Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Sửa đổi đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp và Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(17/10/2017 09:48:37)

Ngày 12/6/2017, Quốc hội ban hành Luật số 04/2017/QH14 (Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Trong đó, Luật sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 14 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp trong lựa chọn nhà thầu như sau: Sửa đổi “c) Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ.”thành “c) Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.”

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech