Thanh tra Sở

Thanh tra Sở triển khai tập huấn chuyên sâu Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn

(20/02/2017 14:27:09)

Thực hiện Công văn số 171/UBND-NC ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chấn chỉnh công tác thanh tra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải lập Kế hoạch số 70/KH-TTS ngày 13/02/2017 về tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn chuyên sâu Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 21/02/2017, với nội dung phổ biến: triển khai chuyên sâu Luật Thanh tra năm 2010; hệ thống hóa các văn bản hường dẫn và cập nhật một số văn bản mới như Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra; Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố; Công văn số 2275-CV/TU ngày 08/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh công tác thanh tra; Công văn số 3714/UBND-NCPC ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về thực hiện các quy định trong công tác thanh tra; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 02/2014/TT-BGTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt VPHC; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra Ngành GTVT

(13/02/2017 09:01:04)

Ngày 07/11/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải. Theo đó, điểm b khoản 1 Điều 17 được sửa đổi như sau: "Khi đã xác định rõ hành vi vi phạm, người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, cụ thể như sau: b) Trong quá trình thanh tra theo đoàn, Trưởng đoàn chỉ đạo thành viên đoàn thanh tra là thanh tra viên, công chức thanh tra hoặc người có thẩm quyên lập biên bản khác theo quy định của pháp luật lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra trực tiếp lập biên bản”. Điểm d khoản 1 Điều 18 được bổ sung như sau: d) Vụ việc vi phạm hành chính do công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tuần kiểm đường bộ lập biên bản, chuyển chính quyền địa phương nơi xảy ra vi phạm hoặc Thanh tra Sở Giao thông vận tải (đối với vi phạm xảy ra trên đường tỉnh, quôc lộ mà địa phương được giao ủy thác quản lý), Cục Quản lý đường bộ khu vực (đối với vi phạm xảy ra trên đường cao tốc, các quốc lộ không ủy thác cho địa phương quản lý) để quyết định xử phạt vi phạm hành chính".

Thanh tra Sở tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

(06/02/2017 14:30:27)

Chiều ngày 18/01/2017, Thanh tra Sở GTVT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Giám đốc Sở Nguyễn Quốc Nam, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở và 48 cán bộ, công chức của Thanh tra Sở đã tham dự Hội nghị. Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 do Chánh Thanh tra Sở Huỳnh Ninh Thạch báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2016, lực lượng Thanh tra Sở đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chung của ngành, sự chỉ đạo của Thanh tra Bộ, của Bộ GTVT để xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đề ra trong năm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về GTVT và góp phần tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng GTVT.

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (trích)

(11/01/2017 14:32:38)

Luật Phòng chống tác hại thuốc lá được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013. Luật có 5 Chương, 35 Điều. * Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 9): 1. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá; mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu. 2. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. 3. Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp quy định tại Điều 16 của Luật này. 4. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. 5. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. 6. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Thanh tra Sở triển khai Kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017

(30/12/2016 15:28:22)

Thực hiện Công văn số 14466/BGTVT-QLXD ngày 05/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải; Công văn số 4736/UBND-NC ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 1368/TTr-P3 ngày 23/11/2016 của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 4485/SGTVT-PC&ATGT ngày 13/12/2016 của Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Sở GTVT Bình Thuận đã xây dựng và triển khi Kế hoạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

Công tác thanh tra của Thanh tra Sở trong năm 2016

(27/12/2016 10:18:04)

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2016 đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 4187/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2015, trong năm, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tập trung xây dựng và tiến hành 03 cuộc thanh tra hành chính, 01 cuộc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo lái xe tại 11 cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, Thanh tra Sở còn tham gia 03 cuộc kiểm tra đột xuất các đơn vị vận tải do có liên quan đến tai nạn giao thông và chủ trì Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của các phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả chìm tàu du lịch trên sông hàn, thành phố Đà Nẵng). Qua thanh tra, Thanh tra Sở đã phát hiện và tham mưu cho Giám đốc Sở chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót tại các đơn vị trực thuộc Sở; đồng thời xử lý, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải có vi phạm theo thẩm quyền (lập Biên bản xử phạt HTX VT Quyết Thắng vì đã có hành vi vi phạm “có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông nhưng không duy trì hoạt động nghiệp vụ của bộ phận này theo quy định” theo điểm a, khoản 3, Điều 28 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

Chi bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên

(14/12/2016 22:42:31)

Công tác phát triển đảng viên mới luôn được Chi ủy, Chi bộ Thanh tra Sở quan tâm. Bên cạnh việc xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên mới hàng năm theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, hàng năm Chi bộ Thanh tra Sở đều giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành các đoàn thể thực hiện việc rà soát, theo dõi, giúp đỡ và giới thiệu các quần chúng ưu tú cho Chi bộ xem xét, tạo nguồn phát triển đảng viên mới.

Thanh tra Sở tổ chức chia tay cán bộ về nghỉ hưu theo chế độ

(23/11/2016 08:34:44)

Sáng ngày 07.11.2016, Thanh tra Sở tổ chức buổi gặp mặt chia tay đồng chí Hán Duy Giao về nghỉ hưu theo chế độ. Sau 38 năm công tác và làm việc trong ngành Giao thông vận tải, là cán bộ có thời gian công tác ngay từ những ngày đầu thành lập Ban Thanh tra, bằng sự chăm chỉ trong công việc, sự gần gũi chân thành của đồng chí Giao đã có nhiều gắn bó và tình cảm với anh em đồng nghiệp. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở, Công đoàn cơ sở, đội trưởng các Đội TTGT trao quà kỷ niệm và động viên đồng chí tiếp tục có những đóng góp tích cực tại địa phương, hoàn thành tốt nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú. Đồng chí đã không giấu nổi xúc động của mình, cũng bày tỏ tình cảm và cám ơn lãnh đạo Thanh tra Sở cũng như các đồng nghiệp đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình làm việc và cống hiến của mình.

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính tại Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng CTGT Bình Thuận

(22/11/2016 09:54:30)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016 đã được Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt, ngày 12/8/2016 Giám đốc Sở GTVT đã ban hành Quyết định số 2714/QĐ-SGTVT về việc thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính tại Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng CTGT Bình Thuận. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm QLDA từ ngày 22/8/2016 đến ngày 26/9/2016. Theo Kết luận thanh tra, trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/7/2016, Trung tâm QLDA đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước trong công tác quản lý tài chính; sổ sách kế toán, chứng từ thu, chi đầy đủ, rõ ràng; trích nộp ngân sách đầy đủ theo quy định; có xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; lương và các chế độ, chính sách đối với CBVC được chi trả kịp thời, đầy đủ; hằng năm đều có báo cáo quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh tra Sở thêm một quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng

(14/11/2016 16:41:14)

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Thanh tra Sở và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Đình Hiếu đã được Chi bộ Thanh tra Sở trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên vào sáng ngày 07/11/2016 vừa qua. Buổi lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang trọng, đúng quy định về thủ tục kết nạp đảng viên mới. Sau khi đọc quyết định kết nạp đảng viên, đồng chí Bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới, đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên trong Chi bộ, tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech