Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

(16/01/2018 10:22:51)

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Trong đó, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu đối với chủ đầu tư, bên mời thầu; Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 1. Thực hiện nghiêm túc các trách nhiệm của mình, bảo đảm tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định. Cụ thể là: Bảo đảm công khai, minh bạch toàn bộ quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT)/hồ sơ yêu cầu (HSYC), tiếp nhận hồ sơ dự thầu (HSDT)/hồ sơ đề xuất (HSĐX). Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở nhà thầu trong việc mua HSMT/HSYC và nộp HSDT/HSĐX. Quán triệt và tập trung chỉ đạo chấn chỉnh ngay công tác đấu thầu bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả cao nhất theo các nội dung chủ yếu sau:

Ban hành Quyết định 3535/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục dự án xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

(14/01/2018 09:53:03)

Ngày 21/12/2017, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 3535/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục dự án xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, Quyết định công bố danh mục 8 dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT với tổng chiều dài là 530 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 104.079 tỷ đồng, trong đó phần vốn đầu tư của Nhà nước là 40.362 tỷ đồng. Các dự án được đầu tư cùng quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật như sau: 4 làn xe với Bnền = 17m; tốc độ thiết kế 80 - 120 km/h. Hiện nay, tình hình triển khai các dự án đang trong giai đoạn hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Phê duyệt đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

(05/01/2018 08:17:43)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 về việc phê duyệt đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành) với mục tiêu: hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (bao gồm định mức và giá dịch vụ đô thị), phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; cụ thể: - Mục tiêu đến năm 2018: + Hoàn thiện việc rà soát các định mức đã công bố theo hướng khắc phục các bất cập về thuyết minh áp dụng, công nghệ, ban hành bởi nhiều quyết định, bao gồm:

Triển khai Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước.

(05/01/2018 08:13:12)

Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Theo đó: - Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về giao dịch điện tử (GDĐT) trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN), bao gồm: + GDĐT giữa KBNN với các đơn vị giao dịch về quản lý thu, chi quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) và các quỹ tài chính nhà nước tại KBNN. + GDĐT giữa KBNN với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản về thanh toán điện tử tập trung và trao đổi thông tin, dữ liệu thu NSNN. + GDĐT giữa KBNN với các đơn vị cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Triển khai Quyết định số 2465/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.

(05/01/2018 07:57:20)

Ngày 29/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2465/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành). Thông qua Quyết định này, Bộ Tài chính đề nghị: 1. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 được giao, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sắp xếp các nhiệm vụ chi, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo:

Triển khai Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ

(02/01/2018 16:14:26)

Triển khai Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Triển khai Quyết định1191/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

(28/12/2017 09:18:19)

Ngày 17/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1191/QĐ-BXD Công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư kèm theo tập Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của dự án thực hiện theo hình thức PPP.

Triển khai Quyết định số 1169/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

(28/12/2017 09:15:19)

Ngày 14/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1169/QĐ-BXD Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng kèm theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Triển khai Quyết định số 1149/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

(28/12/2017 09:12:36)

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BXD Công bố Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng kèm theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, tham khảo trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Triển khai Công điện số 1882/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018.

(20/12/2017 09:16:37)

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui đón dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018, ngày 08/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1882/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải như sau:

<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech