Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Đầu tư Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km13+00 - Km16+500, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận.

(06/04/2018 08:59:44)

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km13+00 - Km16+500, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế sự xuống cấp của công trình, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác của đoạn tuyến. Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-TCĐBVN ngày 30/03/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km13+00 - Km16+500, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận;

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa đột xuất, khắc phục bão lũ bước 2 tại Km49+800/QL28B, tỉnh Bình Thuận.

(06/04/2018 08:56:31)

Ngày 28/3/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 970/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa đột xuất, khắc phục bão lũ bước 2 tại Km49+800/QL28B, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, có 03 gói thầu được phê duyệt (01 gói thầu xây lắp và 02 gói thầu tư vấn); tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 7.799,670 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Cụ thể: - Quý II/2018 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu gói Xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ với thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói là 04 tháng, gói thầu tư vấn lập HSMT gói thầu xây lắp sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói là 10 ngày.

Đầu tư Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km7+00 - Km10+00 Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận.

(06/04/2018 08:54:58)

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km7+00 - Km10+00 Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế sự xuống cấp của công trình, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác của đoạn tuyến. Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TCĐBVN ngày 30/03/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km7+00 - Km10+00, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận;

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa đột xuất, khắc phục bão lũ bước 2 tại Km46+100/QL28B, tỉnh Bình Thuận.

(06/04/2018 08:46:26)

Ngày 28/3/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 969/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa đột xuất, khắc phục bão lũ bước 2 tại Km46+100/QL28B, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, có 03 gói thầu được phê duyệt (01 gói thầu xây lắp và 02 gói thầu tư vấn); tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 1.631,719 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Cụ thể:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đoạn Km52+640 – Km205+140, Quốc lộ 55 và Km0+000 – Km51+114, Quốc lộ 28B tỉnh Bình Thuận

(27/03/2018 07:57:56)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đoạn Km52+640 – Km205+140, Quốc lộ 55 và Km0+000 – Km51+114, Quốc lộ 28B tỉnh Bình Thuận thực hiện trong các năm 2018, 2019 và năm 2020. Ngày 19/3/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 838/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đoạn Km52+640 – Km205+140, Quốc lộ 55 và Km0+000 – Km51+114, Quốc lộ 28B tỉnh Bình Thuận thực hiện trong các năm 2018, 2019 và năm 2020. Trong đó, có 02 gói thầu được phê duyệt với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 26.543,858 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Cụ thể:

Triển khai Thông tư số 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

(01/03/2018 21:10:58)

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Thông tư này quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án, nhà thầu thi công trong thi công các công trình xây dựng và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Thông tư số 02/2018/TT-BXD áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động thi công các công trình xây dựng và công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

Thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

(16/01/2018 10:22:51)

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Trong đó, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu đối với chủ đầu tư, bên mời thầu; Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 1. Thực hiện nghiêm túc các trách nhiệm của mình, bảo đảm tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định. Cụ thể là: Bảo đảm công khai, minh bạch toàn bộ quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT)/hồ sơ yêu cầu (HSYC), tiếp nhận hồ sơ dự thầu (HSDT)/hồ sơ đề xuất (HSĐX). Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở nhà thầu trong việc mua HSMT/HSYC và nộp HSDT/HSĐX. Quán triệt và tập trung chỉ đạo chấn chỉnh ngay công tác đấu thầu bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả cao nhất theo các nội dung chủ yếu sau:

Ban hành Quyết định 3535/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục dự án xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

(14/01/2018 09:53:03)

Ngày 21/12/2017, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 3535/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục dự án xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, Quyết định công bố danh mục 8 dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT với tổng chiều dài là 530 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 104.079 tỷ đồng, trong đó phần vốn đầu tư của Nhà nước là 40.362 tỷ đồng. Các dự án được đầu tư cùng quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật như sau: 4 làn xe với Bnền = 17m; tốc độ thiết kế 80 - 120 km/h. Hiện nay, tình hình triển khai các dự án đang trong giai đoạn hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Phê duyệt đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

(05/01/2018 08:17:43)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 về việc phê duyệt đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành) với mục tiêu: hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (bao gồm định mức và giá dịch vụ đô thị), phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; cụ thể: - Mục tiêu đến năm 2018: + Hoàn thiện việc rà soát các định mức đã công bố theo hướng khắc phục các bất cập về thuyết minh áp dụng, công nghệ, ban hành bởi nhiều quyết định, bao gồm:

Triển khai Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước.

(05/01/2018 08:13:12)

Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Theo đó: - Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về giao dịch điện tử (GDĐT) trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN), bao gồm: + GDĐT giữa KBNN với các đơn vị giao dịch về quản lý thu, chi quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) và các quỹ tài chính nhà nước tại KBNN. + GDĐT giữa KBNN với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản về thanh toán điện tử tập trung và trao đổi thông tin, dữ liệu thu NSNN. + GDĐT giữa KBNN với các đơn vị cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước.

<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech