 2016 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã cử 03 cán bộ tham dự lớp tập huấn với mục đích xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm hoàn thiện hơn theo phiên bản mới ISO: 9001-2015.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận năm 2017.

(06/02/2017 10:23:26)

Thực hiện Hướng dẫn số 02/CĐN ngày 04 tháng 01 năm 2017 của công đoàn Ngành GTVT Bình Thuận về tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Được sự thống nhất của Chi ủy, Ban Giám đốc và Ban chấp hành CĐCS, ngày 14/01/2017 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động phong trào công chức, viên chức năm 2016, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016. Vượt qua những khó khăn, với tinh thần đoàn kết, sự phấn đấu nhiệt tình của toàn thể cán bộ, viên chức cùng với sự nổ lực của tập thể lãnh đạo, năm 2016 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm đã kiểm định được 17.797 lượt phương tiện. Trong đó, số lượt đạt tiêu chuẩn ATKT & BVMT là 13.569 lượt chiếm 76%, số lượt không đạt tiêu chuẩn ATKT & BVMT là 4.228 lượt chiếm 24%. Thực hiện việc nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận cho 336 xe cải tạo thùng hàng, nắp thùng hàng và mui gió. Doanh thu thực hiện: 5,111 tỷ đồng/kế hoạch Tỉnh giao: 4,500 tỷ đồng, đạt 113,59%.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tổ chức triển khai Kế hoạch công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu 2017.

(27/12/2016 10:19:58)

Thực hiện công văn số 5930/ĐKVN-VAR ngày 12/12/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc triển khai kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Đinh Dậu 2017; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 14466/BGTVT-QLXD ngày 05/12/2016 về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận 8601S đã tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong đơn vị nghiêm túc thực hiện các công việc theo yêu cầu của cục Đăng kiểm Việt Nam, cụ thể:

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tham dự lớp tập huấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 theo phiên bản mới ISO 9001:2015.

(01/12/2016 15:13:04)

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 góp phần tăng cường năng lực quản lý, tối ưu hoá nguồn lực; tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng cao, ổn định; cải tiến liên tục, mức độ thoã mãn khách hàng ngày càng tăng; Cung cấp bằng chứng về chất lượng sản phẩm và chứng minh rằng mọi hoạt động của tổ chức đều được kiểm soát, vững tin về chất lượng sản phẩm cung cấp; Nhận thức được sự quan trọng của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong công tác quản lý, các đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 từ năm 2005 (phiên bản ISO: 9001 – 2000); năm 2010 ( phiên bản ISO: 9001 – 2008) và chuẩn bị điều kiện để chuyển đổi sang phiên bản ISO: 9001 - 2015 . Ngày 18/11/2016 Cục Đăng kiểm Việt Nam giao cho Trung tâm Đào tạo phối hợp với Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn của Cục tổ chức mở lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 theo phiên bản mới ISO 9001:2015 tại Đà Nẵng.

Giao tài sản Nhà nước cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

(25/11/2016 09:12:23)

Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công là một trong chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 về việc giao tài sản Nhà nước cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Vào ngày 17/11/2016 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận với sự tham dự của liên Sở - Tài chính và Giao thông Vận tải đã tiến hành giao tài sản Nhà nước cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp với tổng giá trị tài sản là 31 tỷ bao gồm: giá trị quyền sử dụng đất, giá trị trang thiết bị, phương tiện làm việc văn phòng và giá trị còn lại nhà, vật kiến trúc.

Giới thiệu Công nghệ tự bôi trơn hệ thống treo trên ô tô

(17/11/2016 07:52:11)

Trên ô tô việc tái bôi trơn cho hệ thống treo cần được thực hiện một cách hợp lý. Phải đảm bảo đủ số lượng và chất lượng mỡ bơm vào, không để tạp chất lẩn vào trong quá trình bôi trơn. Việc tái bôi trơn phải được thực hiện với tần suất lặp lại phù hợp. Nhưng trên thực tế với việc tái bôi trơn hệ thống treo bằng phương pháp thủ công không thể đáp ứng những tiêu chí trên và sẽ gặp một số nhược điểm sau: - Người bảo trì khó xác định thời gian để tái bôi trơn là bao lâu. - Việc tái bôi trơn phụ thuộc nhiều vào từng bộ phận, môi trường, tải trọng, tần suất và địa hình hoạt động của xe. - Không biết số lượng mỡ tái bôi trơn sẽ là bao nhiêu dẫn đến thiếu hoặc thừa . - Chất lượng bôi trơn không được đảm bảo như tạp chất, bụi bẩn, nước… sẽ lẫn vào trong quá trình tái bôi trơn. Các yếu tố trên sẽ làm giảm tuổi thọ của các bộ phận cần bôi trơn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn kỹ thuật của xe.

Hướng dẫn xử lý đối với phương tiện khi thực hiện xử phạt theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

(17/11/2016 07:48:44)

Ngày 05/10/2016 Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hành văn bản số 4624/ĐKVN-VAR về việc Hướng dẫn xử lý đối với phương tiện khi thực hiện xử phạt tại điểm c khoản 15 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP “Thực hiện hành vi quy định tại điểm h khoản 7, điểm d khoản 9, điểm a khoản 10, khoản 11, điểm a khoản 12 Điều này mà phương tiện đó có thùng xe, khối lượng hàng hoá cho phép chuyên chở không đúng theo quy định hiện hành thì còn bị buộc phải thực hiện điều chỉnh thùng xe theo đúng quy định hiện hành, đăng kiểm lại và điều chỉnh lại khối lượng hàng hoá cho phép chuyên chở ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT theo quy định hiện hành trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông”. Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hiện như sau:

Ngày Pháp luật - Ngày 09 tháng 11

(02/11/2016 08:46:19)

Cách đây 67 năm ngày 09/11/1946 đã trở thành lịch sử, ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm - Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam (20/10/1930 – 20/10/2016).

(28/10/2016 22:04:32)

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 130/HD-CĐN ngày 13/10/2016 của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bình Thuận về việc tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý IV năm 2016, ngày 20/10/2016 Công đoàn cơ sở Trung tâm Đăng kiểm tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm 86 năm – Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016) để cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của người Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Tại buổi sinh hoạt, Ban Nữ công Công đoàn cơ sở Trung tâm đã tổ chức hái hoa dân chủ với chủ đề về truyền thống cách mạng vẻ vang, về hình ảnh của người Phụ nữ Việt Nam với những câu nói, hình tượng tuy rất bình dị nhưng đã đi vào lịch sử Việt Nam và được cả thế giới biết đến.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech