Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Những hư hỏng thường gặp đối với ôtô tải, tải tự đổ khi chở hàng quá tải

(21/08/2017 15:21:37)

Xe chở quá tải, xếp hàng vượt quá quy định về kích thước không những ảnh hưởng nghiêm trọng tới các thao tác kỹ thuật của lái xe như không kịp phản ứng, canh đường, lật xe khi vào cua và xử lý tình huống không chuẩn xác mà còn là nguyên nhân chính gây ra các hư hỏng đột ngột như nổ lốp, giảm hoặc mất tác dụng của hệ thống treo, giảm hoặc mất hiệu lực của hệ thống phanh do đó sẽ dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng. a) Lốp: Trong số rất nhiều chi tiết được sử dụng trên xe ôtô, lốp là chi tiết duy nhất tiếp xúc với mặt đường và giúp đem lại 3 tính năng cơ bản: chuyển động, quay vòng và dừng.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm

(21/08/2017 08:11:03)

Sáng 12/8/2017, Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Nam - Phó bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Long – đảng uỷ viên Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải, cùng với 06 đồng chí đảng viên của Chi bộ. Đại hội diễn ra với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ cao. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.

Trung tâm Đăng kiểm tham gia lớp tập huấn Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

(21/08/2017 08:06:18)

Triển khai thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Thực hiện theo giấy mời số 1017/GM-BHXH-VP ngày 08/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bình Thuận, sáng ngày 14/8/2017 Trung tâm đã cử 01 cán bộ tham dự lớp tập huấn do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận tổ chức để biết được quy trình thực hiện trong công tác BHXH.

Trung tâm đăng kiểm 8601S hướng dẫn bổ sung việc triển khai thực hiện Thông tư 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

(15/08/2017 08:24:58)

Triển khai văn bản số 4600/ĐKVN-TC ngày 26/7/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung việc triển khai thực hiện Thông tư 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp, miễn, quản lý sử dụng phí SDĐB, Cục Đăng Kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hiện công tác thu phí SDĐB theo quy định của Thông tư 293/2016/TT-BTC như sau: 1/ Thu phí SDĐB Khi chủ phương tiện hoặc lái xe đưa phương tiện đến kiểm định, nếu chưa đạt yêu cầu thì chủ phương tiên sữa chữa, khắc phục đề kiểm định lại; khi phương tiện đạt yêu cầu, đơn vị đăng kiểm thực hiện thu phí SDĐB, in tem và biên lai nộp phí. Một số lưu ý khu thu phí :

Trung tâm đăng kiểm 8601S xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính 03 năm 2018 – 2020

(15/08/2017 08:16:55)

Căn cứ Công văn số 2384 /SGTVT-KHTC ngày 01/ 8/2017 của Sở Giao thông Vận tải về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2018 -2020. Căn cứ Công văn số 3783/STC-QLNS ngày 27/7/2017 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020. Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đã căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2016, kết quả thực hiện 7 tháng năm 2017 và dự báo phát triển phương tiện xe cơ giới trên địa bàn tỉnh trong xây dựng dự toán ngân sách hoạt động của đơn vị năm 2018 và 03 năm 2018 -2020 với phương châm:

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và các quy định về tài chính công đoàn tại CĐCS Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận

(11/08/2017 14:34:17)

Thực hiện Quyết định số 73/CĐN ngày 23/5/2017 của Công đoàn Ngành GTVT Bình Thuận về vịêc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và các quy định về tài chính công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành GTVT Bình Thuận; Sáng ngày 26/7/2017, đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận với các nội dung chính như: kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ tại cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí tại đơn vị; việc xây dựng kế hoạch năm, quy chế làm việc Ủy ban Kiểm tra; công tác văn thư lưu trữ, báo cáo định kỳ; việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ, viên chức Trung tâm. Về công tác tài chính kế toán, đoàn xem xét sổ sách, chứng từ thu, chi đoàn phí công đoàn tại đơn vị từ 01/01/2016 đến 30/6/2017; kiểm tra việc lập dự toán, báo cáo quyết toán và công tác lưu trữ theo quy định.

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

(11/08/2017 14:29:33)

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-SGTVT ngày 21/07/2017 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Giao thông vận tải. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, các chuẩn mực xử sự, công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận đã xây dựng và ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới theoQuyết định số 144/QĐ-TTĐK ngày 31/07/2017. Với mục đích: 1. Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận ban hành Quy chế về việc quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán

(11/08/2017 14:27:03)

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2005/QH13 ngày 20/11/2015 và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán; Ngày 26/07/2017 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-TTĐKXCG về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán. - Tài liệu kế toán được đưa vào quản lý, sử dụng, bảo quản phải đảm bảo đầy đủ, an toàn, nguyên vẹn, theo đúng quy trình, thời hạn quy định trong Quy chế và các văn bản khác của Bộ Tài chính.

Kiểm tra khoang chở hành lý đối với xe khách.

(07/08/2017 14:43:30)

Thực hiện Công văn số 4637/ĐKVN-VAR ngày 27/7/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam và theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/22/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về ngăn khoang chở hành lý đối với xe khách. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới khẩn trương thực hiện các nội dung sau: - Không thực hiện hồi tố về việc ngăn khoang chở hành lý đối với những xe khách đã được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu trước thời điểm 01/01/2018( theo đúng lộ trình thực hiện của QCVN:09/2015/BGTVT). Những xe khách đã được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu trước thời điểm 01/01/2018, nếu theo giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu có khoang chở hành lý chưa được chia ngăn, các Đơn vị đăng kiểm vẫn thực hiện kiểm định bình thường mà không yêu cầu chủ phương tiện phải thực hiện chia ngăn khoang chở hành lý theo quy định, đồng thời không ghi nhận kích thước khoang chở hành lý.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tham gia lớp huấn luyện Tự vệ năm 2017

(07/08/2017 09:17:30)

Huấn luyện đội ngũ Tự vệ là nhiệm vụ An ninh – Quốc phòng có tính chất chiến lược, quan trọng nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tinh thần cảnh giác trong công tác xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc. Thực hiện công văn số 727/BCH-TM ngày 08/6/2017 của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Thiết về việc thông báo thời gian huấn luyện Tự vệ năm 2017; Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2017 tại đơn vị, ngày 25/07/2017, Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đã cử cán bộ viên chức Trung tâm tham gia lớp huấn luyện trên.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech