Thanh tra Sở

Lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2017

(26/04/2017 16:45:38)

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Bộ GTVT, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giao thông vận tải về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2017, ngày 18/4/2017 Thanh tra Sở GTVT xây dựng Kế hoạch số 275/KH-TTS về tăng cường công tác tuần tra, thanh tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2017. Theo đó, các Đội TTGT tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép tham gia giao thông; các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật tham gia giao thông (trong đó, đặc biệt lưu ý kiểm tra, xử lý các phương tiện hết hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng); tự ý cơi nới thành thùng xe; chở hàng vật liệu rời không có bạt che đậy, để vật liệu rơi vãi xuống đường, gây khói bụi ô nhiễm môi trường; đậu, đỗ lấn chiếm lòng lề đường gây mất an toàn giao thông.

Thanh tra Sở giao thông vận tải tăng cường kiểm soát tải trọng xe bằng cân xách tay

(18/04/2017 08:45:02)

Vừa qua, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tập huấn Quy trình cân và sử dụng kết quả cân kiểm tra tải trọng xe của cân xách tay và cân kiểm tra tải trọng xe lưu động theo Thông tư 06/2017/TT-BGTVT cho lực lượng Thanh tra giao thông trong cả nước. Tại Bình Thuận thời gian qua, bên cạnh việc triển khai hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động theo Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bình Thuận cũng tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe bằng cân xách tay trên các tuyến quốc lộ được Bộ Giao thông vận tải ủy thác cho Tỉnh quản lý và hệ thống đường tỉnh.

Thanh tra Sở tổ chức Hội nghị quán triệt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”-Chuyên đề năm 2017

(05/04/2017 15:47:00)

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 23/3/2017 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải về việc triển khai chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Theo đó, sáng ngày 03/4/2017, Thanh tra Sở đã tổ chức Hội nghị quán triệt cho đảng viên, công chức toàn văn tài liệu Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Huỳnh Ninh Thạch, 43/47 đảng viên, công chức tham dự Hội nghị.

Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII

(05/04/2017 08:14:11)

Thực hiện Chương trình hành động số 12-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động số 717/CT-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII và Kế hoạch số 825/KH-SGTVT ngày 24/3/2017 của Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:

Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

(31/03/2017 09:30:25)

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-SGTVT ngày 02/3/2017 của Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Thanh tra Sở đã xây dựng Kế hoạch số 180/KH-TTS ngày 17/3/2017 để triển khai thực hiện. Với mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đối với công tác phát hiện, tố giác và phòng, chống tội phạm. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để từng bước kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm và tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, công chức và người lao động về thủ đoạn, hành vi và hậu quả do tội phạm gây ra đối với gia đình và xã hội. Thanh tra Sở đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như:

Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Quý I năm 2017

(20/03/2017 08:02:02)

Trong quý I năm 2017, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tương đối giảm, nhờ triển khai nhiều biện pháp. Từ ngày 16/12/ 2016 đến 10/3/2017, lực lượng Thanh tra giao thông đã thực hiện 576 lượt thanh tra, kiểm tra độc lập, phát hiện 510 trường hợp vi phạm (trong đó, vi phạm về quá tải: 141 vụ, vận tải khách: 18 vụ, hành lang đường bộ: 14 vụ, vi phạm khác: 337 vụ) với số tiền phạt là 1.856.650.000đ. Đã đến xử lý 471 trường hợp và nộp Kho bạc Nhà nước 1.343.272.000 đồng; tước quyền sử dụng GPLX: 71 trường hợp. Về hành lang đường bộ, Thanh tra Sở đã lập biên bản 14 trường hợp vi phạm, chuyển UBND huyện ra quyết định 07 trường hợp, Thanh tra Sở ra quyết định 07 trường hợp với số tiền phạt là 64.500.000đ. Đã chấp hành nộp phạt 02 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 09 triệu đồng. Chủ trì và phân công lực lượng Thanh tra giao thông tham gia Tổ kiểm tra liên ngành 1943, trong quý I đã lập biên bản 48 vụ vi phạm, tương đương số tiền phạt 98.300.000 đồng. Nộp Kho bạc Nhà nước 35 trường hợp với số tiền 94.500.000đ.

Xây dựng nơi làm việc không khói thuốc

(15/03/2017 16:41:18)

Nếu bạn là người hút thuốc: Hãy thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại các các khu vực trong nhà của nơi làm việc, nhà ga, bến xe, nhà chờ xe buýt, trong nhà hàng, trên ô tô và các địa điểm công cộng khác được quy định trong Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thế nào là nơi làm việc không thuốc lá? Là nơi không có hành vi hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà và không có hiện tượng quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên cơ quan, đơn vị.

Thanh tra Sở thực hiện chấn chỉnh công tác thanh tra

(03/03/2017 16:44:50)

Thực hiện công văn số 440/SGTVT-TTS ngày 24/02/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục thực hiện chấn chỉnh công tác thanh tra theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 01/3/2017, Thanh tra Sở đã ban hành kế hoạch số 127/KH-TTS về chấn chỉnh thực hiện pháp luật thanh tra. Theo đó, Thanh tra Sở khẩn trương rà soát việc thực hiện công tác thanh tra trong thời gian qua, trong đó tập trung những vấn đề mà qua làm việc Thanh tra Chính phủ đã góp ý. Cụ thể như khắc phục những sai sót về trình tự, thủ tục, thời gian trong hoạt động thanh tra (chậm công bố quyết định thanh tra, việc ghi nhật ký thanh tra chưa đảm bảo nội dung theo quy định, thực hiện tốt việc công khai kết luận thanh tra theo Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra…)

Ban thanh tra nhân dân của Thanh tra Sở xây dựng chương trình hoạt động năm 2017

(27/02/2017 08:56:42)

Thực hiện sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra Sở tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017, Ban thanh tra nhân dân căn cứ Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và sự chỉ đạo của Ban chấp hành công đoàn xây dựng chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017. Theo đó, năm 2017 Ban thanh tra nhân dân sẽ thực hiện giám sát: việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của Thanh tra Sở; việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan; việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu; việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan;…

Thanh tra Sở triển khai tập huấn chuyên sâu Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn

(20/02/2017 14:27:09)

Thực hiện Công văn số 171/UBND-NC ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chấn chỉnh công tác thanh tra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải lập Kế hoạch số 70/KH-TTS ngày 13/02/2017 về tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn chuyên sâu Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 21/02/2017, với nội dung phổ biến: triển khai chuyên sâu Luật Thanh tra năm 2010; hệ thống hóa các văn bản hường dẫn và cập nhật một số văn bản mới như Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra; Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố; Công văn số 2275-CV/TU ngày 08/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh công tác thanh tra; Công văn số 3714/UBND-NCPC ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về thực hiện các quy định trong công tác thanh tra; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech