Thanh tra Sở

Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Quý I năm 2017

(20/03/2017 08:02:02)

Trong quý I năm 2017, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tương đối giảm, nhờ triển khai nhiều biện pháp. Từ ngày 16/12/ 2016 đến 10/3/2017, lực lượng Thanh tra giao thông đã thực hiện 576 lượt thanh tra, kiểm tra độc lập, phát hiện 510 trường hợp vi phạm (trong đó, vi phạm về quá tải: 141 vụ, vận tải khách: 18 vụ, hành lang đường bộ: 14 vụ, vi phạm khác: 337 vụ) với số tiền phạt là 1.856.650.000đ. Đã đến xử lý 471 trường hợp và nộp Kho bạc Nhà nước 1.343.272.000 đồng; tước quyền sử dụng GPLX: 71 trường hợp. Về hành lang đường bộ, Thanh tra Sở đã lập biên bản 14 trường hợp vi phạm, chuyển UBND huyện ra quyết định 07 trường hợp, Thanh tra Sở ra quyết định 07 trường hợp với số tiền phạt là 64.500.000đ. Đã chấp hành nộp phạt 02 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 09 triệu đồng. Chủ trì và phân công lực lượng Thanh tra giao thông tham gia Tổ kiểm tra liên ngành 1943, trong quý I đã lập biên bản 48 vụ vi phạm, tương đương số tiền phạt 98.300.000 đồng. Nộp Kho bạc Nhà nước 35 trường hợp với số tiền 94.500.000đ.

Xây dựng nơi làm việc không khói thuốc

(15/03/2017 16:41:18)

Nếu bạn là người hút thuốc: Hãy thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại các các khu vực trong nhà của nơi làm việc, nhà ga, bến xe, nhà chờ xe buýt, trong nhà hàng, trên ô tô và các địa điểm công cộng khác được quy định trong Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thế nào là nơi làm việc không thuốc lá? Là nơi không có hành vi hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà và không có hiện tượng quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên cơ quan, đơn vị.

Thanh tra Sở thực hiện chấn chỉnh công tác thanh tra

(03/03/2017 16:44:50)

Thực hiện công văn số 440/SGTVT-TTS ngày 24/02/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục thực hiện chấn chỉnh công tác thanh tra theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 01/3/2017, Thanh tra Sở đã ban hành kế hoạch số 127/KH-TTS về chấn chỉnh thực hiện pháp luật thanh tra. Theo đó, Thanh tra Sở khẩn trương rà soát việc thực hiện công tác thanh tra trong thời gian qua, trong đó tập trung những vấn đề mà qua làm việc Thanh tra Chính phủ đã góp ý. Cụ thể như khắc phục những sai sót về trình tự, thủ tục, thời gian trong hoạt động thanh tra (chậm công bố quyết định thanh tra, việc ghi nhật ký thanh tra chưa đảm bảo nội dung theo quy định, thực hiện tốt việc công khai kết luận thanh tra theo Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra…)

Ban thanh tra nhân dân của Thanh tra Sở xây dựng chương trình hoạt động năm 2017

(27/02/2017 08:56:42)

Thực hiện sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra Sở tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017, Ban thanh tra nhân dân căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và sự chỉ đạo của Ban chấp hành công đoàn xây dựng chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017. Theo đó, năm 2017 Ban thanh tra nhân dân sẽ thực hiện giám sát: việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của Thanh tra Sở; việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan; việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu; việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan;…

Thanh tra Sở triển khai tập huấn chuyên sâu Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn

(20/02/2017 14:27:09)

Thực hiện Công văn số 171/UBND-NC ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chấn chỉnh công tác thanh tra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải lập Kế hoạch số 70/KH-TTS ngày 13/02/2017 về tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn chuyên sâu Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 21/02/2017, với nội dung phổ biến: triển khai chuyên sâu Luật Thanh tra năm 2010; hệ thống hóa các văn bản hường dẫn và cập nhật một số văn bản mới như Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra; Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố; Công văn số 2275-CV/TU ngày 08/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh công tác thanh tra; Công văn số 3714/UBND-NCPC ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về thực hiện các quy định trong công tác thanh tra; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 02/2014/TT-BGTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt VPHC; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra Ngành GTVT

(13/02/2017 09:01:04)

Ngày 07/11/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải. Theo đó, điểm b khoản 1 Điều 17 được sửa đổi như sau: "Khi đã xác định rõ hành vi vi phạm, người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, cụ thể như sau: b) Trong quá trình thanh tra theo đoàn, Trưởng đoàn chỉ đạo thành viên đoàn thanh tra là thanh tra viên, công chức thanh tra hoặc người có thẩm quyên lập biên bản khác theo quy định của pháp luật lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra trực tiếp lập biên bản”. Điểm d khoản 1 Điều 18 được bổ sung như sau: d) Vụ việc vi phạm hành chính do công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tuần kiểm đường bộ lập biên bản, chuyển chính quyền địa phương nơi xảy ra vi phạm hoặc Thanh tra Sở Giao thông vận tải (đối với vi phạm xảy ra trên đường tỉnh, quôc lộ mà địa phương được giao ủy thác quản lý), Cục Quản lý đường bộ khu vực (đối với vi phạm xảy ra trên đường cao tốc, các quốc lộ không ủy thác cho địa phương quản lý) để quyết định xử phạt vi phạm hành chính".

Thanh tra Sở tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

(06/02/2017 14:30:27)

Chiều ngày 18/01/2017, Thanh tra Sở GTVT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quốc Nam, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở và 48 cán bộ, công chức của Thanh tra Sở đã tham dự Hội nghị. Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 do Chánh Thanh tra Sở Huỳnh Ninh Thạch báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2016, lực lượng Thanh tra Sở đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chung của ngành, sự chỉ đạo của Thanh tra Bộ, của Bộ GTVT để xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đề ra trong năm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về GTVT và góp phần tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng GTVT.

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (trích)

(11/01/2017 14:32:38)

Luật Phòng chống tác hại thuốc lá được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013. Luật có 5 Chương, 35 Điều. * Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 9): 1. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá; mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu. 2. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. 3. Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp quy định tại Điều 16 của Luật này. 4. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. 5. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. 6. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Thanh tra Sở triển khai Kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017

(30/12/2016 15:28:22)

Thực hiện Công văn số 14466/BGTVT-QLXD ngày 05/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải; Công văn số 4736/UBND-NC ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 1368/TTr-P3 ngày 23/11/2016 của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 4485/SGTVT-PC&ATGT ngày 13/12/2016 của Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Sở GTVT Bình Thuận đã xây dựng và triển khi Kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

Công tác thanh tra của Thanh tra Sở trong năm 2016

(27/12/2016 10:18:04)

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2016 đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 4187/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2015, trong năm, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tập trung xây dựng và tiến hành 03 cuộc thanh tra hành chính, 01 cuộc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo lái xe tại 11 cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, Thanh tra Sở còn tham gia 03 cuộc kiểm tra đột xuất các đơn vị vận tải do có liên quan đến tai nạn giao thông và chủ trì Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của các phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả chìm tàu du lịch trên sông hàn, thành phố Đà Nẵng). Qua thanh tra, Thanh tra Sở đã phát hiện và tham mưu cho Giám đốc Sở chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót tại các đơn vị trực thuộc Sở; đồng thời xử lý, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải có vi phạm theo thẩm quyền (lập Biên bản xử phạt HTX VT Quyết Thắng vì đã có hành vi vi phạm “có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông nhưng không duy trì hoạt động nghiệp vụ của bộ phận này theo quy định” theo điểm a, khoản 3, Điều 28 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech