Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT.717, huyện Tánh Linh.

(12/11/2018 16:22:23)

Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT.717, huyện Tánh Linh. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn 07 xã của huyện Tánh Linh.

Đầu tư xây dựng công trình Khắc phục đảm bảo an toàn giao thông cầu Võ Đắc, ĐT.766 huyện Đức Linh.

(12/11/2018 16:20:45)

Tên dự án: Khắc phục đảm bảo an toàn giao thông cầu Võ Đắc, ĐT.766 huyện Đức Linh. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm khắc phục và duy trì khả năng khai thác của cầu Võ Đắc.

Đầu tư Xử lý tình trạng sạt lở đường ĐT.716, đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết

(13/09/2018 08:54:03)

Tên dự án: Xử lý tình trạng sạt lở đường ĐT.716, đoạn qua khu vực Hòn Rơm, thành phố Phan Thiết. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 306/QĐ-SKHĐT ngày 07/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa đường ngang nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 55 (đoạn từ Km41+900 – Km58+780 tuyến ĐT.719)

(04/09/2018 10:29:19)

Ngày 27/8/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 287/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4, 4a, 4b và 4c thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa đường ngang nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 55 (đoạn từ Km41+900 – Km58+780 tuyến ĐT.719). Trong đó, có 04 gói thầu được phê duyệt với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 5.231,34 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương hỗ trợ về Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Thuận và vốn sự nghiệp ngành giao thông

Đầu tư Sửa chữa đường Quốc lộ 1 – Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam.

(04/09/2018 10:26:03)

Tên dự án: Sửa chữa đường Quốc lộ 1 – Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 286/QĐ-SKHĐT ngày 27/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

Chủ trương cho phép đầu tư Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT.717, huyện Tánh Linh

(04/09/2018 10:23:21)

Ngày 27/8/2018 UBND tỉnh Bình Thuận có công văn số 3574/UBND-ĐTQH về việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến ĐT.717, huyện Tánh Linh, nhằm đảm đảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn 07 xã của huyện Tánh Linh, đồng thời góp phần kết nối giao thông các khu vực lân cận. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Sở Giao thông vận tải lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến ĐT.717, huyện Tánh Linh với tổng mức đầu tư không vượt quá 32 tỷ đồng

Đầu tư Sửa chữa hư hỏng cục bộ, tăng cường KC trên một số đoạn, bổ sung rãnh thoát nước thuộc DA Sửa chữa đường ngang nối QL1 với QL55 (Km41+900 – Km58+780 - ĐT.719)

(04/09/2018 09:48:13)

Tên dự án: Sửa chữa đường ngang nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 55 (đoạn từ Km41+900 – Km58+780 tuyến ĐT.719). Tên hạng mục dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ, tăng cường kết cấu trên một số đoạn, bổ sung rãnh thoát nước. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán số 271/QĐ-SKHĐT ngày 13/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

Đầu tư Sửa chữa đường ĐT.712, huyện Hàm Thuận Nam

(13/08/2018 10:36:08)

Tên dự án: Sửa chữa đường ĐT.712, huyện Hàm Thuận Nam. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 262/QĐ-SKHĐT ngày 09/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

Đầu tư Sửa chữa đường Hàm Minh – Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

(09/08/2018 08:23:03)

Tên dự án: Sửa chữa đường Hàm Minh – Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 254/QĐ-SKHĐT ngày 03/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

Đầu tư Sửa chữa đường ĐT.714, huyện Hàm Thuận Bắc.

(09/08/2018 08:20:43)

Tên dự án: Sửa chữa đường ĐT.714, huyện Hàm Thuận Bắc. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 253/QĐ-SKHĐT ngày 03/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

<<  <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech