Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2017)

(15/03/2017 11:07:23)

Thực hiện theo Hướng dẫn số 22/HD-CĐN ngày 20/02/2017 của Công đoàn Ngành GTVT Bình Thuận tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017). Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã tổ chức buổi sinh hoạt nhằm khơi dậy truyền thống vẽ vang của dân tộc và những phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam; nêu cao hình ảnh người phụ nữ hiện đại ngày càng có nhiều đóng góp tài năng, trí tuệ, công sức lao động trong nhiều lĩnh vực xã hội và đời sống; Là người gánh vác trách nhiệm sinh nở, cùng nuôi dạy con cái trưởng thành.

Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tuyên truyền thực hiện " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(06/03/2017 08:35:04)

Thực hiện theo Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 07/02/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 155/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở GTVT Bình Thuận, Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã tổ chức sinh hoạt lồng ghép nội dung định kỳ hàng tháng với việc quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến từng cán bộ Đảng viên, viên chức của đơn vị. Bên cạnh đó, Chi ủy Trung tâm tích cực động viên cán bộ, đảng viên, viên chức nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu đơn vị về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; cổ vũ cho thế hệ trẻ đoàn viên tại đơn vị tích cực tham gia học tập, góp phần bồi đắp, củng cố niềm tin, tạo động lực thúc đẩy mọi người phấn đấu rèn luyện, học tập theo khẩu hiệu tuyên truyền “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông báo việc kiểm định cho các biển xanh đã bán thanh lý cho các tổ chức, cá nhân

(06/03/2017 08:28:34)

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại Công văn số 613/ĐKVN-VAR ngày 21/02/2017 về việc kiểm định các xe biển xanh của các cơ quan Nhà nước đã bán thanh lý cho các tổ chức, cá nhân. Căn cứ theo hướng dẫn trên, các Trung tâm Đăng kiểm sẽ không kiểm định phương tiện biển xanh của các cơ quan Nhà nước đã bán thanh lý cho các tổ chức, cá nhân chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ và có cảnh báo trên mạng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Để tiết kiệm thời gian đi lại và tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm định các phương tiện trên. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đề nghị: - Các cơ quan Nhà nước khi bán thanh lý xe, đề nghị gửi văn bản (kèm theo danh sách các xe biển xanh đã bán) về Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới để Trung tâm nhập cảnh báo trên trang thông tin điện tử xe lưu hành của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ http://www.vr.org.vn/PTCGDB_web/CanhBaoPT.aspx.

Kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

(06/03/2017 08:24:22)

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Ban Giám đốc Trung tâm phối hợp với BCH Công đoàn nghiêm túc triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, viên chức tại đơn vị về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Trong năm 2016 Trung tâm đã chấp hành đúng chính sách chế độ và các quy định về tài chính, đạt được một số kết quả đáng kể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công trình xây dựng cổng tường rào Trung tâm đăng kiểm đã hoàn thành

(06/03/2017 08:16:54)

Nhằm đảm bảo an toàn cho việc bảo vệ tài sản của đơn vị và tạo mỹ quan đô thị, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã triển khai việc xây dựng cổng tường rào mới. Tổng mức đầu tư cho công trình là 671 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Ngày 25/10/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 390/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cổng tường rào Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận. Công trình được khởi công từ ngày 01/12/2016. Sau hai tháng xây dựng, đến nay công trình xây dựng cổng tường rào Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã được hoàn thành, tạo cảnh quang mới khang trang, sạch đẹp và an toàn cho đơn vị và khu vực xung quanh. Công trình cũng tạo sự hài lòng của chủ xe, lái xe trong việc bảo vệ phương tiện khi đến trung tâm kiểm định.

Công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2017 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận

(06/03/2017 07:53:34)

Thực hiện theo Kế hoạch số 315/KH-SGTVT ngày 10/2/2017 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã tích cực triển khai việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến từng cán bộ, viên chức với các nhiệm vụ và giải pháp đã được xây dựng tại Kế hoạch số 34/TTĐK-KH ngày 15/02/2017 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận. Qua 3 tháng đầu năm 2017 (01/12/2016 – 28/02/2017), xác định công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cấp thiết và thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Toàn thể cán bộ, viên chức đã không ngừng nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

Trung tâm Đăng kiểm thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

(06/03/2017 07:43:01)

Triển khai thực hiện công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và công văn số 1760/BHXH-CST ngày 15/12/2016 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Thuận hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ cho người lao động; Nhận thức được sự quan trọng trong công tác bàn giao sổ BHXH, ngày 21/02/2017 Trung tâm đã cử 01 cán bộ tham dự lớp tập huấn do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Thuận tổ chức để biết được quy trình thực hiện trong công tác rà soát. Để phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt kết quả tốt, ngày 28/02/2017 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, viên chức trách nhiệm và quyền lợi của người lao động trong việc rà soát, kiểm tra quá trình tham gia BHXH đã được ghi trên sổ của mình; cán bộ làm công tác BHXH tại đơn vị hướng dẫn người lao động bổ sung các giấy tờ còn thiếu, cung cấp tài liệu, thông tin theo đúng hướng dẫn của cơ quan BHXH.

Trung tâm Đăng kiểm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.

(06/03/2017 07:38:13)

Ngày 16/01/2017 Sở GTVT Bình Thuận có công văn số 114/SGTVT-VP yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 1926/CĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC. Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp đã triển khai trong những năm qua về nâng cao chất lượng công tác PCCC, thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 03-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XIII), Kế hoạch số 4299/KH-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Hoạt động kiểm định xe cơ giới tháng 01 và 02 năm 2017

(06/03/2017 07:15:35)

Thực hiện Công văn số 5930/ĐKVN-VAR ngày 12/12/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc triển khai kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Đinh Dậu, Trung tâm đã kịp thời triển khai tăng cường công tác kiểm định, nhất là xe khách. Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 28/02/2017, Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Bình Thuận đã kiểm định được 2.796 lượt phương tiện. Trong đó, số lượt đạt tiêu chuẩn ATKT & BVMT là 2.176 lượt chiếm 77,82%, số lượt không đạt tiêu chuẩn ATKT & BVMT là 620 lượt chiếm 22,18%. Phân tích về chất lượng phương tiện vào kiểm định trong 02 tháng 2017 cho thấy: Tỷ lệ phương tiện không đạt ngay lần kiểm định thứ nhất chiếm 28,12% ( 617 lượt/ 2.187 lượt kiểm định lần thứ nhất).

Công đoàn trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đăng ký đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2017

(27/02/2017 08:26:21)

Ngày 16/02/2017 Công đoàn Ngành sở Giao thông vận tải có Hướng dẫn số 21/CĐN về việc hướng dẫn đăng ký cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 2017. BCH CĐCS phối hợp Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá năm 2017 theo đúng các tiêu chí Công đoàn cấp trên đề ra: 1- Hoàn Thành tốt nhiệm vụ. 2- Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hoá công sở. 3- Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech