Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Tập huấn Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 quy định về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

(01/08/2019 16:30:08)

Ngày 29/7/2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tập huấn Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ cho Cục Quản lý đường bộ IV, các Sở Giao thông vận tải nhận ủy quyền Quốc lộ, Nhà thầu thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, các đơn vị tư vấn thiết kế. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tập huấn, giải thích những điểm mới trong Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải và đã chia sẻ những hư hỏng, kinh nghiệm cách khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ tại một số địa phương; đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã trả lời một số kiến nghị khó khăn, vướng mắc trong việc khắc phục hậu quả thiên tai đường bộ trong thời gian qua.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Sữa chữa cục bộ nền, mặt đường đoạn từ Km52+640 – Km110+00 và đoạn Km158+500 – Km186+868, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận.

(30/07/2019 08:17:07)

Ngày 25/7/2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 2463/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Sữa chữa cục bộ nền, mặt đường đoạn từ Km52+640 – Km110+00 và đoạn Km158+500 – Km186+868, Quốc lộ 55

Đầu tư Sửa chữa đường ĐT.712, huyện Hàm Thuận Nam.

(22/07/2019 10:07:18)

Tên dự án: Sửa chữa đường ĐT.712, huyện Hàm Thuận Nam. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường.

Đầu tư Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐT.716.

(25/06/2019 09:10:28)

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐT.716. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường.

Kế hoạch LCNT XDCT Sửa chữa các cầu La Ngâu Km167+085; cầu Đa Sô Km173+673; cầu Km183+322; cầu Km186+878 cầu Đa Tro Km204+420, Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận.

(03/06/2019 14:58:06)

Ngày 03/05/2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 1150/QĐ-TCĐBVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa các cầu La Ngâu Km167+085; cầu Đa Sô Km173+673; cầu Km183+322

Đầu tư Sửa chữa nền, mặt đường Liên Hương – Phan Dũng, huyện Tuy Phong.

(03/06/2019 10:03:27)

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường Liên Hương – Phan Dũng, huyện Tuy Phong. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường.

Đầu tư Sửa chữa đường Bà Tá – Trà Tân, huyện Tánh Linh.

(03/06/2019 10:01:58)

Tên dự án: Sửa chữa đường Bà Tá – Trà Tân, huyện Tánh Linh. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường.

Đầu tư Sửa chữa đường Quốc lộ 1 – Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.

(03/06/2019 10:00:20)

Tên dự án: Sửa chữa đường Quốc lộ 1 – Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường.

Đầu tư Sửa chữa nền, mặt đường Phú Hội – Cẩm Hang – Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc.

(03/06/2019 09:58:44)

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường Phú Hội – Cẩm Hang – Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường.

Đầu tư Sửa chữa đường Hàm Minh - Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

(03/06/2019 09:57:23)

Tên dự án: Sửa chữa đường Hàm Minh - Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm duy trì khả năng khai thác của tuyến và đảm bảo an toàn giao thông của tuyến đường.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 239 TRần Hưng Đạo - TP . Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (0252).3827125; fax: 0252.3829088

Email: sgtvt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech