Thanh tra Sở

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Thanh tra Sở

(10/01/2018 10:58:46)

Trong năm 2017, thực hiện các Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, các đội TTGT đã tăng cường thanh tra, kiểm tra xe vận chuyển vật liệu thi công các công trình và việc xếp hàng lên xe của các mỏ vật liệu; tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; điều khiển xe mà tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường; kiểm tra xe khách, xe buýt, taxi, xe chở khách du lịch và các phương tiện chở công nhân, học sinh tại các khu công nghiệp, trường học trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cưởng kiểm tra, xử lý xe hết niên hạn sử dụng, xe hết hạn kiểm định trên địa bàn…Theo đó, từ ngày 01/01/2017 đến ngày 01/12/2017: Thanh tra Sở lập biên bản 2.220 trường hợp vi phạm tương đương số tiền phạt là 8.152.800.000đ, đã đến xử lý 2.049 vụ, tổng số tiền nộp Kho bạc Nhà nước 6.759.259.000 đồng. Thực hiện tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn: 297 trường hợp.

Công tác thanh tra của Thanh tra Sở trong năm 2017

(28/12/2017 15:28:02)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 4498/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2016, Thanh tra Sở đã tập trung xây dựng tham mưu triển khai 03 cuộc thanh tra hành chính, cụ thể: cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính tại Ban Quản lý Cảng Phú Quý, Bến xe tỉnh Bình Thuận và cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính tại 04 đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Ngoài ra, Thanh tra Sở cử thanh tra viên tham gia Đoàn Thanh tra của Sở Tài chính tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông Bình Thuận theo phân công của Sở.

Lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018

(28/12/2017 15:21:08)

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Bộ GTVT về tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018, ngày 19/12/2017 Thanh tra Sở GTVT xây dựng Kế hoạch số 986/KH-TTS về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018. Theo đó, các Đội TTGT tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép tham gia giao thông và quá tải trọng cầu, đường; các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật tham gia giao thông; tự ý cơi nới thành thùng xe; chở hàng vật liệu rời không có bạt che đậy, để vật liệu rơi vãi xuống đường, gây khói bụi ô nhiễm môi trường; đậu, đỗ lấn chiếm lòng lề đường.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

(28/12/2017 15:11:33)

Trong năm 2017, công tác phòng, chống tham nhũng của Sở GTVT đã đạt được nhiều kết quả tốt. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: - Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2018

(22/12/2017 10:20:09)

Giám đốc Sở Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 4225/QĐ-SGTVT ngày 07/12/2017, phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở GTVT. Với mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ. Nội dung thanh tra hành chính phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng và những vấn đề xã hội quan tâm. Nội dung thanh tra chuyên ngành tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành. Hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra Sở tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT

(06/12/2017 08:52:35)

Thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các biểu mẫu kèm theo, ngày 09/10/2017, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2017 thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Bãi bỏ Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Thanh tra công trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông Bình Thuận

(05/12/2017 14:23:35)

Sáng ngày 22/11/2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công trình giao thông Bình Thuận đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 3808/QĐ-SGTVT ngày 13/11/2017 của Sở Giao thông vận tải, thanh tra công trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông Bình Thuận. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra gồm có các thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 3808/QĐ-SGTVT ngày 13/11/2017, lãnh đạo Công ty Cổ phần CTGT, Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật và Giám đốc Xí nghiệp 1.

Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và CCHC tại Bến xe Bình Thuận

(07/11/2017 16:50:37)

Thực hiện Quyết định số 3376/QĐ-SGTVT ngày 13/10/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải, Kế hoạch tiến hành thanh tra và lịch thanh tra. Theo đó, ngày 24/10/2017, tại Bến xe Bình Thuận, Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Thanh Long - Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính.

Triển khai thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính

(31/10/2017 15:57:34)

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Sở, được Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 4498/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 3058/QĐ-SGTVT ngày 18/9/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ngày 13/10/2017, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận ban hành Quyết định số 3376/QĐ-SGTVT về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech