Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Đầu tư Sửa chữa đường ĐT.712, huyện Hàm Thuận Nam

(13/08/2018 10:36:08)

Tên dự án: Sửa chữa đường ĐT.712, huyện Hàm Thuận Nam. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 262/QĐ-SKHĐT ngày 09/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

Đầu tư Sửa chữa đường Hàm Minh – Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

(09/08/2018 08:23:03)

Tên dự án: Sửa chữa đường Hàm Minh – Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 254/QĐ-SKHĐT ngày 03/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

Đầu tư Sửa chữa đường ĐT.714, huyện Hàm Thuận Bắc.

(09/08/2018 08:20:43)

Tên dự án: Sửa chữa đường ĐT.714, huyện Hàm Thuận Bắc. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường. Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 253/QĐ-SKHĐT ngày 03/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km52+640 – Km205+140/QL.55, tỉnh Bình Thuận

(02/07/2018 07:33:51)

Ngày 18/6/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 2410/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km52+640 – Km205+140/QL.55, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, có 04 gói thầu được phê duyệt với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 1.315,569 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Cụ thể:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0 – Km51+114/QL.28B, tỉnh Bình Thuận.

(02/07/2018 07:32:03)

Ngày 18/6/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 2409/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sơn, bổ sung, thay thế hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0 – Km51+114/QL.28B, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, có 03 gói thầu được phê duyệt với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 878,482 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Cụ thể:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Bổ sung rãnh thoát nước tại các khu dân cư đoạn từ Km83+000 – Km96+100, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận

(02/07/2018 07:28:20)

Ngày 14/6/2018 và 20/6/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam lần lượt ban hành Quyết định số 2211/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Bổ sung rãnh thoát nước tại các khu dân cư đoạn từ Km83+000 – Km96+100, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 2491/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT xây dựng công trình: Bổ sung rãnh thoát nước tại các khu dân cư đoạn từ Km83+000 – Km96+100, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, có 03 gói thầu được phê duyệt với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 789,811 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Cụ thể:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa đoạn từ Km102+033 – Km105+580 (cũ) qua ga Sông Phan, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận.

(21/06/2018 16:47:16)

Ngày 14/6/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 2212/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa đoạn từ Km102+033 – Km105+580 (cũ) qua ga Sông Phan, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, có 03 gói thầu được phê duyệt với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 1.665,694 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Cụ thể:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km13+000 - Km16+500, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận.

(21/06/2018 16:44:01)

Ngày 14/6/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 2209/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km13+000 - Km16+500, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, có 03 gói thầu được phê duyệt với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 10.770,052 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Cụ thể:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km7+000 Km10+000, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận.

(21/06/2018 16:41:24)

Ngày 14/6/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 2208/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường đoạn Km7+000 Km10+000, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, có 03 gói thầu được phê duyệt với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 9.382,986 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Cụ thể:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đoạn Km0+000 – Km0+650, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận.

(21/06/2018 16:37:26)

Ngày 14/6/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 2215/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, thảm tăng cường mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km0+000 – Km0+650, Quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận. Trong đó, có 03 gói thầu được phê duyệt với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 4.289,623 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Cụ thể:

<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062).3827125; fax: 062.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech